Wysokość alimentów 2017: kiedy pozew o podwyższenie alimentów

Jak wyliczyć wysokość alimentów? Kiedy można starać się o podwyższenie alimentów? Te pytania zadaje sobie wiele osób. Postaramy się rozwiać wątpliwości.

Wysokość alimentów 2017: jak wyliczyć kwotę alimentów

Wiele osób przy sporządzaniu pozwu o zasądzenie alimentów zastanawia się, jak prawidłowo wyliczyć ich wysokość. Kluczowe znaczenie mają tutaj usprawiedliwione potrzeby dziecka i możliwości finansowe osoby zobowiązanej do ich spełnienia.

Przede wszystkim trzeba policzyć, ile miesięcznie kosztuje utrzymanie naszego dziecka. Przy tego typu wyliczeniach bierze się pod uwagę w szczególności wydatki na:

  • jedzenie,
  • ubrania,
  • kosmetyki,
  • naukę,
  • opłaty mieszkaniowe.

Z kolei przy ustalaniu możliwości zarobkowych osoby zobowiązanej do płacenia alimentów należy zastanowić się, ile może ona miesięcznie zarobić, a nie ile na chwilę obecną faktycznie zarabia. Wiadomo, że większe możliwości zarobkowe będzie miała osoba o wykształceniu wyższym medycznym niż osoba o wykształceniu podstawowym. Nie ma tutaj znaczenia fakt, że osoba o większych możliwościach finansowych pracuje tymczasowo na gorzej opłacanym stanowisku.

Po wpłynięciu do sądu pozwu o zasądzenia alimentów, sąd bada usprawiedliwione potrzeby dziecka i możliwości finansowe osoby zobowiązanej do ich spełnienia. Następnie, po odbyciu się posiedzenia, podejmowana jest decyzja o wysokości zasądzanych alimentów.

Wysokość alimentów: podwyższenie kwoty alimentów

Wraz z dorastaniem dziecka rosną jednak jego potrzeby, a alimenty w wysokości zasądzonej początkowo przez sąd często nie wystarczają już na pokrycie podstawowych kosztów jego utrzymania i wykształcenia. Szczęśliwie można wystąpić o ich podwyższenie. Podstawą do skierowania takiego powództwa jest art. 138 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Zgodnie z jego treścią w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego. Nie wskazuje jednak wprost, o jaką dokładnie zmianę stosunków chodzi.

Alimenty w Polsce to fikcja? "Jest społeczne przyzwolenie na niepłacenie"

Podwyższenie kwoty alimentów: kiedy

Praktyka pokazuje, że o podwyższenie alimentów wystąpić można w sytuacji, gdy:

  • zwiększyły się uzasadnione potrzeby dziecka np. poszło ono do szkoły, zachorowało i konieczne jest jego długotrwałe leczenie, chcemy je wysłać na dodatkowe zajęcia językowe;
  • nastąpiło pogorszenie sytuacji życiowej osoby, z którą dziecko mieszka, np. straciła ona pracę;
  • zwiększyły się możliwości finansowe osoby zobowiązanej do płatności alimentów.

Z pozwem o podwyższenie alimentów - tak jak w przypadku ich zasądzenia - występuje się do sądu rejonowego w okręgu którego ma miejsce zamieszkania osoba zobowiązana do zapłaty alimentów lub właściwego dla miejsca zamieszkania dziecka.

Decyzja odnośnie do tego, który z powyższych sądów wybrać, należy do dziecka albo jego przedstawiciela ustawowego, jeżeli dziecko to nie posiada jeszcze pełnej zdolności do czynności prawnych.

Podwyższenie kwoty alimentów: co oprócz pozwu

Trzeba pamiętać, aby razem z pozwem przesłać do właściwego sądu dokumenty potwierdzające potrzebę otrzymywania alimentów w większej wysokości. Mogą to być przykładowo paragony za zakup książek szkolnych, potwierdzenie uiszczenia opłaty za kurs językowy, paragony za zakup leków czy też zaświadczenie o zarejestrowaniu jako osoba bezrobotna w Powiatowym Urzędzie Pracy.

Warto mieć na uwadze, że nie ma żadnych przepisów nakazujących ustalenie wysokości konkretnych alimentów dla dziecka w określonym wieku. Wszystko zależy od jego indywidualnych usprawiedliwionych potrzeb oraz możliwości finansowych osoby zobowiązanej do płacenia alimentów. Podejmując decyzję w tym zakresie, sąd bada każdą sprawę indywidualnie.

To także może cię zainteresować:

Alimenty na dziecko 2017: obowiązek alimentacyjny

Pozew o alimenty 2017: jak złożyć wniosek o alimenty

500 zł na dziecko a alimenty 

Więcej o: