Ciąża prowadzona przez położną. Kiedy jest to możliwe? Na czym polega?

Ciąża prowadzona przez położną, choć w wielu państwach jest normą, w Polsce nie jest popularną opcją. Dlaczego tak się dzieje, skoro od 2017 r. ciążę w ramach NFZ może prowadzić nie tylko lekarz, ale i położna posiadająca odpowiednie kwalifikacje? Co warto wiedzieć o tym rozwiązaniu?

Ciąża prowadzona przez położną w Anglii, Holandii czy krajach skandynawskich jest standardem. W Polsce nie zdarza się to często. Dlaczego tak się dzieje? W Polsce każda przyszła mama na pierwszą wizytę ginekologiczną idzie do wybranego przez siebie lekarza. Tak się po prostu utarło, że specjalistą od prowadzenia ciąży jest ginekolog. Może mieć to również związek z brakiem świadomości, że w przypadku ciąży fizjologicznej może ją prowadzić położna.

Nie wszystkie mamy wiedzą, że w Polsce, tak jak i w innych krajach Unii Europejskiej, położne mają prawo do zdiagnozowania ciąży, prowadzenia ciąży o przebiegu fizjologicznym, przyjęcia porodu fizjologicznego i opieki nad noworodkiem oraz kobietą w okresie połogu. W Polsce położna ma prawo do prowadzenia ciąży bezpłatnie, w ramach NFZ, od 2017 roku.

Ciąża prowadzona przez położną. Kiedy jest to możliwe?

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej, a także zgodnie Ustawą z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, położna może samodzielnie sprawować opiekę nad kobietą w ciąży fizjologicznej, tj. w ciąży przebiegającej w sposób prawidłowy.

Położna może prowadzić ciążę, jeśli przebiega prawidłowo. Tym samym możliwość tę wykluczają:

Takie ciąże muszą być prowadzone prze lekarza.

Ciąża prowadzona przez położną: plusy

Położna to nie tylko osoba, która prowadzi szkołę rodzenia, uczestniczy w odbieraniu porodu i przychodzi w połogu na wizyty patronażowe. Położna rozpoznaje ciążę, zakłada kartę ciąży, pobiera materiał do badań, przeprowadza badanie fizykalne i KTG, analizuje badania laboratoryjne. Jedynie USG wykonuje lekarz.

Niewątpliwym plusem prowadzenia ciąży przez położną jest fakt, że posiada ona nie tylko specjalistyczne umiejętnością medyczne związane z przebiegiem ciąży, porodem i połogiem, ale i wiedzę na temat edukacji kobiet w zakresie pielęgnacji czy opieki nad noworodkiem, edukacją prozdrowotną, przygotowaniem do porodu, profilaktyką chorób ginekologicznych i patologii położniczych.

Ciąża prowadzona przez położną daje możliwość ciągłości opieki sprawowanej przez tę samą osobę tak w czasie ciąży, jak i podczas porodu i po porodzie. Warto pamiętać, że położna jest samodzielnym specjalistą w zakresie opieki nad kobietą.

Dla wielu kobiet nie bez znaczenia jest, że prowadzenie ciąży przez położną zwykle kosztuje mniej niż wizyty u ginekologa.

Naukowcy z King's College w Londynie, Uniwersytetu Sheffield Hallam, Uniwersytetu Warwick i National University of Ireland Galway, po analizie wyników badań doszli do wniosku, że opieka położnych nad kobietami ciężarnymi ma wiele korzyści, a poziomem bezpieczeństwa nie różni się od opieki sprawowanej przez lekarzy ginekologów czy lekarzy rodzinnych. Opieka położnych nad ciężarnymi i kontynuacja tej opieki w czasie porodu i połogu jest rekomendowana przez Światową Organizację Zdrowia (WHO).

Ciąża prowadzona przez położną. Na czym to polega?

Ciążę u położnej można prowadzić w gabinecie prywatnym, jak i w ramach NFZ, jeśli wybrana położna posiada kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia na prowadzenie ciąży. Prowadzenie ciąży przez położną nie różni się właściwie od opieki sprawowanej przez ginekologa. Wizyty odbywają się początkowo co miesiąc, a w ostatnich tygodniach ciąży co dwa tygodnie.

Położna prowadząca ciążę współpracuje z ginekologiem, na wypadek gdyby pojawiłyby się jakieś komplikacje czy niepokojące sytuacje. Na czym polega ta współpraca? Lekarz ma obowiązek skierować kobietę pomiędzy 21. a 26. tygodniem ciąży do położnej, natomiast położna musi skierować kobietę na konsultacje ginekologiczne. Prowadząca ciążę położna ma obowiązek skierować przyszłą mamę do ginekologa na konsultacje po jednym razie w każdym trymestrze. Wizyty te są zwykle połączone z badaniami USG. Ma to działać na zasadzie współpracy w opiece okołoporodowej.

Najważniejsze badania w ciąży - kiedy je wykonujemy?

Zobacz wideo
Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.