matura 2020

Więcej o:

matura 2020

 • Wyniki matur 2020. Kiedy będzie wiadomo, kto zdał matury 2020?

  Kiedy będą wyniki matur 2020? Matura 2020 odbywa się miesiąc później niż w poprzednich latach. Z powodu pandemii koronawirusa uczniowie zdają tylko maturę pisemną, matury ustne zostały odwołane. Matura 2020 matematyka poziom podstawowy odbywa się 9 czerwca. 8 czerwca była matura z języka polskiego

 • Matura 2020 matematyka [ARKUSZ I ODPOWIEDZI]

  Matura 2020 matematyka odpowiedzi  - poziom podstawowy i rozszerzony Zasady obowiązujące na maturze 2021 nie zmieniły się w ostatnich latach. Maturzyści, którzy przystąpili do matury 2020 mogli zdawać maturę z matematyki na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. Zeszłoroczna matura podobnie

 • Matura 2020 polski [ARKUSZ I ODPOWIEDZI]

  Matura 2020 polski odpowiedzi - poziom podstawowy i poziom rozszerzony Maturzyści, którzy przystąpili do matury 2020 mogli zdawać maturę z języka polskiego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. Arkusz matury 2020 z języka polskiego na poziomie podstawowym znajdziemy TU. Odpowiedzi do matury

 • Poprawka matury 2020. Kiedy egzaminy poprawkowe?

  Wyniki matury 2020 a poprawka matury 2020 Egzamin maturalny odbył się później niż w minionych latach. W tym roku maturzyści zmagali się zadaniami miesiąc później – pierwsze arkusze trafiły do ich rąk 8 czerwca. Z tego powodu później zostały także opublikowane wyniki matury 2020. Maturzyści

 • Matura 2020. Język niemiecki poziom rozszerzony [ARKUSZ]

  Matura 2020: Język niemiecki poziom rozszerzony Dziś odbył się maraton maturalny z języka niemieckiego. Uczniowie, którzy w większości rano zdawali język ten jako obowiązkowy na poziomie podstawowym, po około dwugodzinnej przerwie o godzinie 14, przystąpili do rozwiązywania zadań w arkuszu

 • Matura 2020: Historia sztuki poziom rozszerzony [ARKUSZ]

  Matura 2020: Historia sztuki jak przebiega egzamin? Dziś o 14:00 do egzaminu z historii sztuki na poziomie rozszerzonym przystąpili abiturienci szkół średnich. Na rozwiązanie zawartych w arkuszu zadań mieli 180 minut. Od roku szkolnego 2014/2015 egzamin maturalny z historii sztuki może być

 • Matura 2020. Język angielski poziom podstawowy [ARKUSZ]

  Matura 2020. Język angielski zasady egzaminu 10.06.2020 to trzeci dzień matur. Dziś absolwenci szkół średnich o 9:00 przystąpili do rozwiązywania zadań z języka angielskiego na poziomie podstawowym. Według nowej formuły matury każdy uczeń jest zobowiązany do zdawania tzw. przedmiotów obowiązkowych

 • Matura 2020: Chemia poziom rozszerzony [ARKUSZ]

  Matura 2020: Zasady egzaminu maturalnego z chemii 17.06.2020 to dzień matury z chemii na poziomie rozszerzonym. Abiturienci rozpoczęli rozwiązywanie zadań punktualnie o 9:00. W popołudniowej sesji uczniowie mierzyć będą się z zadaniami z informatyki. Egzamin z chemii trwa 180 minut. Podczas jego

 • Matura 2020. Informatyka poziom rozszerzony [ARKUSZ]

  Matura 2020. Informatyka: jak przebiega egzamin? Dziś punktualnie o 14:00 rozpoczął się egzamin z informatyki na poziomie rozszerzonym. W bieżącym roku szkolnym chęć przystąpienia do tego egzaminu zadeklarowało 9 tysięcy osób, czyli nieco ponad 3 proc. zdających.  Od roku szkolnego 2014/2015

 • Matura 2020. Język angielski poziom dwujęzyczny [ARKUSZ]

  Matura 2020. Zasady matury z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Od roku szkolnego 2014/2015 do egzaminu z języka obcego nowożytnego na poziomie dwujęzycznym jako przedmiotu dodatkowego może przystąpić każdy absolwent, niezależnie od typu szkoły, do której uczęszczał oraz od tego, czy