Odczyn Coombsa. Co to za badanie? Kiedy warto je wykonać?

Odczyn Coombsa to dość proste i często wykonywane badanie. Polega ono na wykryciu przeciwciał odpornościowych we krwi. Dzięki niemu można potwierdzić konflikt serologiczny między matką a dzieckiem, dlatego poddaje mu się niemal wszystkie kobiety ciężarne już w pierwszym trymestrze. Odczyn Coombsa może także wskazać na wiele innych chorób. Sprawdź, kiedy warto wykonać test Coombsa i jak interpretować jego wyniki.

Odczyn Coombsa: co to jest?

Co to jest odczyn Coombsa? - na tak postawione pytanie wystarczy odpowiedzieć, że jest to badanie wykrywające przeciwciała odpornościowe we krwi. Odczyn Coombsa dzieli się na dwa rodzaje:

  • pośredni test antyglobulinowy (PTA) służy do wykrywania w osoczu przeciwciał. Wykonuje się go ciężarnym kobietom w celu wykluczenia możliwości wystąpienia konfliktu serologicznego.
  • bezpośredni test antyglobulinowy (BTA), który wykrywa w krwinkach przeciwciała, ale nie sprawdza ich typu ani źródła pochodzenia. Jest on pomocny w ustaleniu przyczyn powikłań po transfuzjach krwi.

Jak wygląda badanie Coombsa?

Badanie odczynu Coombsa polega na pobraniu krwi żylnej i oddaniu jej do analizy. W przeciwieństwie do morfologii, badanie odczynu Combsa nie wymaga specjalnych przygotowań. Nie trzeba być na czczo. Warto jednak poinformować osobę wykonującą badanie o przyjmowanych lekach, które mogłyby zaburzyć obraz krwi. Badanie takie można wykonać w każdym laboratorium i jest ono przeważnie częścią analizy ustalającej grupę krwi (PTA). Koszt takiego całościowego testu wynosi około 40-50 złotych. 

Zobacz wideo Co warto wiedzieć o okresie ciąży? Na częste pytania odpowiada położna

Odczyn Coombsa: test. Jak odczytać wyniki?

Test odczynu Coombsa może dać wynik dodatni lub ujemny. Dodatni wynik świadczy o obecności przeciwciał, a ujemny wyklucza ich obecność. Test wykonuje się podczas badania grupy krwi, które można przeprowadzić w każdym laboratorium.

Odczyn Coombsa sprawdza się u kobiet w ciąży oraz u osób, które muszą mieć przetoczoną krew. Dzięki wykonaniu go można wykluczyć konflikt serologiczny, ale też istotnie zmniejszyć ryzyko wystąpienia odczynu poprzetoczeniowego. Badanie wykonuje się także, jeśli istnieje podejrzenie, że choremu podano niewłaściwą krew. Objawami reakcji poprzetoczeniowej jest między innymi: 

  • gorączka,
  • dreszcze,
  • krew w moczu.

Wśród wskazań do wykonania testu Coombsa jest także podejrzenie chorób: burcelozy, listeriozy.

PTA. Jak wygląda badanie w ciąży?

Odczyn Coombsa w ciąży bada się za pomocą pośredniego testu antyglobulinowego (PTA). Jest to niezwykle ważne badanie, zwłaszcza dla tych kobiet, u których istnieje ryzyko wystąpienia konfliktu serologicznego. Konflikt serologiczny to sytuacja, kiedy do krwiobiegu matki przedostaje się krew dziecka i wtedy wytwarzane są przeciwciała odpornościowe. Z konfliktem serologicznym mamy do czynienia, kiedy kobieta ma czynnik krwi Rh- , natomiast jej dziecko Rh+. 

U wszystkich ciężarnych wykonuje się pośredni test antyglobulinowy w pierwszym trymestrze ciąży. Jeśli nie ma przeciwciał, test powtarza się około 30. tygodnia ciąży. U kobiet u których ryzyko konfliktu jest większe ze względu na ujemny czynnik Rh test wykonywany jest trzykrotnie.

Kobietom z ujemnym czynnikiem Rh, u których nie wykryto przeciwciał anty-D w czasie ciąży i po porodzie, a które urodziły dziecko z dodatnim czynnikiem Rh, podaje się profilaktycznie immunoglobulinę anty-D w ciągu 72 godzin po porodzie. Pozwala to wyeliminować z krążenia matki krwinki dziecka z antygenem D i zabezpiecza ją przed powstaniem przeciwciał i konfliktem serologicznym w następnej ciąży.

Badanie PTA ma na celu nie tylko zapobieganie konfliktowi serologicznemu. Daje ono ogólną wiedzę na temat innych nietypowych przeciwciał w krwi matki, które mogłyby dostać się przez łożysko do dziecka i zaatakować czerwone krwinki płodu. 

Zobacz też: Karta ciąży - dlaczego trzeba ją mieć? Co zawiera?

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.