Karta ciąży - dlaczego trzeba ją mieć? Co zawiera?

Karta ciąży to ważny i niezbędny dokument przebiegu ciąży, który zawiera w sobie informacje o wynikach badań i o stanie zdrowia przyszłej mamy, a także dziecka. Powinna posiadać ją każda ciężarna. Co powinno się w niej znaleźć? Dlaczego jej posiadanie jest tak ważne? Jak wygląda karta ciąży?

Karta ciąży, zwana również książeczką przebiegu ciąży czy kartą przebiegu ciąży jest dokumentem, który powinna posiadać każda ciężarna. Zakłada ją najczęściej ginekolog bądź położna, zwykle na pierwszej wizycie ginekologicznej po potwierdzeniu ciąży. Karta ciąży jest bardzo ważnym dokumentem, ponieważ pozwala na to, by w jednym miejscu znajdowały się wszelkie ważne informacje na temat ciężarnej, przebiegu ciąży i stanu dziecka. Ma to duże znaczenie nie tylko dla lekarza prowadzącego ciążę, ale i innych specjalistów, do których w czasie ciąży trafi przyszła mama.

Zobacz wideo

Karta ciąży jest dokumentem potwierdzającym ciążę i tak jest traktowana. Jest niezbędna podczas porodu, a i w celu wypłaty świadczenia - jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, zwanego becikowym.

Jak wygląda i co zawiera karta ciąży?

Jak wygląda karta ciąży? Zwykle jest niedużych rozmiarów i ma kształt składanej książeczki. Ponieważ nie ma uniwersalnego, obowiązującego wzoru, różne szpitale i gabinety, a także firmy opracowały swoje autorskie wersje. To dlatego dokumenty te mają różne formaty i szatę graficzną. Wspólne są informacje wymagające uzupełniania.

Każda karta przebiegu ciąży zawiera dane ciężarnej: imię i nazwisko, datę urodzenia, pesel, adres, datę ostatniej miesiączki oraz przewidywany termin porodu. Istotne jest również oznaczenie grupy krwi. Ta powinna zostać wpisana słownie (plus lub minus), co pozwala zapobiec ewentualnym pomyłkom. Istotne jest, by grupa krwi ciężarnej była udokumentowana, wpisana na podstawie oryginalnego wyniku badania grupy krwi.

Nie mniej ważne są informacje położnicze, czyli dane na temat przebytych porodów i ciąż, a także poronień i aborcji. W karcie ciąży powinna się również znaleźć pieczątka i dane adresowe poradni lub gabinetu, gdzie prowadzona jest ciąża. 

W karcie ciąży, podczas każdej wizyty, regularnie dopisywane są bieżące informacje zarówno na temat ciężarnej, przebiegu ciąży, jak i dziecka.

Karta ciąży - informacje o ciężarnej i dziecku

W wyznaczonych rubrykach książeczki przebiegu ciąży ginekolog wpisuje informacje na temat stanu zdrowia przyszłej mamy, przyjmowanych przez nią leków, a także zleconych badań i ich wyników. I tak podczas każdej wizyty zostaje odnotowana data badania położniczego, tydzień ciąży, waga kobiety, ciśnienie tętnicze, wysokość dna miednicy, ewentualne obrzęki, żylaki oraz inne dolegliwości.

Karta ciąży to miejsce, w którym znajdują się też wyniki badań krwi, moczu, a także pozostałych zleceń, takich jak: HIV, toksoplazmoza, różyczka, cytologia, stan czystości pochwy czy wynik testu doustnego obciążenia glukozą.

W karcie ciąży wiele miejsca poświęca się dziecku. Lekarz podczas każdej wizyty odnotowuje datę, kiedy ciężarna pierwszy raz poczuła ruchy dziecka. Zapiski dotyczą również tętna płodu oraz innych parametrów uzyskanych podczas badań USG.

Karta ciąży a becikowe

Karta ciąży potwierdza, że kobieta jest w ciąży. Jest dokumentem, który należy dołączyć do wniosku o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka. Do wniosku o becikowe należy dołączyć także:

  • odpis aktu urodzenia dziecka (skrócony),
  • dokument potwierdzający wysokość dochodu (który można uzyskać w urzędzie skarbowym),
  • oświadczenie, że jednorazowa zapomoga nie została wcześniej pobrana,
  • kserokopie dowodów osobistych rodziców.

Jeśli z jakiegoś powodu kobieta do wniosku o becikowe nie może dołączyć karty ciąży, należy złożyć inny dokument potwierdzający, że matka prowadziła ciążę od 10. tygodnia pod opieką lekarską. Jest nim zaświadczenie od lekarza lub położnej.

Należy przy tym pamiętać, że jednym z warunków przyznania świadczenia jest pozostawanie matki pod opieką lekarską nie później niż od 10. tygodnia ciąży aż do porodu. Z zapisów ustawy wynika, że kobiety, które nie przeprowadziły wymaganych badań do 10. tygodnia ciąży nie mogą się ubiegać o prawo do becikowego.

Zdarza się jednak, że kobieta trafia pod opiekę ginekologa później, po 10. tygodniu ciąży, nie z zaniedbania, a z przyczyn od niej niezależnych. W takiej sytuacji, w uzasadnionych przypadkach, przyznanie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka jest możliwe.

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.