Rozwód a opieka nad dzieckiem

Jak wygląda opieka nad dzieckiem po rozwodzie? Czy jedyną możliwością jest przyznanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców?

Rozwód a opieka nad dzieckiem

Rozwód małżonków niewątpliwie wiąże się z bardzo dużymi emocjami nie tylko dla nich, ale również dla ich dzieci. To przecież one bardzo często przeżywają to najbardziej. Pomimo rozstania rodziców zwykle chciałyby zachować realny kontakt z obojgiem z nich. Nie zawsze jest to jednak możliwe. Warto wiedzieć, jak w praktyce może wyglądać opieka nad dzieckiem po rozwodzie?

Porozumienie pomiędzy rodzicami

Wszystko zależy przede wszystkim od tego czy rodzice są w stanie porozumieć się co do opieki nad dzieckiem. Jeżeli tak to powinni przedstawić sądowi na piśmie wspólne porozumienie wychowawcze. Dokument ten powinien określać ich prawa i obowiązki wobec dziecka oraz sposób sprawowania przez nich władzy rodzicielskiej, tj.:

  • w jaki sposób będą się dzielić opieką nad dzieckiem w poszczególnych okresach roku,
  •  zasady kontaktowania się przez nich z dzieckiem,
  •  sposób podejmowania istotnych decyzji związanych z wychowaniem i zdrowiem dziecka,
  • koszty utrzymania dziecka.

Niestety, rodzicom niezwykle rzadko udaje się osiągnąć tego typu porozumienie. Zdarza się, że kontakt z dzieckiem jest celowo utrudniany przez jednego z nich - ze względu na osobiste urazy czy alimenty w niezadowalającej wysokości. W takim wypadku to sąd będzie musiał rozstrzygnąć o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej oraz formie kontaktów z dzieckiem.

Rozwód a opieka nad dzieckiem: jaką decyzję może podjąć sąd?

Sąd rozstrzygając w wyroku rozwodowym o władzy rodzicielskiej może:

Wykonywanie władzy rodzicielskiej: co brane jest pod uwagę?

Sąd decydując o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej po rozwodzie bierze pod uwagę przede wszystkim więzi dziecka z każdym z rodziców. Istotne jest także to, które z rodziców jest w stanie zapewnić dziecku lepsze warunki mieszkaniowe oraz będzie w stanie poświęcić więcej czasu na jego opiekę i wychowanie.

Przy podejmowaniu decyzji o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej, sąd będzie kierował się przede wszystkim dobrem dziecka. Jeżeli ma ono rodzeństwo, sąd zwykle podejmuje decyzję o ich nierozdzielaniu.

Przy badaniu więzi dziecka z każdym z rodziców kieruje się ich na badania do Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno-Konsultacyjnego. Wydana przez psychologów ośrodka opinia nie jest jednak dla sądu decydująca. Decydując o tym, u którego z rodziców dziecko będzie mieszkało sąd może zapytać o zdanie samego zainteresowanego. W praktyce dzieje się to jednak niezwykle rzadko.

Ponieważ przy orzekaniu o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej sąd bierze pod uwagę głównie dobro dziecka, oczywistym jest, że nie zostanie ona powierzona rodzicowi dysfunkcyjnemu, tj. np. uzależnionemu od alkoholu, czy narkotyków. Sąd powierzy opiekę nad dzieckiem temu rodzicowi, który lepiej będzie mógł się nim zająć.

Należy przy tym pamiętać, że sąd decyduje o sprawowaniu władzy rodzicielskiej jedynie wobec małoletniego dziecka. Jeżeli więc rozwodzący się małżonkowie posiadają pełnoletnie dzieci to sąd nie będzie decydował o tym, z którym z rodziców mają one zamieszkać. Nawet jeżeli dzieci te nadal się uczą.

Małgorzata Skonieczna, aplikant radcowski z Kancelarii Radcy Prawnego Cezary Młotek, www.cezarymlotek.pl

Obejrzyj wideo:

Alimenty w Polsce to fikcja? "Jest społeczne przyzwolenie na niepłacenie"

Przeczytaj także:

Co na to ekspert: kontakt z tatą po rozwodzie

Rozwód rodziców? Psychoterapeuta: "Może zaważyć na całym życiu" [WYWIAD]

Rodzina patchworkowa, czyli jak odnaleźć szczęście po rozwodzie

Więcej o: