1. I trymestr ciąży

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
 2. II trymestr ciąży

  1. 15
  2. 16
  3. 17
  4. 18
  5. 19
  6. 20
  7. 21
  8. 22
  9. 23
  10. 24
  11. 25
  12. 26
  13. 27
 3. III trymestr ciąży

  1. 28
  2. 29
  3. 30
  4. 31
  5. 32
  6. 33
  7. 34
  8. 35
  9. 36
  10. 37
  11. 38
  12. 39
  13. 40
 4. I rok życia

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20
  21. 21
  22. 22
  23. 23
  24. 24
  25. 25
  26. 26
  27. 27
  28. 28
  29. 29
  30. 30
  31. 31
  32. 32
  33. 33
  34. 34
  35. 35
  36. 36
  37. 37
  38. 38
  39. 39
  40. 40
  41. 41
  42. 42
  43. 43
  44. 44
  45. 45
  46. 46
  47. 47
  48. 48
  49. 49
  50. 50
  51. 51
  52. 52

Podaj: planowaną datę porodu lub datę urodzin dziecka

Specjalny zasiłek opiekuńczy 2020. Komu przysługuje i jak go uzyskać?

Powrót uczniów do szkół odbywa się w trudnych warunkach. Możliwe, że niektóre z placówek będzie trzeba zamknąć w związku z pojawieniem się zakażeń koronawirusem. Powraca więc specjalny zasiłek opiekuńczy 2020. Kto będzie mógł go otrzymać?

Specjalny zasiłek opiekuńczy wiosną

W 2020 roku specjalny zasiłek opiekuńczy wypłacany był w czasie zamrożenia życia gospodarczego i społecznego, które skutkowało również zamknięciem żłobków, szkół, przedszkoli i klubów dziecka. Otrzymywali go rodzice, którzy nie mając innego wyjścia musieli podjąć opiekę osobiście. Z czasem świadczenie rozszerzono na rodziców osób niepełnosprawnych, którzy również musieli zrezygnować z bieżącej pracy dla opieki nad członkiem rodziny.

Zobacz też: Zasiłek opiekuńczy przez Internet. Jakie formalności trzeba spełnić, aby otrzymać zasiłek?

Specjalny zasiłek opiekuńczy - komu przysługuje? Dzieci do lat 8

Powrót specjalnego zasiłku opiekuńczego wiąże się z możliwością wystąpienia problemów związanych z funkcjonowaniem szkolnictwa w warunkach trwającej epidemii. Podstawę prawną stanowi Rozporządzenie Rady Ministrów z 27 sierpnia 2020 roku. Specjalny zasiłek opiekuńczy 2020 przysługuje:

 • w przedziale czasu pomiędzy 1 a 20 września 2020
 • rodzicom dzieci do lat 8
 • warunkiem jest zamknięcie z powodu koronawirusa szkoły, przedszkola lub żłobka, do którego uczęszcza dziecko i brak możliwości sprawowania nad nim opieki przez jedno z rodziców lub opiekunów prawnych bez rezygnacji ze świadczenia pracy w tym czasie
 • w sytuacji, gdy brak jest również możliwości sprawowania opieki przez nianię
 • gdy szkoła lub placówka opiekuńcza nie może zająć się dzieckiem przez pełny czas trwania lekcji, bo np. odbywają się one w systemie hybrydowym 

Specjalny zasiłek opiekuńczy - komu przysługuje? Opieka nad dziećmi i osobami niepełnosprawnymi

Specjalny zasiłek opiekuńczy otrzymają również ubezpieczeni pracownicy, zajmujący się dziećmi i osobami dorosłymi niepełnosprawnymi, których szkoły lub placówki opiekuńcze zostały zamknięte z powodu epidemii lub nie w pełni realizują swoje zadania. Mowa jest o rodzicach lub opiekunach dzieci i osób dorosłych, które są w wieku:

 • do 16 lat i posiadają orzeczenie o niepełnosprawności
 • do 18 lat i posiadają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
 • do 24 lat z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego
 • osób dorosłych wówczas, gdy placówki, do których uczęszczały zostały zamknięte lub np. ograniczono w nich miejsca z powodu epidemii.
Zobacz wideo Co oprócz 500 plus rodzicom oferuje państwo?

Specjalny zasiłek opiekuńczy - wysokość świadczenia

Wysokość specjalnego zasiłku opiekuńczego ustalono na poziomie 80 proc. wynagrodzenia. Liczy się go za każdy dzień pomiędzy 1 a 20 września 2020, w którym rodzic lub opiekun utracił przychody w związku z opieką nad dzieckiem. 

Specjalny zasiłek opiekuńczy: jak uzyskać świadczenie? 

Sposób przyznawania specjalnego zasiłku opiekuńczego 2020 nie zmienił się w porównaniu do trybu funkcjonującego w pierwszej połowie roku. Uzyskanie go wymaga złożenia oświadczenia o sprawowaniu opieki nad dzieckiem u swojego płatnika składek (pracodawcy, zleceniodawcy). Osoby prowadzące działalność gospodarczą są zobligowane do złożenia stosownego pisma w ZUS. Warto pamiętać, że wprawdzie moment złożenia oświadczenia jest dowolny, ale musi ono trafić do ZUS. Bez niego nie ma podstaw do wypłacenia pieniędzy. 

Zobacz też: Zasiłek opiekuńczy na opiekę nad dzieckiem do 8 lat. Komu przysługuje i jak go otrzymać?