300 plus. Będą zmiany w programie "Dobry start" - gwarancja ustawą, nowy termin składania wniosków

300 plus to potoczna nazwa programu "Dobry start". 300 zł ma być wsparciem na początku roku szkolnego, gdy trzeba skompletować wyprawkę. Niebawem 300 plus ma być gwarantowane ustawą.

300 plus - zmiany w programie "Dobry start"

Obecnie 300 plus wypłacane jest na podstawie uchwały i rozporządzenia Rady Ministrów. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformowało, że przygotowało projekt ustawy, która ma gwarantować realizację programu "Dobry start".

Uregulowanie prawa do świadczenia #DobryStart w ustawie zapewni stabilizację tego świadczenia i da większą pewność co do jego ciągłego funkcjonowania

- napisano na Twitterze ministerstwa. Znajdziemy tam także informację o tym, że od 2018 roku, kiedy "Dobry start" wystartował, wypłacono łącznie 2,8 mld zł. W 2019 roku 300 plus trafiło do 4,5 mln uczniów.

300 plus - wniosek w nowym terminie

Ustawa regulująca wypłatę świadczenia to nie jedyne zmiany w programie 300 plus. Od 2021 zmieni się termin składania wniosków. Przez internet będzie można to zrobić od 1 lutego, a stacjonarnie - od 1 kwietnia.

Stanowi to ujednolicenie z terminami składania wniosków o świadczenie wychowawcze

- wyjaśnia minister Marlena Maląg.

Wnioski będzie można składać do 30 listopada, a świadczenie, w wysokości 300 zł, będzie wypłacane jednorazowo. Ministerstwo poinformowało także, że nowe przepisy usprawnią procedury przyznawania i realizacji świadczenia, gdy osoby zainteresowane 300 plus zmienią miejsce zamieszkania.

Na jakie finansowe wsparcie od państwa mogą liczyć rodzice? 300 plus jest jednym z nich:

Zobacz wideo

300 plus, czyli "Dobry Start"

Program "Dobry Start" wystartował w 2018 roku, wnioski można było składać od 1 lipca 2018 roku. O podpisaniu rozporządzenia Mateusz Morawiecki poinformował 1 czerwca, w Dzień Dziecka. 300 zł jest wypłacane jednorazowo, ma być wsparciem na początku roku szkolnego. Jest ono niezależne od dochodów. Świadczenie przysługuje uczniom, którzy spełniają następujące warunki:

  1. nie mają skończonych 20 lat (bądź 24 lat, jeśli mają orzeczenie o: umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, potrzebie kształcenia specjalnego, potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych),
  2. uczą się w jednej z wymienionych placówek: szkoła podstawowa, dotychczasowe gimnazjum, szkoła ponadpodstawowa i dotychczasowa ponadgimnazjalna - z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych, szkoła artystyczna, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.

Świadczenie otrzymają także dzieci, które są pod naprzemienną opieką obojga rodziców. Każdy z opiekunów może złożyć osobny wniosek i otrzymać z urzędu 150 złotych, czyli połowę przysługującej kwoty. 300 plus nie otrzymają dzieci chodzące do przedszkoli (także te, które odbywają tam przygotowanie szkolne), dzieci chodzące do zerówki oraz studenci. Gdzie złożyć wniosek o 300 plus? Tam, gdzie wnioskujemy o 500 plus, czyli:

  • drogą elektroniczną: za pomocą portalu Emp@tia, za pomocą bankowości elektronicznej,
  • stacjonarnie: w urzędzie miasta albo gminy, w ośrodku pomocy społecznej lub w innym dodatkowym miejscu wyznaczonym w twojej gminie - dowiedz się w urzędzie gminy albo miasta, gdzie możesz to zrobić.

Obecnie wnioski można składać od 1 lipca (elektronicznie) lub od 1 sierpnia (stacjonarnie). Jeśli o 300 plus wnioskować będziemy w wakacje, pieniądze otrzymamy nie później niż do 30 września. Jeśli wniosek złożymy w kolejnych miesiącach (we wrześniu, październiku lub listopadzie) to 300 zł trafi do nas w ciągu dwóch miesięcy od złożenia wniosku.

Więcej o:
Copyright © Agora SA