Liczba całkowita. Jakie są rodzaje liczb rzeczywistych?

Liczba całkowita, naturalna, wymierna czy rzeczywista? Rodzajów liczb w matematyce jest wiele. Jak się wśród nich odnaleźć?

Liczba całkowita. Co to jest i jak ją rozpoznać?

Liczba całkowita jest to jeden z rodzajów liczb występujących w matematyce. Nim szczegółowo się jej przyjrzymy, warto określić czym jest sama liczba. Otóż jest to wynik liczenia, który graficznie przedstawiany jest z wykorzystaniem cyfr. Sama liczba jest pojęciem abstrakcyjnym, a w celu jego doprecyzowania konieczne jest zastosowanie przymiotników opisujących liczby. I tak w matematyce mamy do czynienia m.in. z liczbami:

  • naturalnymi - czyli liczbami całkowitymi, dodatnimi (np. 1, 2, 3, 4, 5...). Czasami do liczb naturalnych zaliczane jest również zero
  • wymiernymi, czyli liczbami które można zapisać w postaci ilorazu dwóch liczb całkowitych, w którym dzielnik jest różny od zera (liczby, które można przedstawić za pomocą ułamka zwykłego)
  • niewymiernymi, czyli takimi, których nie można zapisać z pomocą ułamka zwykłego (np. √2, √3, √17, π)
  • rzeczywistymi - czyli liczbami wymiernymi i niewymiernymi
  • pierwszymi, czyli liczbami naturalnymi większymi od 1, które posiadają dokładnie dwa dzielniki naturalne: jedynkę i siebie samą. 
  • złożonymi, czyli takimi które są liczbami naturalnymi posiadającymi więcej niż dwa dzielniki i są różne od zera.

Co to jest liczba całkowita? Poniżej znajdziesz definicję.

Rodzic pomaga dziecku przy lekcjach Kiedy są ferie zimowe 2022? Dzieci wyczekują wolnego. "Co drugą lekcję kartkówki"

Liczba całkowita. Definicja

Definicja liczby całkowitej mówi nam, że jest to liczba naturalna oraz jej ujemny odpowiednik, a także liczba 0. 

Zbiór liczb całkowitych zwyczajowo oznaczamy symbolem C.

                                              C={...−6,−5,−4,−3,−2,−1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ...}

Z kolei zbiór liczb całkowitych dodatnich to:

                                                             C+={1, 2, 3, 4, 5, 6, ...}

Zbiór liczb całkowitych ujemnych będzie prezentować się następująco:

                                                           C−={...−6,−5,−4,−3,−2,−1}

Zobacz wideo Koronawirus jest groźny dla kobiet w ciąży? Epidemiolog odpowiada

Liczba całkowita. Przykłady

Matematyka na poziomie podstawówki opiera się w znacznej mierze na znajomości definicji i wzorów. Podobnie jest w przypadku rodzajów liczb. Znając ich definicję łatwiej jest wskazać przykłady. I tak przykłady liczby całkowitej możemy znaleźć przede wszystkim w zbiorze liczb naturalnych oraz w zbiorze liczb do nich przeciwnych. Jako liczbę całkowitą uznaje się także zero. 

Do przykładów liczb całkowitych zaliczymy więc m.in.: 1, -1, 2, -2, 3, -3... itd. 

Liczby całkowite ujemne. Czym się cechują?

Cechą zbioru liczb całkowitych jest to, że należą do niego zarówno liczby naturalne jak i ich ujemne odpowiedniki oraz liczba 0. Liczby całkowite ujemne to m.in.: -1, -10, -1000, -5500 etc.

Do kiedy wystawianie ocen 2021? 1 semestr dobiega końca Do kiedy wystawianie ocen 2021? 1 semestr dobiega końca. Zostało kilka dni

Liczba całkowita, ale nie naturalna - jak ją rozpoznać?

Liczba całkowita, ale nie naturalna to liczba ujemna. Zgodnie z definicją, liczba naturalna to liczba całkowita dodatnia. Jeśli więc chcemy wymienić liczby całkowite, które jednocześnie nie są naturalne, wówczas powinniśmy wymienić liczby całkowite ujemne. 

Zobacz też: Pokazał pracę domową uczniów podstawówki. "Czy polska szkoła oszalała?"

Więcej o: