Urlop wychowawczy 2020: wniosek, ile trwa, bezpłatny. Komu przysługuje urop wychowawczy?

Urlop wychowawczy możemy wykorzystać do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy sześć lat. Jaki jest wymiar tego urlopu i czy jest on płatny?

Urlop wychowawczy 2020: komu przysługuje

Zasady przyznawania urlopu wychowawczego nie uległy zmianie. Może z niego skorzystać zarówno matka, jak i ojciec dziecka - warunkiem jest staż pracy. Urlop przysługuje pracownikowi, który jest zatrudniony na umowę o pracę co najmniej sześć miesięcy. Nie musi to być jednak zatrudnienie u obecnego pracodawcy, wliczane są także poprzednie okresy zatrudnienia.

Jakie urlopy dla rodziców oferuje państwo?

Zobacz wideo

Urlop wychowawczy: płatny

Przebywający na urlopie pracownik nie otrzymuje wynagrodzenia. W czasie jego trwania zawieszeniu ulegają wzajemne prawa i obowiązki. Wlicza się on jednak do okresu zatrudnienia, a pracownik wciąż ma prawo do opieki zdrowotnej. Składki emerytalne i zdrowotne osoby, która przebywa na urlopie pokrywa ZUS.

Urlop wychowawczy jest bezpłatny, nie oznacza to jednak, że pracownik, który na nim przebywa nie dostanie żadnych pieniędzy - przysługuje mu zasiłek wychowawczy. Aby go otrzymać, trzeba jednak spełnić kryterium dochodowe. Dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie powinien przekroczyć kwoty 674 zł (lub 764 zł w przypadku jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności). Obecnie wysokość zasiłku wychowawczego to 400 zł. Należy pamiętać, że jeśli obydwoje rodzice przebywają na urlopie, przysługuje im jeden dodatek. Więcej na ten temat przeczytacie tutaj: Zasiłek wychowawczy 2020. Kto wypłaca, jakie są zasady i jaka kwota

Urlop wychowawczy. Do kiedy możemy z niego skorzystać?

Możemy to zrobić najpóźniej do końca roku kalendarzowego w roku, w którym dziecko, na które przysługuje nam urlop, kończy sześć lat. Jeśli opiekujemy się dzieckiem niepełnosprawnym, otrzymujemy dodatkowy urlop wychowawczy. Jego wymiar to trzy lata, a wykorzystać możemy go do momentu ukończenia przez dziecko 18 lat.

Urlop wychowawczy: ile trwa

Wymiar urlopu to maksymalnie 36 miesięcy (trzy lata). Można go wykorzystać w całości lub w częściach - nie możemy go jednak podzielić na więcej niż na pięć tur. Musimy także pamiętać, że poza określonymi sytuacjami, z pełnego wymiaru urlopu nie może skorzystać jeden rodzic - jeden miesiąc przeznaczony jest dla drugiego rodzica. Co to znaczy? Mama może być na urlopie wychowawczym przez 35 miesięcy, a ojciec miesiąc lub odwrotnie - ojciec może wykorzystać 35 miesięcy, a matka może przebywać z dzieckiem przez miesiąc. Z urlopu wychowawczego rodzice mogą korzystać w tym samym czasie, jednak nie dłużej niż wynosi maksymalny wymiar.

Urlop wychowawczy 2020: wniosek

Urlop jest przyznawany na wniosek pracownika. Pracodawca nie może odmówić jego udzielenia, jednak należy pamiętać o zachowaniu terminu. Wniosek powinniśmy złożyć co najmniej 21 dni przed jego rozpoczęciem. Złożony wniosek możemy wycofać - musimy złożyć pisemne oświadczenie, jednak nie później niż siedem dni przed rozpoczęciem urlopu. Wniosek o urlop wychowawczy powinien zawierać m.in. informacje takie jak:

  • imię i nazwisko pracownika,
  • nazwę i adres pracodawcy,
  • okres na który ma być udzielony urlop wychowawczy,
  • informację, czy już wcześniej korzystano z urlopu wychowawczego na dane dziecko i w jakim wymiarze,
  • podpis pracownika.

Więcej na ten temat przeczytacie tutaj: Wniosek o urlop wychowawczy - jak napisać i kiedy złożyć?

Więcej o: