1. I trymestr ciąży

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
 2. II trymestr ciąży

  1. 15
  2. 16
  3. 17
  4. 18
  5. 19
  6. 20
  7. 21
  8. 22
  9. 23
  10. 24
  11. 25
  12. 26
  13. 27
 3. III trymestr ciąży

  1. 28
  2. 29
  3. 30
  4. 31
  5. 32
  6. 33
  7. 34
  8. 35
  9. 36
  10. 37
  11. 38
  12. 39
  13. 40
 4. I rok życia

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20
  21. 21
  22. 22
  23. 23
  24. 24
  25. 25
  26. 26
  27. 27
  28. 28
  29. 29
  30. 30
  31. 31
  32. 32
  33. 33
  34. 34
  35. 35
  36. 36
  37. 37
  38. 38
  39. 39
  40. 40
  41. 41
  42. 42
  43. 43
  44. 44
  45. 45
  46. 46
  47. 47
  48. 48
  49. 49
  50. 50
  51. 51
  52. 52

Podaj: planowaną datę porodu lub datę urodzin dziecka

Urlop wychowawczy 2020: wniosek, ile trwa, bezpłatny. Komu przysługuje urop wychowawczy?

Urlop wychowawczy możemy wykorzystać do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy sześć lat. Jaki jest wymiar tego urlopu i czy jest on płatny?

Urlop wychowawczy 2020: komu przysługuje

Zasady przyznawania urlopu wychowawczego nie uległy zmianie. Może z niego skorzystać zarówno matka, jak i ojciec dziecka - warunkiem jest staż pracy. Urlop przysługuje pracownikowi, który jest zatrudniony na umowę o pracę co najmniej sześć miesięcy. Nie musi to być jednak zatrudnienie u obecnego pracodawcy, wliczane są także poprzednie okresy zatrudnienia.

Jakie urlopy dla rodziców oferuje państwo?

Zobacz wideo

Urlop wychowawczy: płatny

Przebywający na urlopie pracownik nie otrzymuje wynagrodzenia. W czasie jego trwania zawieszeniu ulegają wzajemne prawa i obowiązki. Wlicza się on jednak do okresu zatrudnienia, a pracownik wciąż ma prawo do opieki zdrowotnej. Składki emerytalne i zdrowotne osoby, która przebywa na urlopie pokrywa ZUS.

Urlop wychowawczy jest bezpłatny, nie oznacza to jednak, że pracownik, który na nim przebywa nie dostanie żadnych pieniędzy - przysługuje mu zasiłek wychowawczy. Aby go otrzymać, trzeba jednak spełnić kryterium dochodowe. Dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie powinien przekroczyć kwoty 674 zł (lub 764 zł w przypadku jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności). Obecnie wysokość zasiłku wychowawczego to 400 zł. Należy pamiętać, że jeśli obydwoje rodzice przebywają na urlopie, przysługuje im jeden dodatek. Więcej na ten temat przeczytacie tutaj: Zasiłek wychowawczy 2020. Kto wypłaca, jakie są zasady i jaka kwota

Urlop wychowawczy. Do kiedy możemy z niego skorzystać?

Możemy to zrobić najpóźniej do końca roku kalendarzowego w roku, w którym dziecko, na które przysługuje nam urlop, kończy sześć lat. Jeśli opiekujemy się dzieckiem niepełnosprawnym, otrzymujemy dodatkowy urlop wychowawczy. Jego wymiar to trzy lata, a wykorzystać możemy go do momentu ukończenia przez dziecko 18 lat.

Urlop wychowawczy: ile trwa

Wymiar urlopu to maksymalnie 36 miesięcy (trzy lata). Można go wykorzystać w całości lub w częściach - nie możemy go jednak podzielić na więcej niż na pięć tur. Musimy także pamiętać, że poza określonymi sytuacjami, z pełnego wymiaru urlopu nie może skorzystać jeden rodzic - jeden miesiąc przeznaczony jest dla drugiego rodzica. Co to znaczy? Mama może być na urlopie wychowawczym przez 35 miesięcy, a ojciec miesiąc lub odwrotnie - ojciec może wykorzystać 35 miesięcy, a matka może przebywać z dzieckiem przez miesiąc. Z urlopu wychowawczego rodzice mogą korzystać w tym samym czasie, jednak nie dłużej niż wynosi maksymalny wymiar.

Urlop wychowawczy 2020: wniosek

Urlop jest przyznawany na wniosek pracownika. Pracodawca nie może odmówić jego udzielenia, jednak należy pamiętać o zachowaniu terminu. Wniosek powinniśmy złożyć co najmniej 21 dni przed jego rozpoczęciem. Złożony wniosek możemy wycofać - musimy złożyć pisemne oświadczenie, jednak nie później niż siedem dni przed rozpoczęciem urlopu. Wniosek o urlop wychowawczy powinien zawierać m.in. informacje takie jak:

 • imię i nazwisko pracownika,
 • nazwę i adres pracodawcy,
 • okres na który ma być udzielony urlop wychowawczy,
 • informację, czy już wcześniej korzystano z urlopu wychowawczego na dane dziecko i w jakim wymiarze,
 • podpis pracownika.

Więcej na ten temat przeczytacie tutaj: Wniosek o urlop wychowawczy - jak napisać i kiedy złożyć?