1. I trymestr ciąży

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
 2. II trymestr ciąży

  1. 15
  2. 16
  3. 17
  4. 18
  5. 19
  6. 20
  7. 21
  8. 22
  9. 23
  10. 24
  11. 25
  12. 26
  13. 27
 3. III trymestr ciąży

  1. 28
  2. 29
  3. 30
  4. 31
  5. 32
  6. 33
  7. 34
  8. 35
  9. 36
  10. 37
  11. 38
  12. 39
  13. 40
 4. I rok życia

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20
  21. 21
  22. 22
  23. 23
  24. 24
  25. 25
  26. 26
  27. 27
  28. 28
  29. 29
  30. 30
  31. 31
  32. 32
  33. 33
  34. 34
  35. 35
  36. 36
  37. 37
  38. 38
  39. 39
  40. 40
  41. 41
  42. 42
  43. 43
  44. 44
  45. 45
  46. 46
  47. 47
  48. 48
  49. 49
  50. 50
  51. 51
  52. 52

Podaj: planowaną datę porodu lub datę urodzin dziecka

Świadczenia rodzinne 2018/2019 - od 1 listopada wyższa kwota zasiłków

Od 1 listopada wyższe świadczenia rodzinne. Wzrosną: zasiłek pielęgnacyjny, opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna. Bez zmian zostanie wysokość kryterium dochodowego. To pierwsza od wielu lat podwyżka niektórych świadczeń.

Świadczenia rodzinne 2018/2019: zmiany

Pod koniec lipca 2018 roku Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie projektu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które podnosi zasiłek pielęgnacyjny, zasiłek dla opiekuna osoby niepełnosprawnej oraz specjalny zasiłek opiekuńczy. Rozporządzenie zaczęło obowiązywać po dwóch tygodniach od ogłoszenia, a podwyższone kwoty zasiłków ważne będą od 1 listopada 2018.

Które świadczenia rodzinne zostaną podwyższone

Od listopada podniesione zostają kwoty zasiłków:

 • zasiłek pielęgnacyjny - 184,42 zł (więcej o 31,42 zł)
 • specjalny zasiłek opiekuńczy - 620 zł (więcej o 100 zł)
 • zasiłek dla opiekuna osoby niepełnosprawnej - 620 zł (więcej o 100 zł)

W drugim etapie podwyższenia zasiłku pielęgnacyjnego (od 1 listopada 2019), świadczenie to wzrośnie o 17 proc. - do wysokości 215,84 zł.

Jeżeli chodzi o czynnik umożliwiający uzyskanie zasiłku rodzinnego, czyli kryterium dochodowe, to nie uległo ono zmianom - wynosi 674 zł na osobę, a dla rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym to 764 zł na osobę.

Co oprócz 500 plus rodzicom oferuje państwo?

Pozostałe świadczenia rodzinne na rok 2018 i 2019

Kwoty pozostałych świadczeń rodzinnych, czyli zasiłków i dodatków do zasiłków pozostaną bez zmian.

Zasiłki:

 • jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (becikowe) - 1000 zł,
 • świadczenie rodzicielskie - 1000 zł,
 • zasiłek rodzinny na dziecko do ukończenia piątego roku życia - 95 zł,
 • zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej piątego roku życia do ukończenia 18. roku życia - 124 zł,
 • zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia - 135 zł,

Dodatki:

 • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka - 1000 zł
 • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 400 zł
 • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka - 193 zł, nie więcej jednak niż 386 zł na wszystkie dzieci
 • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej - 95 zł na trzecie i następne dzieci uprawnione do zasiłku,
 • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5. roku życia - 90 zł
 • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5. roku życia do ukończenia 24. roku życia - 110 zł
 • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego - 100 zł
 • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła - 113 zł
 • dodatek na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła - 69 zł

Komu przysługuje prawo do zasiłków

Prawo do zasiłków, dodatków i zapomóg mają wszyscy obywatele Polski i cudzoziemcy spełniający określone warunki. Szczegółowo są one opisane na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w zakładce "Wsparcie dla rodzin z dziećmi". W każdym przypadku decydujący wpływ na realizacje świadczeń mają kryteria dochodowe (weryfikowane są one co trzy lata) - jest to maksymalny miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym, powyżej którego świadczenia nie przysługują.

To także może cię zainteresować: