1. I trymestr ciąży

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
 2. II trymestr ciąży

  1. 15
  2. 16
  3. 17
  4. 18
  5. 19
  6. 20
  7. 21
  8. 22
  9. 23
  10. 24
  11. 25
  12. 26
  13. 27
 3. III trymestr ciąży

  1. 28
  2. 29
  3. 30
  4. 31
  5. 32
  6. 33
  7. 34
  8. 35
  9. 36
  10. 37
  11. 38
  12. 39
  13. 40
 4. I rok życia

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20
  21. 21
  22. 22
  23. 23
  24. 24
  25. 25
  26. 26
  27. 27
  28. 28
  29. 29
  30. 30
  31. 31
  32. 32
  33. 33
  34. 34
  35. 35
  36. 36
  37. 37
  38. 38
  39. 39
  40. 40
  41. 41
  42. 42
  43. 43
  44. 44
  45. 45
  46. 46
  47. 47
  48. 48
  49. 49
  50. 50
  51. 51
  52. 52

Podaj: planowaną datę porodu lub datę urodzin dziecka

Jak napisać usprawiedliwienie nieobecności w szkole? [WZÓR]

Jak napisać usprawiedliwienie, aby znalazły się w nim wszystkie niezbędne informacje? Sprawdź, jak wygląda wzór usprawiedliwienia nieobecności w szkole.

Usprawiedliwienie w szkole: czy jest konieczne?

Dzieci w Polsce objęte są obowiązkiem szkolnym od 7 do 18 roku życia. Oznacza to, że na rodzicach spoczywa obowiązek zapisania dziecka do szkoły, umożliwienia mu regularnego uczęszczania na zajęcia oraz zapewnienia dogodnych warunków do nauki w domu. W przypadku, gdy uczeń nie pojawia się na lekcjach dyrektor szkoły ma obowiązek sprawdzenia jaka jest przyczyna tego stanu rzeczy. Jeśli dziecko przez dłuższy czas nie przychodzi do szkoły, wówczas rodzice mogą otrzymać pisemne upomnienie od dyrektora placówki, do której powinien uczęszczać. Gdyby nie przyniosło to efektu sprawa może zostać skierowana do rozpoczęcia postępowania administracyjnego. To jednak dotyczy przypadków drastycznych, gdzie w sposób ewidentny uczeń (lub jego rodzice) unika realizacji nałożonego na niego obowiązku szkolnego. Co w sytuacji, gdy nieobecność wywołana jest ważnymi powodami i trwa od kilka do kilkunastu dni? W takim przypadku rodzice powinni skontaktować się z wychowawcą klasy, aby przekazać informację o powodach nieobecności, a także dostarczyć pisemne usprawiedliwienie do szkoły. Stanowi ono dowód na to, że dziecko nie pojawiło się w szkole z ważnych, losowych powodów. 

Zobacz też: Egzotyczne wagary

Usprawiedliwienie nieobecności w szkole od strony formalnej

Kwestia usprawiedliwienia nieobecności w szkole nie jest powszechnie unormowana. Każda szkoła w tym zakresie stawia inne wymagania przed rodzicami i ich dziećmi. Najczęściej dokładne informacje dotyczące tego, jak wiele dni nieobecności może usprawiedliwić rodzic, w jakiej formie powinno zostać dostarczone usprawiedliwienie oraz w jakim terminie musi ono wpłynąć do wychowawcy, umieszczone są w statucie szkoły. I te wytyczne są obowiązujące, gdyż uczeń rozpoczynając naukę w danej placówce zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania założeń statutu. 

Ważne jest to, że w szkole nikt nie może domagać się przedstawienie zwolnienia lekarskiego, co oznacza, że usprawiedliwienie nieobecności ucznia poniżej 18 roku życia może odbyć się tylko i wyłącznie na wniosek rodzica lub opiekuna prawnego. Z kolei w przypadku uczniów pełnoletnich - mogą oni samodzielnie usprawiedliwić swoją nieobecność. Należy przy tym pamiętać, że jeśli uczeń opuści ponad 50 proc. zajęć z danego przedmiotu to stanowi to podstawę do niesklasyfikowania go. 

Usprawiedliwienie nieobecności w szkole: powody

Jakie są najczęstsze powody usprawiedliwienia nieobecności w szkole? Zazwyczaj przyczyną opuszczania zajęć jest choroba. W tym przypadku dla dobra dziecka, jak i społeczności szkolnej lepszym rozwiązaniem jest rezygnacja z udziału w zajęciach szkolnych do czasu ustąpienia dolegliwości. Jeśli dziecko wymaga wizyty u lekarza, wówczas prawdopodobnie wystawi on stosowne zaświadczenie, które można przedstawić nauczycielowi jako usprawiedliwienie nieobecności w szkole (jak wspomniano wyżej nikt nie może żądać od rodziców takiego dokumentu). Kolejnym powodem do nieobecności może być ważna uroczystość rodzinna lub wizyta u lekarza specjalisty (np. stomatologa). 

Zobacz wideo Katarzyna Hall: Szkoła powinna mieć możliwość elastycznego reagowania

Jak się pisze usprawiedliwienie nieobecności w szkole? O czym należy pamiętać?

Jak się pisze usprawiedliwienie nieobecności w szkole? Dokument powinien zawierać kilka niezbędnych elementów, dzięki którym nauczyciel bez problemu zidentyfikuje, którego ucznia i jakiego okresu nieobecności dotyczy dostarczone pismo. Dobrze, aby pojawiło się w nim także miejsce i data, kiedy usprawiedliwienie zostało zredagowane, a przede wszystkim pełny podpis rodzica, który jest jego autorem. Często szablon usprawiedliwienia udostępniany jest na stronie internetowej szkoły - pozwala to na ujednolicenie dostarczanych do szkoły dokumentów.

Usprawiedliwienie nieobecności w szkole: wzór

Oto przykładowy wzór usprawiedliwienia nieobecności ucznia:

                                                       USPRAWIEDLIWIENIE

Proszę o usprawiedliwienie nieobecności mojej córki/syna ................................, uczennicy/ucznia klasy ................ w dniu/dniach ..................................... z powodu ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

        miejscowość i data                                                             czytelny podpis rodzica

Zobacz też: Specjalny zasiłek opiekuńczy 2020. Komu przysługuje i jak go uzyskać?