Urlop macierzyński 2019: ile trwa, wniosek, wynagrodzenie. Komu przysługuje urlop macierzyński?

Urlop macierzyński 2019 otrzymamy na takich samych zasadach jak w ubiegłym roku. Jest on obowiązkowy i płatny. A czy na urlop macierzyński możemy iść przed porodem?

Urlop macierzyński 2019 - zmiany

Ostatnie modyfikacje miały miejsce w 2016 roku. Wtedy też m.in. zniknął dodatkowy urlop macierzyński (został włączony do urlopu rodzicielskiego) i zmieniły się zasady przyznawania zasiłku macierzyńskiego. W 2019 roku na urlop macierzyński pójdziemy więc na starych zasadach. Czyli jakich?

Zobacz wideo

Urlop macierzyński - ile trwa

Długość urlopu ma związek z liczbą urodzonych dzieci. Wymiar urlopu w przypadku urodzenia jednego dziecka to 20 tygodni. A, gdy przy jednym porodzie rodzi się:

 • dwoje dzieci - wymiar urlopu to 31 tygodni
 • troje dzieci - wymiar urlopu to 33 tygodnie
 • czworo dzieci - wymiar urlopu to 35 tygodni
 • pięcioro i więcej dzieci - wymiar urlopu to 37 tygodni

Po porodzie kobieta musi wykorzystać 14 tygodni urlopu. Pozostałe sześć tygodni może "przejść" na ojca dziecka (warunek: musi on być ubezpieczony). Jeśli skorzysta on z urlopu, matka dziecka może wrócić do pracy.

Kiedy iść na urlop macierzyński?

Odpowiedź, która nasuwa się sama: po porodzie. Jednak sześć tygodniu urlopu przyszła mama może wykorzystać przed porodem, zanim jej dziecko pojawi się na świecie.

Urlop macierzyński - wniosek

Matka dziecka nie musi składać wniosku o udzielenie urlopu macierzyńskiego. Musi donieść skrócony odpis aktu urodzenia - do pracodawcy lub do ZUS, jeśli składki odprowadza dobrowolnie. 

Należy złożyć wniosek o urlop rodzicielski - przynajmniej na 21 dni przed jego rozpoczęciem. Wzory dokumentów dostępne są u pracodawcy.

 • Pamiętaj, aby poinformować pracodawcę, jeśli zamierzasz wykorzystać urlop rodzicielski od razu po zakończeniu urlopu macierzyńskiego.
 • Wniosek musisz też złożyć, jeśli zrezygnujesz z nieobowiązkowej części urlopu macierzyńskiego (sześć tygodni "przekażesz" ojcu dziecka)

Komu przysługuje płatny urlop macierzyński?

Od stycznia 2016 roku płatny urlop macierzyński przysługuje nie tylko kobietom zatrudnionym na umowę o pracę, czy tym dobrowolnie opłacającym składki. Świadczenie otrzymują także kobiety pracujące na umowę o dzieło czy studentki.

Urlop macierzyński - wynagrodzenie, czyli ile wynosi zasiłek macierzyński

Zasiłek przysługuje kobiecie objętej ubezpieczeniem chorobowym - obowiązkowo lub dobrowolnie (w określonych sytuacjach wypłacany jest on ubezpieczonemu - ojcu dziecka lub innemu ubezpieczonemu członkowi najbliższej rodziny). Zasiłek macierzyński będzie wypłacany przez cały czas trwania urlopu macierzyńskiego (oraz urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego) i urlopu rodzicielskiego.

Ile wynosi zasiłek macierzyński?

 • 100 procent podstawy wymiaru - w czasie urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego oraz przez pierwsze sześć tygodniu urlopu rodzicielskiego
 • 60 procent podstawy wymiaru - w czasie urlopu rodzicielskiego (powyżej sześciu tygodni)

lub

 • 80 procent podstawy wymiaru przez cały okres urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego - należy złożyć wniosek do 14 dni po porodzie (chodzi o to, aby kobieta od razu zadeklarowała, że po urlopie macierzyńskim wykorzysta cały przysługujący jej urlop rodzicielski)

Jak naliczana jest podstawa wymiaru?

 • Podstawa wymiaru dla pracowników to przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto z ostatnich 12 miesięcy (przed miesiącem na którym idziesz na urlop). Od kwoty należy odjąć składki na ubezpieczenia społeczne w części, która jest opłacana przez pracownika
 • Podstawa wymiaru dla kobiet, które nie są pracownikami, to przeciętny miesięczny przychód z ostatnich 12 miesięcy (przed miesiącem na który idziesz na urlop). Od tej kwoty należy odjąć jeszcze 13,71 proc.

Szczegółowe informacje dotyczące obliczania podstawy wymiaru zasiłku macierzyńskiego znajdziecie na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Ważne: Płatnik zasiłku nalicza składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

Świadczenie rodzicielskie

Zostało wprowadzone od 1 stycznia 2016 roku i przysługuje ono tym, którzy nie mają prawa do zasiłku macierzyńskiego (nie przysługuje jeśli drugi z rodziców lub opiekunów dziecka jest uprawniony do zasiłku macierzyńskiego). Świadczenie rodzicielskie wypłacane jest w stałej kwocie - 1000 zł/miesięcznie. Nie podlega ono opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Warto pamiętać, że jeśli zasiłek macierzyński jest niższy niż świadczenie rodzicielskie, mamy prawo do podwyższenia zasiłku macierzyńskiego. Szczegóły i przykłady opublikowano na stronie ZUS.

Urlop macierzyński a zwolnienie z pracy

Czy kobieta, która przebywa na urlopie macierzyńskim może dostać wypowiedzenie? Teoretycznie nie. Pracodawca nie może zwolnić matki przebywającej na tzw. macierzyńskim (lub innym urlopie dla rodziców). Wyjątkiem są sytuacje, gdy ogłosi on upadłość lub likwidację miejsca pracy.

Co po urlopie macierzyńskim? Urlop rodzicielski - nie tylko dla mamy

Po skończonym urlopie macierzyńskim możemy wykorzystać urlop rodzicielski - przyznawany jest na pisemny wniosek. Może on być wykorzystany zarówno przez matkę, jak i ojca dziecka, jednak okresy korzystania sumują się i nie mogą przekroczyć 32 tygodni przy urodzeniu jednego dziecka i 34 tygodni - przy urodzeniu więcej niż jednego dziecka.

Korzystałam z informacji zawartych na stronach ministerialnych

To także może cię zainteresować:

Więcej o:
Copyright © Agora SA