1. I trymestr ciąży

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
 2. II trymestr ciąży

  1. 15
  2. 16
  3. 17
  4. 18
  5. 19
  6. 20
  7. 21
  8. 22
  9. 23
  10. 24
  11. 25
  12. 26
  13. 27
 3. III trymestr ciąży

  1. 28
  2. 29
  3. 30
  4. 31
  5. 32
  6. 33
  7. 34
  8. 35
  9. 36
  10. 37
  11. 38
  12. 39
  13. 40
 4. I rok życia

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20
  21. 21
  22. 22
  23. 23
  24. 24
  25. 25
  26. 26
  27. 27
  28. 28
  29. 29
  30. 30
  31. 31
  32. 32
  33. 33
  34. 34
  35. 35
  36. 36
  37. 37
  38. 38
  39. 39
  40. 40
  41. 41
  42. 42
  43. 43
  44. 44
  45. 45
  46. 46
  47. 47
  48. 48
  49. 49
  50. 50
  51. 51
  52. 52

Podaj: planowaną datę porodu lub datę urodzin dziecka

Wniosek 300+: od kiedy i gdzie można składać

Wniosek 300+ online złożymy już od 1 lipca. Inne możliwości będą dostępne za miesiąc, od 1 sierpnia. Kto może otrzymać jednorazowe dofinansowanie wyprawki szkolnej i gdzie składać wniosek 300 plus? Zebraliśmy najważniejsze informacje.

300+ wniosek: od kiedy

Program "Dobry start" rusza 1 lipca 2018 - od tego dnia wniosek 300+ możemy składać przez internet. Od 1 sierpnia 2018 wnioski będą przyjmowane wnioski papierowe.

300+ wniosek: do kiedy

Wnioski 300+ będą przyjmowane do 30 listopada.

A do kiedy wypłata świadczeń?

Od momentu złożenia wniosku do wypłaty świadczenia może upłynąć nie więcej niż dwa miesiące. Świadczenie za wnioski złożone w lipcu i sierpniu powinny zostać wypłacone do 30 września.

Kiedy i gdzie składać wniosek o 300+?

300+ wniosek: gdzie

Wniosek 300+ złożymy tam, gdzie składamy wniosek 500+ (co ważne, wniosek 500+ na kolejny rok składamy również od 1 lipca 2018 r.).

Przez internet m.in.:

 • na stronie empatia.mpips.gov.pl
 • na stronach banków (przez bankowość elektroniczną)

Stacjonarnie m.in.:

 • w Urzędach Pocztowych
 • w Urzędach Dzielnic i Urzędach Gmin
 • w Ośrodkach Pomocy Społecznej

Dla kogo 300+?

Wyprawka 300 plus to świadczenie dla uczących się, w programie "Dobry start" nie ma limitu dochodowego, obowiązuje on też na każde dziecko w rodzinie (które spełnia warunki programu). Wnioski o dofinansowanie wyprawki szkolnej mogą składać rodzice uczniów od pierwszej klasy szkoły podstawowej, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia (muszą chodzić do szkoły). W przypadku dzieci niepełnosprawnych, świadczenie będzie wypłacane do ukończenia przez nie 24. roku życia (jeśli będą chodziły w tym czasie do szkoły).

Świadczenie w ramach programu "Dobry start" wypłacane jest raz w roku.

Wniosek o 300 plus składają rodzice, opiekunowie prawni bądź faktyczni, rodzice zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej. Przyznawaniem pieniędzy w ramach programu "Dobry start" zajmują się gminy. W przypadku rodzin zastępczych to Urzędy Powiatowe zajmują się przyjmowaniem wniosków i wypłatą pieniędzy.

Cała kwota na dofinansowanie wyprawki

Świadczenie 300 zł na wyprawkę jest zwolnione z podatku. Wypłacone pieniądze nie wliczają się też do dochodu podczas ustalania prawa do innych świadczeń, nie podlegają też egzekucji.

Jeśli 300+ zostanie nam przyznane nie zostaniemy o tym powiadomieni, decyzje administracyjne będą wysyłane jedynie w przypadku odmowy wpłaty świadczenia i w specyficznych sytuacjach.

Kto nie otrzyma świadczenia?

O 300+ nie mogą ubiegać się rodzice, których dzieci przebywają w:

 • schroniskach dla nieletnich
 • domach pomocy społecznej
 • szkołach wojskowych
 • zakładach karnych
 • aresztach śledczych
 • zakładach poprawczych
 • młodzieżowych ośrodkach wychowawczych

Świadczenie nie przysługuje na dzieci, które chodzą do tzw. zerówki - niezależnie, czy przygotowanie szkolne odbywają w przedszkolu czy szkole.

300+: rozporządzenie

O programie "Dobry start" po raz pierwszy dowiedzieliśmy się w kwietniu tego roku. O podpisaniu rozporządzenia Mateusz Morawiecki poinformował 1 czerwca, w Dzień Dziecka.

To także może cię zainteresować: