prawo

Więcej o:

prawo

 • Prawo do intymności

  . Wiele procedur szpitalnych funkcjonuje tylko dlatego, że "nikt przecież się nie skarżył". Gdyby miała Pani wątpliwości co do swoich praw, warto zapoznać się z Ustawą o Prawach Pacjenta (jednolity tekst ustawy znaleźć można np. tu: bpp.gov.pl). W placówkach służby zdrowia zwykle są też dostępne Karty Praw

 • Jakie masz prawa w szpitalu

  1. Prawo do poszanowania intymności i godności osobistej Lekarz i położna powinni życzliwie i kulturalnie traktować pacjentów, szanując ich godność osobistą i prawo do intymności. Masz prawo nie zgodzić się na obecność przy porodzie grupy studentów czy zwrócić uwagę pielęgniarce, która nietaktownie

 • Jakie prawa przysługują kobietom w ciąży? 5 najważniejszych praw

  Jakie prawa przysługują kobietom w ciąży? Polki nie znają swoich praw Polki, które oczekują dziecka, zazwyczaj bardzo niewiele wiedzą o prawach ciężarnych. Fundacja Sukces Pisany Szminką przeprowadziła ankietę wśród kobiet w ciąży. Aż 57 proc. badanych nie wie nic o przysługującym im prawom. Tylko

 • Posiadanie broni - podstawowe prawo każdego człowieka?

  takich tragedii jak niedawne zamachy w Brukseli, niczym mantra powracają postulaty obrońców prawa do posiadania broni palnej. Pod tym względem polskie przepisy są jednymi z najbardziej restrykcyjnych w Unii Europejskiej. Procedura uzyskania niezbędnego pozwolenia jest skomplikowana, a odmowy często niejasno

 • Masz do tego prawo!

  Pracodawca nie ma prawa pytać, czy jesteś w ciąży lub czy ją planujesz. Nie może też wymagać zobowiązania, że nie zajdziesz w ciążę przez jakiś czas. Te same zasady obowiązują, gdy prowadzisz rozmowy o pracę. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy w zakładzie są stanowiska, na których nie wolno zatrudniać

 • Poznaj swoje prawa przy porodzie

  Kiedy stykasz się z systemem opieki zdrowotnej, możesz czuć się zależna od innych osób, bezradna, niepewna. Poznaj swoje prawa, które określa Ustawa o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. 1. Korzystać z wiedzy i wiedzieć Masz prawo do świadczeń medycznych, które są: zgodne z aktualną wiedzą

 • Prawo do znieczulenia

  . Podejmuje on decyzję w oparciu o stan kliniczny rodzącej oraz po rozważeniu indywidualnych wskazań i przeciwwskazań do zastosowania znieczulenia. Oznacza to, że nie wszystkie rodzące będą mogły otrzymać tego rodzaju znieczulenie. Prawo i praktyka Jak to wygląda w praktyce? Dokładniejszy opis sytuacji

 • Pozbawienie praw rodzicielskich: kiedy, przesłanki, wniosek

  Pozbawienie praw rodzicielskich: przesłanki Przepisy wskazują, że władza rodzicielska może zostać odebrana jeżeli: istnieje trwała przeszkoda w jej wykonywaniu, rodzice nadużywają władzy rodzicielskiej, rodzice dopuszczają się rażących zaniedbań obowiązków względem dziecka, długotrwale utrzymują