Dziekan KUL ofiarą hejtu za skrytykowanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Studenci: "Jesteśmy dumni"

Dr hab. Andrzej Herbet padł ofiarą hejtu za krytykowanie rozstrzygnięcia Trybunału Konstytucyjnego. Studenci stanęli w jego obronie: "Obelgi i groźby kierowane pod jego adresem w takim samym stopniu dotykają i nas".

Więcej o aktualnej sytuacji w polskiej oświacie na Gazeta.pl.

Dr hab. Andrzej Herbet, dziekan Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego podpisał się pod stanowiskiem dziekanów wydziału prawa z całej Polski, które krytykuje rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej. Wyrok daje rządowi możliwość zignorowania orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości UE, dotyczących np. sądownictwa. Poza Herbetem podpis złożyli m.in.: dziekani wydziałów prawa uczelni publicznych i niepublicznych z Uniwersytetu Warszawskiego, Jagiellońskiego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz SWPS w Warszawie.

Rozstrzygnięcie zostało podjęte z naruszeniem Konstytucji RP z udziałem osób nieuprawnionych do orzekania oraz wykracza w istocie poza zakres kognicji TK, która nie obejmuje kontroli orzeczeń sądowych, w tym orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości UE [...] rozstrzygnięcie to ogranicza stosowanie prawa unijnego w Polsce, pozbawia obywateli polskich części praw, wynikających z członkostwa Polski w Unii Europejskiej oraz polskiej w niej obecności, przyjęte przez Suwerena w referendum akcesyjnym

- czytamy w stanowisku dziekanów

Internetowa Szkoła Rodzenia - nowy projekt serwisuInternetowa Szkoła Rodzenia - nowy projekt serwisu eDziecko.pl

Przemysław Czarnek skrytykował dziekana

Minister edukacji i nauki (notabene sam zatrudniony w katedrze podległej dziekanowi Wydziału Prawa KUL), w wypowiedzi dla portalu wpolityce.pl stwierdził:

Prywatnie mogę powiedzieć, że jest mi wstyd, że dziekan mojego wydziału zachowuje się w sposób jawnie antypaństwowy. Wyrażałem to już podczas wykładu inauguracyjnego. I cieszę się bardzo, że władze mojego uniwersytetu wyrażają taką samą dezaprobatę wobec takiej pozbawionej podstaw prawnych postawy, godzącej w suwerenność i interes narodu polskiego i naszego państwa.
Zobacz wideo Czy lęk przed pająkami jest uzasadniony? Wyjaśniamy [PRACOWNIA BRONKA]
Podważenie legalności orzeczeń legalnego TK w Polsce, to jest podważanie legalności państwa polskiego. Tego robić nie wolno nikomu, a w szczególności temu czy innemu dziekanowi wydziału prawa

- dodał Czarnek.

Uczelnia odcięła się od stanowiska dziekana

Na Twitterze pojawiła się oficjalna informacja KUL-u:

Podpis dziekana Wydziału Prawa i Prawa Kanonicznego KUL dr. hab. Andrzeja Herbeta pod stanowiskiem dziekanów wydziału prawa ws. rozstrzygnięcia Trybunału Konstytucyjnego, jest jego prywatną inicjatywą i opinią, której nie należy utożsamiać ze stanowiskiem KUL.

Minister edukacji i nauki Przemysław CzarnekNowe obostrzenia. Minister Czarnek zabrał głos w sprawie nauki zdalnej

Studenci stanęli w obronie swojego dziekana

W obronie dziekana stanęli studenci Wydziału Prawa KUL. Gildia Akademicka Piusa XI (studenckie stowarzyszenie naukowo-kulturalne) wydała oświadczenie

Pan Profesor Andrzej Herbet został w demokratycznych wyborach wybrany na Dziekana naszego Wydziału. Obelgi i groźby kierowane pod jego adresem w takim samym stopniu dotykają jego i nas – jego studentów. Jako wykładowca Pan Profesor cieszy się naszym szacunkiem i pełnym zaufaniem. Jesteśmy dumni, że możemy nabywać wiedzę od specjalisty tego formatu. Prowokowanie mowy nienawiści, odwoływanie się w debacie publicznej do najniższych instynktów, a nade wszystko kwestionowanie jego kompetencji, uważamy za zachowanie wysoce niesprawiedliwe i niegodne

- czytamy w oświadczeniu. 

Jesteś mamą? Mamy do Ciebie kilka pytań. Zapraszamy do udziału w naszej ANKIECIE

Więcej o: