1. I trymestr ciąży

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
 2. II trymestr ciąży

  1. 15
  2. 16
  3. 17
  4. 18
  5. 19
  6. 20
  7. 21
  8. 22
  9. 23
  10. 24
  11. 25
  12. 26
  13. 27
 3. III trymestr ciąży

  1. 28
  2. 29
  3. 30
  4. 31
  5. 32
  6. 33
  7. 34
  8. 35
  9. 36
  10. 37
  11. 38
  12. 39
  13. 40
 4. I rok życia

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20
  21. 21
  22. 22
  23. 23
  24. 24
  25. 25
  26. 26
  27. 27
  28. 28
  29. 29
  30. 30
  31. 31
  32. 32
  33. 33
  34. 34
  35. 35
  36. 36
  37. 37
  38. 38
  39. 39
  40. 40
  41. 41
  42. 42
  43. 43
  44. 44
  45. 45
  46. 46
  47. 47
  48. 48
  49. 49
  50. 50
  51. 51
  52. 52

Podaj: planowaną datę porodu lub datę urodzin dziecka

Wysokość alimentów 2017: kiedy pozew o podwyższenie alimentów

Jak wyliczyć wysokość alimentów? Kiedy można starać się o podwyższenie alimentów? Te pytania zadaje sobie wiele osób. Postaramy się rozwiać wątpliwości.

Wysokość alimentów 2017: jak wyliczyć kwotę alimentów

Wiele osób przy sporządzaniu pozwu o zasądzenie alimentów zastanawia się, jak prawidłowo wyliczyć ich wysokość. Kluczowe znaczenie mają tutaj usprawiedliwione potrzeby dziecka i możliwości finansowe osoby zobowiązanej do ich spełnienia.

Przede wszystkim trzeba policzyć, ile miesięcznie kosztuje utrzymanie naszego dziecka. Przy tego typu wyliczeniach bierze się pod uwagę w szczególności wydatki na:

 • jedzenie,
 • ubrania,
 • kosmetyki,
 • naukę,
 • opłaty mieszkaniowe.

Z kolei przy ustalaniu możliwości zarobkowych osoby zobowiązanej do płacenia alimentów należy zastanowić się, ile może ona miesięcznie zarobić, a nie ile na chwilę obecną faktycznie zarabia. Wiadomo, że większe możliwości zarobkowe będzie miała osoba o wykształceniu wyższym medycznym niż osoba o wykształceniu podstawowym. Nie ma tutaj znaczenia fakt, że osoba o większych możliwościach finansowych pracuje tymczasowo na gorzej opłacanym stanowisku.

Po wpłynięciu do sądu pozwu o zasądzenia alimentów, sąd bada usprawiedliwione potrzeby dziecka i możliwości finansowe osoby zobowiązanej do ich spełnienia. Następnie, po odbyciu się posiedzenia, podejmowana jest decyzja o wysokości zasądzanych alimentów.

Wysokość alimentów: podwyższenie kwoty alimentów

Wraz z dorastaniem dziecka rosną jednak jego potrzeby, a alimenty w wysokości zasądzonej początkowo przez sąd często nie wystarczają już na pokrycie podstawowych kosztów jego utrzymania i wykształcenia. Szczęśliwie można wystąpić o ich podwyższenie. Podstawą do skierowania takiego powództwa jest art. 138 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Zgodnie z jego treścią w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego. Nie wskazuje jednak wprost, o jaką dokładnie zmianę stosunków chodzi.

Alimenty w Polsce to fikcja? "Jest społeczne przyzwolenie na niepłacenie"

Podwyższenie kwoty alimentów: kiedy

Praktyka pokazuje, że o podwyższenie alimentów wystąpić można w sytuacji, gdy:

 • zwiększyły się uzasadnione potrzeby dziecka np. poszło ono do szkoły, zachorowało i konieczne jest jego długotrwałe leczenie, chcemy je wysłać na dodatkowe zajęcia językowe;
 • nastąpiło pogorszenie sytuacji życiowej osoby, z którą dziecko mieszka, np. straciła ona pracę;
 • zwiększyły się możliwości finansowe osoby zobowiązanej do płatności alimentów.

Z pozwem o podwyższenie alimentów - tak jak w przypadku ich zasądzenia - występuje się do sądu rejonowego w okręgu którego ma miejsce zamieszkania osoba zobowiązana do zapłaty alimentów lub właściwego dla miejsca zamieszkania dziecka.

Decyzja odnośnie do tego, który z powyższych sądów wybrać, należy do dziecka albo jego przedstawiciela ustawowego, jeżeli dziecko to nie posiada jeszcze pełnej zdolności do czynności prawnych.

Podwyższenie kwoty alimentów: co oprócz pozwu

Trzeba pamiętać, aby razem z pozwem przesłać do właściwego sądu dokumenty potwierdzające potrzebę otrzymywania alimentów w większej wysokości. Mogą to być przykładowo paragony za zakup książek szkolnych, potwierdzenie uiszczenia opłaty za kurs językowy, paragony za zakup leków czy też zaświadczenie o zarejestrowaniu jako osoba bezrobotna w Powiatowym Urzędzie Pracy.

Warto mieć na uwadze, że nie ma żadnych przepisów nakazujących ustalenie wysokości konkretnych alimentów dla dziecka w określonym wieku. Wszystko zależy od jego indywidualnych usprawiedliwionych potrzeb oraz możliwości finansowych osoby zobowiązanej do płacenia alimentów. Podejmując decyzję w tym zakresie, sąd bada każdą sprawę indywidualnie.

To także może cię zainteresować:

Alimenty na dziecko 2017: obowiązek alimentacyjny

Pozew o alimenty 2017: jak złożyć wniosek o alimenty

500 zł na dziecko a alimenty