Wniosek 300+: od kiedy i gdzie można składać

Wniosek 300+ online złożymy już od 1 lipca. Inne możliwości będą dostępne za miesiąc, od 1 sierpnia. Kto może otrzymać jednorazowe dofinansowanie wyprawki szkolnej i gdzie składać wniosek 300 plus? Zebraliśmy najważniejsze informacje.

300+ wniosek: od kiedy

Program "Dobry start" rusza 1 lipca 2018 - od tego dnia wniosek 300+ możemy składać przez internet. Od 1 sierpnia 2018 wnioski będą przyjmowane wnioski papierowe.

300+ wniosek: do kiedy

Wnioski 300+ będą przyjmowane do 30 listopada.

A do kiedy wypłata świadczeń?

Od momentu złożenia wniosku do wypłaty świadczenia może upłynąć nie więcej niż dwa miesiące. Świadczenie za wnioski złożone w lipcu i sierpniu powinny zostać wypłacone do 30 września.

Kiedy i gdzie składać wniosek o 300+?

300+ wniosek: gdzie

Wniosek 300+ złożymy tam, gdzie składamy wniosek 500+ (co ważne, wniosek 500+ na kolejny rok składamy również od 1 lipca 2018 r.).

Przez internet m.in.:

 • na stronie empatia.mpips.gov.pl
 • na stronach banków (przez bankowość elektroniczną)

Stacjonarnie m.in.:

 • w Urzędach Pocztowych
 • w Urzędach Dzielnic i Urzędach Gmin
 • w Ośrodkach Pomocy Społecznej

Dla kogo 300+?

Wyprawka 300 plus to świadczenie dla uczących się, w programie "Dobry start" nie ma limitu dochodowego, obowiązuje on też na każde dziecko w rodzinie (które spełnia warunki programu). Wnioski o dofinansowanie wyprawki szkolnej mogą składać rodzice uczniów od pierwszej klasy szkoły podstawowej, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia (muszą chodzić do szkoły). W przypadku dzieci niepełnosprawnych, świadczenie będzie wypłacane do ukończenia przez nie 24. roku życia (jeśli będą chodziły w tym czasie do szkoły).

Świadczenie w ramach programu "Dobry start" wypłacane jest raz w roku.

Wniosek o 300 plus składają rodzice, opiekunowie prawni bądź faktyczni, rodzice zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej. Przyznawaniem pieniędzy w ramach programu "Dobry start" zajmują się gminy. W przypadku rodzin zastępczych to Urzędy Powiatowe zajmują się przyjmowaniem wniosków i wypłatą pieniędzy.

Cała kwota na dofinansowanie wyprawki

Świadczenie 300 zł na wyprawkę jest zwolnione z podatku. Wypłacone pieniądze nie wliczają się też do dochodu podczas ustalania prawa do innych świadczeń, nie podlegają też egzekucji.

Jeśli 300+ zostanie nam przyznane nie zostaniemy o tym powiadomieni, decyzje administracyjne będą wysyłane jedynie w przypadku odmowy wpłaty świadczenia i w specyficznych sytuacjach.

Kto nie otrzyma świadczenia?

O 300+ nie mogą ubiegać się rodzice, których dzieci przebywają w:

 • schroniskach dla nieletnich
 • domach pomocy społecznej
 • szkołach wojskowych
 • zakładach karnych
 • aresztach śledczych
 • zakładach poprawczych
 • młodzieżowych ośrodkach wychowawczych

Świadczenie nie przysługuje na dzieci, które chodzą do tzw. zerówki - niezależnie, czy przygotowanie szkolne odbywają w przedszkolu czy szkole.

300+: rozporządzenie

O programie "Dobry start" po raz pierwszy dowiedzieliśmy się w kwietniu tego roku. O podpisaniu rozporządzenia Mateusz Morawiecki poinformował 1 czerwca, w Dzień Dziecka.

To także może cię zainteresować:

Więcej o:
Copyright © Agora SA