Paszport dla dziecka: gdzie można wyrobić i jaki to koszt

Paszport dla dziecka przyda się, jeśli planujecie podróże poza granice Polski. Na terenie Unii Europejskiej wystarczy dowód osobisty, ale wyrobienie paszportu dla dziecka to coś, o czym musimy pomyśleć, jeśli chcemy wybrać się poza UE.

Wniosek o paszport dla dziecka - kto może złożyć i gdzie to zrobić

Procedurę starania się o paszport dla dziecka należy rozpocząć od złożenia wniosku o wydanie paszportu. Wniosek składa się w dowolnym biurze paszportowym na terenie kraju, można też dokonać tego w ambasadzie oraz u konsula. Nie ma w tym przypadku znaczenia miejsce zameldowania. Ważne, aby odebrać paszport tam, gdzie składało się wniosek. Wniosek paszportowy nie powinien być wydrukowany ze strony internetowej, ma być czytelnie wypełniony, drukowanymi literami.

Paszport i dowód dla dziecka - jak wyrobić?

Paszport dla osoby małoletniej wydawany jest na podstawie wniosku składanego przez: 

  • obojga rodziców,
  • obojga opiekunów ustanowionych przez sąd
  • jednego z prawnych opiekunów wraz z pisemną zgodą drugiego, poświadczoną za zgodność podpisu przez notariusza

Przyjęcie wniosku złożonego przez jednego rodzica jest możliwe tylko w przypadku, gdy:

  • ojciec jest nieznany (wtedy musimy przedłożyć aktualny odpis zupełny aktu urodzenia małoletniego)
  • drugi rodzic nie żyje (wymagany akt zgonu rodzica)

Jeśli zaś jedno z rodziców ma ograniczone prawa rodzicielskie lub jest całkowicie pozbawione tych praw, należy przedłożyć prawomocne orzeczenie sądu.

Wyrobienie paszportu dla dziecka: niezbędne dokumenty

Oprócz wniosku paszportowego do biura paszportowego należy dostarczyć pozostałe dokumenty, takie jak:

  1. Aktualne zdjęcia dziecka (z ostatnich sześciu miesięcy) wykonane u profesjonalnego fotografa. Do tej pory, gdy obowiązywały paszporty niebiometryczne, zdjęcie paszportowe wykonywane było z półprofilu. Po wprowadzeniu paszportów biometrycznych to się zmieniło i teraz twarz musi być skierowana na wprost obiektywu. Co więcej, zdjęcie ma spełniać następujące wymogi: dziecko musi mieć otwarte oczy, zamknięte usta, widoczne uszy nieprzesłonięte włosami oraz naturalny wyraz twarzy - bez uśmiechu. Dostarczone zdjęcie powinno być w kolorze i mieć wymiary 35x45 mm.
  2. Potwierdzenie dokonania opłaty paszportowej (oryginał), a także dokument potwierdzający prawo do skorzystania z opłaty ulgowej (m.in. akt urodzenia czy legitymacja szkolna). Wpłaty można dokonać na miejscu w odpowiednim okienku lub przez internet za pomocą przelewu. Jeśli decydujemy się na drugą opcję, niezbędne jest wydrukowanie potwierdzenia przelewu.
  3. Poprzedni paszport dziecka, jeśli takowy posiada - potrzebny do wglądu. Gdy dziecko otrzyma nowy, stary paszport powinien ulec uszkodzeniu, najczęściej jest dziurawiony, trafia do niszczarki bądź jest przecinany.

Ważne! Rodzice lub opiekunowie składający komplet dokumentów również muszą mieć przy sobie ważne dowody tożsamości. Odbiór paszportu dla dziecka może dokonać jeden z rodziców (lub opiekunów prawnych). Nie jest wymagana obecność dziecka. 

Obecność dziecka podczas składania wniosku - czy konieczna?

Podczas składania wniosku paszportowego dla dziecka nie mającego jeszcze pięciu lat, jego obecność nie jest wymagana. Jeśli zaś ma więcej niż pięć lat, powinno ono być obecne przy ubieganiu się o paszport. Jest to związane z danymi biometrycznymi, które muszą znaleźć się na paszporcie. Od dzieci powyżej 12 roku życia zostaje pobrany odcisk palca, a powyżej 13 odcisk palca i własnoręczny podpis.

Koszt paszportu dla dziecka i czas oczekiwania na dokument

Cena za paszport dla dziecka do 13 roku życia wynosi 30 zł. Od 11 sierpnia 2012 r., dzieciom poniżej piątego roku życia wydawane są paszporty biometryczne z dłuższym okresem ważności - teraz jest to 5 lat. Za paszport dla dziecka od 13 do 18 roku życia (czyli uczniów) przyjdzie nam zapłacić 70 zł. Na wyrobienie paszportu czeka się około dwóch tygodni, maksymalnie do miesiąca.

Dowód osobisty jako alternatywa dla paszportu

Jeśli jednak nie wybieramy się z dziećmi poza państwa Unii Europejskiej, możemy wyjechać z dzieckiem z kraju wyrabiając mu dowód osobisty. Wyrobienie dowodu osobistego dziecka jest mniej skomplikowane. Główną różnicą w staraniu się o dowód, a nie paszport jest to, że nie wymaga ono obecności obojga rodziców. Jeśli jedno z rodziców długo pracuje, dotarcie do urzędu razem byłoby trudne.

Panuje powszechne przekonanie, że do wyrobienia dowodu dla dziecka potrzebna jest zgoda i obecność obojga rodziców. Faktycznie, do 2015 roku tak właśnie było. Jednak od 2015 wniosek może złożyć jeden z rodziców. Ważne, aby dokument odbierał ten rodzic, który składał wnioski.

Warto zwrócić uwagę na jeszcze jedną zaletę wyrobienia dowodu zamiast paszportu. Jest nią cena zrealizowania obu dokumentów. Za paszport dla dziecka przyjdzie nam zapłacić 30 lub 70 zł, zaś wyrobienie dowodu osobistego dla dziecka jest bezpłatne. Na dowód osobisty dla dziecka czekamy maksymalnie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

To także może cię zainteresować:

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.