Urlop macierzyński dla babci. Kto może iść na urlop?

Urlop macierzyński, wbrew jego nazwie, nie jest przeznaczony jedynie dla matki dziecka. Kiedy mogą skorzystać z niego inni członkowie rodziny?

Urlop macierzyński dla ojca i członków najbliższej rodziny

Chociaż wydaje się, że urlop macierzyński to coś, z czego może skorzystać jedynie matka dziecka, tak nie jest. Może z niego skorzystać także ojciec dziecka lub inni członkowie rodziny. Okres, w którym z urlopu macierzyńskiego korzysta tata, przyjęło się nazywać urlopem tacierzyńskim. Mężczyzna może z niego skorzystać, gdy jego partnerka zdecyduje się wrócić do pracy. Jaki jest jego wymiar? Wszystko zależy od tego, z ilu tygodni urlopu zrezygnuje matka dziecka. Musi ona jednak wykorzystać obowiązkowo 14 tygodni urlopu.

Babcia na urlopie macierzyńskim

Zgodnie z zapisami w kodeksie pracy, z urlopu macierzyńskiego mogą skorzystać także inni członkowie najbliższej rodziny. Kiedy? Gdy matka dziecka:

  1. legitymuje się orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji,
  2. przebywa w szpitalu albo innym zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne ze względu na stan zdrowia uniemożliwiający jej sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem,
  3. porzuciła je,
  4. zmarła.

To, w jakim wymiarze mogą oni korzystać z urlopu macierzyńskiego, zależy od liczby urodzonych dzieci. Pracownicy przysługuje niezbywalne osiem tygodni urlopu. Urlop bliskim przyznawany jest na pisemny wniosek, musi być on uwzględniony przez pracodawcę. Osoby przebywające na urlopie macierzyńskim są prawnie chronieni (nie można ich zwolnić).

Urlop macierzyński trwa 20 tygodni i wydłuża się wraz z większą liczbą dzieci. Co państwo jeszcze oferuje rodzicom w tym zakresie? O jakich zasadach należy pamiętać?

Zobacz wideo

Urlop macierzyński: wymiar

Długość urlopu uzależniona jest od liczby dzieci urodzonych podczas jednego porodu. To:

  • 20 tygodni - w przypadku urodzenia jednego dziecka,
  • 31 tygodni - w przypadku urodzenia dwojga dzieci,
  • 33 tygodni - w przypadku urodzenia trojga dzieci,
  • 35 tygodni - w przypadku urodzenia czworga dzieci,
  • 37 tygodni - w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci.

Po porodzie każda matka ma do wykorzystania obowiązkowy, 14 tygodniowy urlop. Kobieta ma prawo go podzielić i wykorzystać do sześciu tygodni przed samym porodem.

W czasie trwania urlopu macierzyńskiego, osobom objętym ubezpieczeniem chorobowym, wypłacany jest zasiłek macierzyński. Tym, którzy nie są uprawnieni do jego otrzymywania, przysługuje świadczenie rodzicielskie.

Więcej o:
Copyright © Agora SA