Dziecko z katarem w przedszkolu a zasady związane z epidemią koronawirusa

Od 1 września do przedszkoli wróciła większość dzieci. Rozpoczął się tym samym czas adaptacji dla nich, także pod względem odporności na infekcje. Czy dziecko z katarem może pójść do przedszkola w okresie epidemii koronawirusa?

Przedszkole to miejsce, gdzie kształtowana jest odporność dziecka

O ile nie każde dziecko musi uczęszczać do żłobka, o tyle jeśli chodzi o przedszkola zdecydowana większość maluchów trafia do nich pod opiekę wykwalifikowanych przedszkolanek. Nikt nie ma wątpliwości, że dziecko uczęszczające do przedszkola ma większe możliwości rozwoju nie tylko w zakresie wiedzy i umiejętności, ale także funkcjonowania w społeczeństwie i grupie rówieśniczej. Niestety, rozpoczęcie przygody przedszkolnej w wielu przypadkach wiąże się także z rozpoczęciem okresu nieustannych infekcji i przeziębień. Dziecko, które do tej pory stykało się z niewielką ilością bakterii i wirusów nagle zostaje wystawione na zdecydowanie większą ilość czynników wywołujących różnego rodzaju infekcje. Sprzyja temu postawa niektórych rodziców, którzy mimo objawów przeziębienia posyłają swoje maluchy do przedszkola. Wiele osób twierdzi, że przedszkolak musi "przechorować" pierwszy rok, aby zbudować swoją odporność. Jednak na szczęście nie jest tak w każdym przypadku.

Zobacz też: Powrót do szkoły: wytyczne. Czy dzieci muszą nosić maseczki?

Koronawirus w przedszkolu: zasady postępowania w placówkach

W związku z epidemią koronawirusa Ministerstwo Zdrowia, Główny Inspektorat Sanitarny oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej wydały specjalne zalecenia co do organizacji pracy placówek edukacyjnych w tym także przedszkoli. 

W grupie może przebywać nie więcej niż 25 dzieci, pod warunkiem zachowania wytycznych dotyczących powierzchni przypadającej na jedno dziecko. W przypadku grup integracyjnych, liczba ta zmniejsza się do 20 dzieci (maksymalnie pięcioro może mieć orzeczenie o niepełnosprawności). Dodatkowo wskazano, że na powierzchni 15 m kw. może przebywać maksymalnie pięcioro dzieci, przy czym powierzchnia przypadająca na każde dziecko powinna wynosić co najmniej 2 m kw. Jedna grupa dzieci powinna przebywać w jednej wyznaczonej sali i mieć stałych opiekunów. Sale, gdzie przebywają przedszkolaki należy wietrzyć raz na godzinę i poddawać je regularnej dezynfekcji. Usunąć z nich trzeba przedmioty oraz sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub zdezynfekować, np. pluszowe zabawki. Pozostałe należy po każdym użyciu umyć i zdezynfekować.

Oprócz obowiązkowej dezynfekcji oraz utrzymywania dystansu społecznego, wiele miejsca poświęcono kwestii przebywania w placówce dzieci chorych lub wykazujących objawy rozwijającej się infekcji. Nie powinno dziwić, że zaleca się, aby do przedszkola nie wysyłać dzieci, które mają podwyższoną temperaturę, kaszel lub katar i inne symptomy świadczące o rozwijającej się chorobie. 

Dziecko z katarem do przedszkola: jak w przypadku choroby dziecka zachowają się pracownicy placówki?

Jeśli katar pojawi się w trakcie przebywania dziecka w przedszkolu, zgodnie z zaleceniami sanitarnymi obowiązkiem wychowawcy grupy będzie odizolowanie dziecka od reszty jego rówieśników i zapewnienie mu w tym czasie odpowiedniej opieki. Jeśli objawy chorobowe będą nasilone konieczne będzie podjęcie kontaktu z rodzicami w celu uzgodnienia dalszego postępowania. Opiekunowie w takiej sytuacji mogą zostać poproszeni o zabranie pociechy do domu do czasu, aż ustąpią objawy choroby. 

Zobacz też: Ból ucha u dziecka: domowe metody łagodzenia dolegliwości

Czy dziecko z katarem może iść do szkoły?

Podobnie jak w przypadku przedszkolaków, również uczniowie szkół wszystkich szczebli wykazujący charakterystyczne dla infekcji wirusowej objawy nie powinni pojawiać się w szkole. Dziecko z katarem nie może iść do szkoły, gdyż istnieje ryzyko, że zarazi swoich rówieśników ale również nauczycieli i personel pracujący w szkole. Infekcje wirusowe przenoszą się bardzo łatwo - często nawet dbałość o higienę i przestrzeganie obowiązujących zasad nie jest w stanie ustrzec przed zakażeniem. Dlatego też warto w imię odpowiedzialności społecznej minimalizować ryzyko rozpowszechniania się różnego rodzaju infekcji i w przypadku, gdy dziecko wykazuje symptomy chorobowe zatrzymać je w domu.

Zobacz wideo Powrót do szkół. „Mam poczucie, że ostatnie miesiące zostały zmarnowane”
Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.