1. I trymestr ciąży

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
 2. II trymestr ciąży

  1. 15
  2. 16
  3. 17
  4. 18
  5. 19
  6. 20
  7. 21
  8. 22
  9. 23
  10. 24
  11. 25
  12. 26
  13. 27
 3. III trymestr ciąży

  1. 28
  2. 29
  3. 30
  4. 31
  5. 32
  6. 33
  7. 34
  8. 35
  9. 36
  10. 37
  11. 38
  12. 39
  13. 40
 4. I rok życia

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20
  21. 21
  22. 22
  23. 23
  24. 24
  25. 25
  26. 26
  27. 27
  28. 28
  29. 29
  30. 30
  31. 31
  32. 32
  33. 33
  34. 34
  35. 35
  36. 36
  37. 37
  38. 38
  39. 39
  40. 40
  41. 41
  42. 42
  43. 43
  44. 44
  45. 45
  46. 46
  47. 47
  48. 48
  49. 49
  50. 50
  51. 51
  52. 52

Podaj: planowaną datę porodu lub datę urodzin dziecka

Liczby po angielsku: zapis i wymowa

Liczby po angielsku to jedno z pierwszych zagadnień, od których zaczyna się naukę języka. Ich znajomość jest kluczowa, ponieważ pomaga w porozumiewaniu się w języku obcym. To absolutna podstawa. Liczby po angielsku od 1 do 100 i wyżej - co warto wiedzieć, jak je zapisywać i odczytywać?

Liczby po angielsku - zarówno ich zapamiętanie, zapisywanie, odczytywanie, jak i wymowa, z biegiem czasu nie sprawiają kłopotu, jednak początkowo zasady nimi rządzące mogą wydawać się zagmatwane. Należy im poświęcić sporo uwagi.

Liczby po angielsku to:

 • liczebniki główne - cardinal numerals (numbers),
 • liczebniki porządkowe - ordinal numerals (numbers),
 • ułamki - fractions.

Jak poprawnie zapisywać oraz wymawiać cyfry i liczby po angielsku? Poniżej znajdziesz liczby po angielsku od 1 do 100 i wyżej oraz zapis słowny oraz wymowę fonetyczną. Dzięki takiej ściądze liczenie po angielsku będzie bułką z masłem.

Czy odrabiać z dzieckiem prace domowe? To pytanie zadaje sobie wielu rodziców:

Zobacz wideo

Liczby po angielsku do 20

1 - one (łan),

2 - two (tu),

3 - three (fri),

4 - four (for),

5 - five (fajf),

6 - six (siks),

7 - seven (sewen),

8 - eight (ejt),

9 - nine (najn).

Kolejne liczebniki, powyżej 10, oprócz pierwszych trzech wyjątków, tworzy się przez dodanie do odpowiedniej cyfry końcówki -teen (-naście).

10 - ten (ten),

11 - eleven (ilewen),

12 - twelve (tłelf),

13 - thirteen (fertin),

14 - fourteen (fortin),

15 - fifteen (fiftin),

16 - sixteen (sikstin),

17 - seventeen (sewentin),

18 - eighteen (ejtin),

19 - nineteen (najntin).

Liczby po angielsku do 100

Pełne dziesiątki tworzy się poprzez dodanie do cyfry końcówki -ty. Pozostałe liczby tworzy się poprzez dodanie do liczby dziesiątek cyfry jedności. Obie liczby powinny zostać oddzielone myślnikiem. Na przykład liczbę 60 zapisuje się jako sixty, zaś 52 jako: fifty two.

20 - twenty (tłenti),

30 - thirty (ferti),

40 - forty (forti),

50 - fifty (fifti),

60 - sixty (siksti),

70 - seventy (sewenti),

80 - eighty (ejti),

90 - ninety (najnti).

25 - twenty-five (tłenti fajf)?, 26 - twenty-six (tłenti siks), ?27 - twenty-seven (tłenti sewen)?, 28 - twenty-eight (tłenti ejt).

32 - thirty-two (ferti tu), ?33 - thirty-three (ferti fri)?, 34 - thirty-four (ferti for).

Liczby po angielsku od 100

Setki i tysiące tworzy się przez dodanie do cyfry słów hundred i thousand. Setki i następujące po nich dziesiątki lub jedności łączy się spójnikiem and. Na przykład liczbę 135 powinno zapisać: one hundred and thirty-five.

100 - one hundred (łan handret), ?200 - two hundred (tu handret), ?300 - three hundred (fri handret), ?400 - four hundred (for handret)?, 500 - five hundred (fajf handret)?, 600 - six hundred (siks handret)?, 700 - seven hundred (seven handret).

Liczbę tysięcy tworzy się poprzez dodanie słowa thousand, które oznacza tysiąc.

1000  one thousand (łan tałzynd),

2000 - two thousand (tu tałzynd),

3000 - three thousand (fri tałzynd),

1 000 000 - one million.

Liczebniki porządkowe po angielsku

Bardzo ważne jest, by znać nie tylko cyfry i liczby po angielsku, ale i liczebniki porządkowe. Te odpowiadają na pytanie "który?".

Pierwsze trzy liczebniki porządkowe po angielsku to wyjątki:

1st - first (ferst) pierwszy,

2nd –-second, (sekond) drugi,

3rd - third (ferd) trzeci.

Kolejne liczebniki tworzy się poprzez dodanie końcówki -th. Wyjątkiem jest 5 i 12.

4th - fourth (forf),

5th - fifth (fiftf),

6th - sixth (sikstf),

7th - seventh (sewentf),

8th - eighth (ejtf),

11th - eleventh (ilewenf),

12th - twelfth (tłelft),

13th - thirteenth (fertinf),

14th - fourteenth (fortinf),

15th - fifteenth (fiftinf),

16th - sixteenth (sikstinf),

17th - seventeenth (sewentinf),

18th - eighteenth (ejtinf),

19th - nineteenth (najntinf),

20th - twentieth (tłentief),

30th - thirtieth (fertief),

31st - thirty first (ferti ferst).

Liczby po angielsku: ułamki zwykłe

Ułamki zapisuje się jako ułamek zwykły lub dziesiętny. Ułamki zwykłe czyta się następująco:

1/5 - one fifth (jedna piąta),

3/4 - three-quarter (trzy czwarte),

3/8 - three-eights (trzy ósme).

Licznik czyta się jak zwykły liczebnik: one, two, four. Mianownik to liczebnik porządkowy: sixth, fifth, third. W sytuacji, gdy licznik jest większy, mianownik otrzymuje liczbę mnogą: sixths, fifths, thirds.

Liczby po angielsku: ułamki dziesiętne

Aby poprawnie przeczytać ułamek dziesiętny należy znać liczebniki główne od 0 do 9.

Warto pamiętać, że o ile w zapisie ułamków dziesiętnych po polsku używa się przecinka, to po angielsku kropki. Np. 0,9 - polski zapis, a 0.9 - zapis angielski.

W ułamkach dziesiętnych cyfry po przecinku czyta się osobno:

3.24 - three point two four,

10.7 - ten point seven,

50.2 - fifty point two.

Zero czyta się jako nought albo zero.