1. I trymestr ciąży

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
 2. II trymestr ciąży

  1. 15
  2. 16
  3. 17
  4. 18
  5. 19
  6. 20
  7. 21
  8. 22
  9. 23
  10. 24
  11. 25
  12. 26
  13. 27
 3. III trymestr ciąży

  1. 28
  2. 29
  3. 30
  4. 31
  5. 32
  6. 33
  7. 34
  8. 35
  9. 36
  10. 37
  11. 38
  12. 39
  13. 40
 4. I rok życia

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20
  21. 21
  22. 22
  23. 23
  24. 24
  25. 25
  26. 26
  27. 27
  28. 28
  29. 29
  30. 30
  31. 31
  32. 32
  33. 33
  34. 34
  35. 35
  36. 36
  37. 37
  38. 38
  39. 39
  40. 40
  41. 41
  42. 42
  43. 43
  44. 44
  45. 45
  46. 46
  47. 47
  48. 48
  49. 49
  50. 50
  51. 51
  52. 52

Podaj: planowaną datę porodu lub datę urodzin dziecka

Powrót do szkoły w obliczu koronawirusa. Jakie zasady będą obowiązywać w szkole?

Do powrotu dzieci do szkoły został tydzień. Jak będzie wyglądać funkcjonowanie w szkołach w dobie koronawirusa? Jak przygotować dziecko do rozpoczęcia roku szkolnego 2020/21? Przedstawiamy zalecenia MEN, MZ i GIS.

Kiedy powrót do szkoły? Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/21

Kiedy powrót do szkoły? To pytanie pojawiało się niemal od początku pandemii, od momentu kiedy ogłoszona została decyzja o zamknięciu szkół i rozpoczęciu edukacji zdalnej. Rozwój sytuacji w kraju i na świecie spowodował, że władze postanowiły o tym, że uczniowie w roku szkolnym 2019/20 nie wrócą na tradycyjne lekcje. Wiele osób wierzyło, że wraz ze wzrostem temperatur problem koronawirusa zniknie. Jednak tak się nie stało. Wręcz przeciwnie. Liczba zakażeń z dnia na dzień wzrasta, a pierwszy września zbliża się wielkimi krokami. Już na początku wakacji informacje z Ministerstwa Edukacji Narodowej jednoznacznie wskazywały, że uczniowie wrócą do szkół w nowym roku szkolnym. Jednak dopiero na trzy tygodnie przed powrotem uczniów wydano oficjalne zalecenia, co do organizacji funkcjonowania placówek, które mają zapobiec zakażeniom. 

Zobacz też: Powrót do szkoły. Jak wyglądają przygotowania do zajęć w innych krajach?

Powrót do szkoły we wrześniu: zalecenia MEN, MZ i GIS

Powrót do szkoły we wrześniu jest już pewny. Informacje, o tym jak zorganizować wiele aspektów funkcjonowania placówek edukacyjnych, zostały sformułowane przez specjalistów z MEN, MZ i GIS. 

Piątego sierpnia odbyła się konferencja ministra Dariusza Piontkowskiego, na której przedstawione zostały działania MEN na rzecz organizacji nowego roku szkolnego w warunkach szczególnego zagrożenia epidemicznego. Przede wszystkim zaprezentowano koncepcje dotyczące funkcjonowania szkół w sytuacji wystąpienia wzrostu zakażeń na danym terenie. W takim przypadku istnieje możliwość przemianowania wybranych placówek na inny tryb kształcenia:

 • mieszana forma kształcenia (hybrydowa) - dyrektor będzie mógł zawiesić zajęcia grupy wychowawczej, oddziału, klasy, etapu edukacyjnego, całej szkoły lub placówki, w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć i prowadzić kształcenie zdalne. Będzie to zależało od sytuacji epidemicznej na danym terenie. Decyzję podejmie dyrektor po uzyskaniu zgody organu prowadzącego i otrzymaniu pozytywnej opinii PPIS. 
 • kształcenie zdalne - dyrektor szkoły/placówki podejmuje decyzję o zawieszeniu zajęć stacjonarnych na określony czas i wprowadzeniu w całej szkole edukacji zdalnej. Konieczna będzie w tym przypadku zgoda organu prowadzącego i pozytywna opinia PPIS. 

Zobacz też: Powrót do szkół 1 września. Potrzeba 4 mln maseczek dla uczniów. Sławomir Broniarz: Kto za to zapłaci?

Powrót do szkoły: zasady funkcjonowania szkół

Powrót do szkoły w tym roku będzie inny niż zawsze. Oprócz informacji o tym, że w razie zagrożenia dyrektorzy będą mogli zmienić formę kształcenia na częściowo lub całkowicie zdalną, dowiedzieliśmy się także jak ma wyglądać wariant tradycyjnej edukacji. Wydano szereg zaleceń, co do organizacji pracy placówek edukacyjnych. Dyrektorzy powinni zadbać m.in. o:

 • przygotowanie przy wejściu do szkoły stanowiska dezynfekcji rąk; każdy kto wchodzi do budynku powinien mieć możliwość zdezynfekowania dłoni;
 • ograniczenie możliwości przebywania w szkole osób z zewnątrz;
 • wyposażenie placówki w termometr bezdotykowy, który po użyciu powinien zostać zdezynfekowany;
 • zorganizowanie pomieszczenia, w którym można wyizolować ucznia w przypadku gdyby podczas pobytu w placówce wystąpiły u niego niepokojące objawy, jak: kaszel, gorączka, katar;
 • zorganizowanie - w miarę możliwości - pracy placówki tak, aby przestrzegać zasad dystansu społecznego i maksymalnie ograniczyć możliwość gromadzenia się uczniów;
 • ogólne przestrzeganie zasad higieny: częste mycie rąk, zasłanianie nosa i ust, częste wietrzenie sal lekcyjnych;
 • dezynfekowanie przedmiotów użytkowanych przez wielu uczniów, np. sprzętu sportowego; rzeczy, których nie można zdezynfekować należy usunąć z przestrzeni użytkowej;
 • umożliwienie uczniom spędzania przerw międzylekcyjnych na świeżym powietrzu, na terenie należącym do szkoły;
 • ograniczenie możliwość zabierania przez uczniów do szkoły przedmiotów niekoniecznych, które mogą być nośnikiem wirusa;
 • organizację szatni w ten sposób, aby nie dochodziło do kumulacji na jej terenie wielu grup w jednym czasie;
 • zapewnienie czystości i higieny sal lekcyjnych, pomieszczeń sanitarnych, ciągów komunikacyjnych i innych miejsc, gdzie przebywają uczniowie i pracownicy szkoły - rekomenduje się wprowadzenie ścisłego harmonogramu dezynfekcji.

Powyższe zalecenia mają charakter ogólny i dają pole do stworzenia przez dyrekcję każdej placówki indywidualnego regulaminu postępowania w obliczu epidemii. 

Zobacz wideo Pandemia trwa, a wakacje się kończą. Uczniowie mają wrócić do szkół