Świadczenia rodzinne 2018/2019 - od 1 listopada wyższa kwota zasiłków

Od 1 listopada wyższe świadczenia rodzinne. Wzrosną: zasiłek pielęgnacyjny, opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna. Bez zmian zostanie wysokość kryterium dochodowego. To pierwsza od wielu lat podwyżka niektórych świadczeń.

Świadczenia rodzinne 2018/2019: zmiany

Pod koniec lipca 2018 roku Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie projektu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które podnosi zasiłek pielęgnacyjny, zasiłek dla opiekuna osoby niepełnosprawnej oraz specjalny zasiłek opiekuńczy. Rozporządzenie zaczęło obowiązywać po dwóch tygodniach od ogłoszenia, a podwyższone kwoty zasiłków ważne będą od 1 listopada 2018.

Które świadczenia rodzinne zostaną podwyższone

Od listopada podniesione zostają kwoty zasiłków:

 • zasiłek pielęgnacyjny - 184,42 zł (więcej o 31,42 zł)
 • specjalny zasiłek opiekuńczy - 620 zł (więcej o 100 zł)
 • zasiłek dla opiekuna osoby niepełnosprawnej - 620 zł (więcej o 100 zł)

W drugim etapie podwyższenia zasiłku pielęgnacyjnego (od 1 listopada 2019), świadczenie to wzrośnie o 17 proc. - do wysokości 215,84 zł.

Jeżeli chodzi o czynnik umożliwiający uzyskanie zasiłku rodzinnego, czyli kryterium dochodowe, to nie uległo ono zmianom - wynosi 674 zł na osobę, a dla rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym to 764 zł na osobę.

Co oprócz 500 plus rodzicom oferuje państwo?

Pozostałe świadczenia rodzinne na rok 2018 i 2019

Kwoty pozostałych świadczeń rodzinnych, czyli zasiłków i dodatków do zasiłków pozostaną bez zmian.

Zasiłki:

 • jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (becikowe) - 1000 zł,
 • świadczenie rodzicielskie - 1000 zł,
 • zasiłek rodzinny na dziecko do ukończenia piątego roku życia - 95 zł,
 • zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej piątego roku życia do ukończenia 18. roku życia - 124 zł,
 • zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia - 135 zł,

Dodatki:

 • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka - 1000 zł
 • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 400 zł
 • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka - 193 zł, nie więcej jednak niż 386 zł na wszystkie dzieci
 • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej - 95 zł na trzecie i następne dzieci uprawnione do zasiłku,
 • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5. roku życia - 90 zł
 • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5. roku życia do ukończenia 24. roku życia - 110 zł
 • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego - 100 zł
 • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła - 113 zł
 • dodatek na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła - 69 zł

Komu przysługuje prawo do zasiłków

Prawo do zasiłków, dodatków i zapomóg mają wszyscy obywatele Polski i cudzoziemcy spełniający określone warunki. Szczegółowo są one opisane na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w zakładce "Wsparcie dla rodzin z dziećmi". W każdym przypadku decydujący wpływ na realizacje świadczeń mają kryteria dochodowe (weryfikowane są one co trzy lata) - jest to maksymalny miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym, powyżej którego świadczenia nie przysługują.

To także może cię zainteresować:

Więcej o: