Liczby po angielsku: zapis i wymowa

Liczby po angielsku to jedno z pierwszych zagadnień, od których zaczyna się naukę języka. Ich znajomość jest kluczowa, ponieważ pomaga w porozumiewaniu się w języku obcym. To absolutna podstawa. Liczby po angielsku od 1 do 100 i wyżej - co warto wiedzieć, jak je zapisywać i odczytywać?

Liczby po angielsku - zarówno ich zapamiętanie, zapisywanie, odczytywanie, jak i wymowa, z biegiem czasu nie sprawiają kłopotu, jednak początkowo zasady nimi rządzące mogą wydawać się zagmatwane. Należy im poświęcić sporo uwagi.

Liczby po angielsku to:

  • liczebniki główne - cardinal numerals (numbers),
  • liczebniki porządkowe - ordinal numerals (numbers),
  • ułamki - fractions.

Jak poprawnie zapisywać oraz wymawiać cyfry i liczby po angielsku? Poniżej znajdziesz liczby po angielsku od 1 do 100 i wyżej oraz zapis słowny oraz wymowę fonetyczną. Dzięki takiej ściądze liczenie po angielsku będzie bułką z masłem.

Czy odrabiać z dzieckiem prace domowe? To pytanie zadaje sobie wielu rodziców:

Zobacz wideo

Liczby po angielsku do 20

1 - one (łan),

2 - two (tu),

3 - three (fri),

4 - four (for),

5 - five (fajf),

6 - six (siks),

7 - seven (sewen),

8 - eight (ejt),

9 - nine (najn).

Kolejne liczebniki, powyżej 10, oprócz pierwszych trzech wyjątków, tworzy się przez dodanie do odpowiedniej cyfry końcówki -teen (-naście).

10 - ten (ten),

11 - eleven (ilewen),

12 - twelve (tłelf),

13 - thirteen (fertin),

14 - fourteen (fortin),

15 - fifteen (fiftin),

16 - sixteen (sikstin),

17 - seventeen (sewentin),

18 - eighteen (ejtin),

19 - nineteen (najntin).

Liczby po angielsku do 100

Pełne dziesiątki tworzy się poprzez dodanie do cyfry końcówki -ty. Pozostałe liczby tworzy się poprzez dodanie do liczby dziesiątek cyfry jedności. Obie liczby powinny zostać oddzielone myślnikiem. Na przykład liczbę 60 zapisuje się jako sixty, zaś 52 jako: fifty two.

20 - twenty (tłenti),

30 - thirty (ferti),

40 - forty (forti),

50 - fifty (fifti),

60 - sixty (siksti),

70 - seventy (sewenti),

80 - eighty (ejti),

90 - ninety (najnti).

25 - twenty-five (tłenti fajf)?, 26 - twenty-six (tłenti siks), ?27 - twenty-seven (tłenti sewen)?, 28 - twenty-eight (tłenti ejt).

32 - thirty-two (ferti tu), ?33 - thirty-three (ferti fri)?, 34 - thirty-four (ferti for).

Liczby po angielsku od 100

Setki i tysiące tworzy się przez dodanie do cyfry słów hundred i thousand. Setki i następujące po nich dziesiątki lub jedności łączy się spójnikiem and. Na przykład liczbę 135 powinno zapisać: one hundred and thirty-five.

100 - one hundred (łan handret), ?200 - two hundred (tu handret), ?300 - three hundred (fri handret), ?400 - four hundred (for handret)?, 500 - five hundred (fajf handret)?, 600 - six hundred (siks handret)?, 700 - seven hundred (seven handret).

Liczbę tysięcy tworzy się poprzez dodanie słowa thousand, które oznacza tysiąc.

1000  one thousand (łan tałzynd),

2000 - two thousand (tu tałzynd),

3000 - three thousand (fri tałzynd),

1 000 000 - one million.

Liczebniki porządkowe po angielsku

Bardzo ważne jest, by znać nie tylko cyfry i liczby po angielsku, ale i liczebniki porządkowe. Te odpowiadają na pytanie "który?".

Pierwsze trzy liczebniki porządkowe po angielsku to wyjątki:

1st - first (ferst) pierwszy,

2nd –-second, (sekond) drugi,

3rd - third (ferd) trzeci.

Kolejne liczebniki tworzy się poprzez dodanie końcówki -th. Wyjątkiem jest 5 i 12.

4th - fourth (forf),

5th - fifth (fiftf),

6th - sixth (sikstf),

7th - seventh (sewentf),

8th - eighth (ejtf),

11th - eleventh (ilewenf),

12th - twelfth (tłelft),

13th - thirteenth (fertinf),

14th - fourteenth (fortinf),

15th - fifteenth (fiftinf),

16th - sixteenth (sikstinf),

17th - seventeenth (sewentinf),

18th - eighteenth (ejtinf),

19th - nineteenth (najntinf),

20th - twentieth (tłentief),

30th - thirtieth (fertief),

31st - thirty first (ferti ferst).

Liczby po angielsku: ułamki zwykłe

Ułamki zapisuje się jako ułamek zwykły lub dziesiętny. Ułamki zwykłe czyta się następująco:

1/5 - one fifth (jedna piąta),

3/4 - three-quarter (trzy czwarte),

3/8 - three-eights (trzy ósme).

Licznik czyta się jak zwykły liczebnik: one, two, four. Mianownik to liczebnik porządkowy: sixth, fifth, third. W sytuacji, gdy licznik jest większy, mianownik otrzymuje liczbę mnogą: sixths, fifths, thirds.

Liczby po angielsku: ułamki dziesiętne

Aby poprawnie przeczytać ułamek dziesiętny należy znać liczebniki główne od 0 do 9.

Warto pamiętać, że o ile w zapisie ułamków dziesiętnych po polsku używa się przecinka, to po angielsku kropki. Np. 0,9 - polski zapis, a 0.9 - zapis angielski.

W ułamkach dziesiętnych cyfry po przecinku czyta się osobno:

3.24 - three point two four,

10.7 - ten point seven,

50.2 - fifty point two.

Zero czyta się jako nought albo zero.

Więcej o: