autyzm

Więcej o:

autyzm

 • Autyzm - objawy i terapia

  Autyzm oznacza, że dziecko nie nawiązuje typowej więzi z rodzicami i rówieśnikami (np. ignoruje ich, nie patrzy w oczy, nie odpowiada uśmiechem na uśmiech), nie potrafi się porozumieć (problem dotyczy nie tylko mówienia, ale również prostych gestów), nie bawi się w zabawy przedstawiające

 • Autyzm - jak rozpoznać? Objawy i przyczyny

  Autyzm jest zaburzeniem o charakterze neurologicznym, dotyczącym mózgu i mającym nierzadko podłoże genetyczne. Autyzm najczęściej diagnozuje się już w okresie dzieciństwa. Według American Autism Association niektóre dzieci z autyzmem mogą mieć objawy już od urodzenia, podczas gdy u innych mogą

 • Autyzm u dzieci - przyczyny i objawy w relacjach społecznych

  Autyzm to całościowe zaburzenia rozwoju, co oznacza, że problemy dotyczą wszystkich aspektów rozwoju, m.in. mówienia i budowania relacji. W ostatnich latach liczba zdiagnozowanych przypadków rośnie i ocenia się, że nie jest to tylko wynik większej wiedzy na temat autyzmu i trafniejszych diagnoz

 • Autyzm - jak przeniknąć do zamkniętego świata?

  Autyzm - co to za choroba i kogo dotyka najczęściej?  Czym jest autyzm ? Terminu autyzm używa się do opisu grupy schorzeń o charakterze neurorozwojowym, które przekładają się na komunikację i interakcje społeczne. W spektrum autyzmu wymienia się: autyzm dziecięcy - nieprawidłowe przetwarzanie

 • Szczepionki powodują autyzm? W końcu jednoznaczna odpowiedź naukowców

  Nowe badania Naukowcy z różnych uczelni połączyli siły i przeprowadzili nowe badania na temat autyzmu. Badacze z University of Cambridge, Kings College London i University of California wysnuli tezę, że za autyzm odpowiada mutacja genów. Potwierdzili tym samym, że szczepienia nie mają zupełnie nic

 • Dziecko z autyzmem w przedszkolu. Jakie prawa mają rodzice?

  Zgodnie z prawem oświatowym uczeń z autyzmem jest traktowany jako uczeń z pewnego rodzaju niepełnosprawnością. Zostało to określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży

 • Autyzm - czym jest, diagnoza, wsparcie dla rodziców

  Czym właściwie jest autyzm? Mówiąc "autyzm", mamy na myśli cały zespół zaburzeń o wspólnej nazwie - zaburzenia "ze spektrum autyzmu". Są one ściśle związane z przebiegiem rozwoju układu nerwowego dziecka. Charakteryzują się trzema głównymi cechami. Po pierwsze, to deficyty dotyczące relacji

 • Płock: Mama z dzieckiem z autyzmem została wyproszona z taksówki

  Autyzm to całościowe zaburzenia rozwoju dziecka, które może oznaczać niepełnosprawność intelektualną i brak samodzielności. Jednocześnie trzeba pamiętać, że u każdego może wyglądać inaczej. W Polsce ciągle brakuje wiedzy o autyzmie, co może wywołać niezręczną i oburzającą sytuację, jaka wydarzyła

Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.