Urlop ojcowski 2020: wniosek, wymiar, komu przysługuje, kto płaci. Urlop ojcowski to nie urlop tacierzyński

Urlop ojcowski 2020 przysługuje na takich samych zasadach, co w ubiegłych latach. Co musi zrobić tata, który chciałby z niego skorzystać?

 Urlop ojcowski 2020: komu przysługuje i na jakich zasadach?

Urlop ten przysługuje niezależnie od urlopu macierzyńskiego - przysługuje także w sytuacji, gdy matka nie jest pracownicą, nie ma także wpływu na jego długość. Jaki jest wymiar urlopu? To dwa tygodnie, które ojciec musi wykorzystać:

  • do ukończenia przez dziecko dwóch lat,
  • lub - jak czytamy na stronie ministerstwa - do upływu 24 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko siódmego roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10 roku życia.

Ojciec może wykorzystać urlop jednorazowo lub w częściach. Nie może być ich jednak więcej niż dwie, a żadna nie może być krótsza niż tydzień.

Warto pamiętać, że wracający z urlopu ojcowskiego pracownik powinien wrócić na dotychczasowe stanowisko, a jeśli nie jest to możliwe -  na innym stanowisku, które odpowiada jego zawodowym kwalifikacjom i za wynagrodzenie takie, jakie otrzymywałby, gdyby z urlopu nie skorzystał. Mężczyzny, który przebywa na urlopie ojcowskim nie można zwolnić.

Nie tylko urlop macierzyński. Jakie urlopy dla rodziców oferuje państwo?

Zobacz wideo

Urlop ojcowski: wniosek

Urlop przyznawany jest na wniosek pracownika. Jakie dokumenty są niezbędne? Warto zwrócić się do działu kadr, firmy zazwyczaj posiadają wzory pism, z których powinniśmy skorzystać. Pracodawca musi uwzględnić wniosek, jednak pamiętajmy, że musi zostać on złożony nie krócej niż siedem dni przed rozpoczęciem urlopu.

Urlop ojcowski: kto płaci

Pamiętajmy, że pracownikowi, który przebywa na urlopie ojcowskim przysługuje zasiłek macierzyński. Otrzyma on sto procent podstawy zasiłku. Informacje dotyczące wyliczenia podstawy zasiłku dostępne są na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. O tym świadczeniu przeczytacie także tutaj: Zasiłek macierzyński w 2020 roku. Jakie zmiany? Kto płaci zasiłek? To, czy będzie robił to pracodawca czy ZUS zależy od liczby osób ubezpieczonych w firmie.

Urlop ojcowski a urlop tacierzyński

Chociaż bywa mylony, urlop ojcowski nie jest tym samym, co urlop tacierzyński. Przyjęło się, że urlopem tacierzyńskim nazywa się część urlopu macierzyńskiego, którą wykorzystuje tata dziecka. Natomiast urlop ojcowski jest odrębnym bytem.

Jeśli kobieta wykorzysta co najmniej 14 tygodni urlopu macierzyńskiego (a w przypadku, gdy posiada orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji - osiem tygodni), może zrezygnować z pozostałej części i wrócić do pracy. Warunkiem jest, że z dzieckiem zostanie wtedy jego ojciec. Ile trwa tzw. urlop tacierzyński? Wynika to z wymiaru urlopu macierzyńskiego, a więc:

  1. przy urodzeniu jednego dziecka przy jednym porodzie wymiar urlopu macierzyńskiego to 20 tygodni. Ojciec może wykorzystać sześć tygodni (14 jest obowiązkowych dla matki),
  2. przy urodzeniu dwojga dzieci przy jednym porodzie wymiar urlopu to 31 tygodni, z czego 17 może wykorzystać tata,
  3. przy urodzeniu trojga dzieci przy jednym porodzie urlop macierzyński to 33 tygodnie, tata może wykorzystać 19 z nich,
  4. przy urodzeniu czwórki dzieci przy jednym porodzie urlop macierzyński wynosi 35 tygodni, zatem 21 tygodni może wykorzystać tata,
  5. przy urodzeniu piątki (i więcej) dzieci przy jednym porodzie wymiar urlopu macierzyńskiego to 37 tygodni. Jeśli mama zdecyduje się wrócić do pracy, ojcu przysługują 23 tygodnie.

Musimy także pamiętać, że ten czas zależny jest od tego, czy kobieta korzystała z części urlopu macierzyńskiego przed porodem. Wtedy zmniejsza się liczba tygodni do wykorzystania po porodzie, a co za tym idzie - wymiar tzw. urlopu tacierzyńskiego.

Nie tylko urlop ojcowski

Pracownik, który został właśnie ojcem, może skorzystać z przysługującego mu urlopu okolicznościowego z okazji urodzenia się dziecka. To dwa dni. Ojciec może skorzystać także z urlopu rodzicielskiego, urlopu wychowawczego czy dni opieki na dziecko do lat 14.

Więcej o:
Copyright © Agora SA