CKE. Kiedy odbędzie się matura i egzamin ósmoklasisty 2020? Terminy

CKE opublikowała nowy terminarz najważniejszych egzaminów w polskich szkołach. Kiedy odbędzie się matura, a kiedy do testów usiądą uczniowie ósmych klas szkół podstawowych? Sprawdzamy.

Centralna Komisja Egzaminacyjna po konferencji informujacej o najblizszej przyszłości polskiego szkolnictwa, rozwiała wątpliwości rodziców i uczniów. Przynajmniej te najważniejsze, bo nadal nie wiemy, kiedy dzieci wrócą do szkoły i czy nastąpi to w tym roku szkolnym.  Ostatnio minister edukacji Dariusz Piontkowski powiedział, że możliwe, iż pod koniec maja będzie decyzja o powrocie do szkół dzieci z klas 1-3 szkół podstawowych. Zaznaczył jednak, że na ten moment rozważane są różne warianty. 

CKE egzamin ósmoklasisty 2020. Kalendarz

Centralna Komisja Egzaminacyjna poinformowała, że egzaminy ósmoklasisty odbędzie się w dniach od 16 do 18 czerwca. Sprawdzenie egzaminu ma zakończyć się wraz z końcem lipca. Do egzaminu przystępują:

 • uczniowie VIII klasy szkoły podstawowej
 • uczniowie szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej – w klasie, której zakres nauczania odpowiada klasie VIII szkoły podstawowej.

Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy, należy do niego przystąpić, by ukończyć szkołę podstawową. Nie można go nie zdać, bo nie ma minimalnego wyniku, jaki uczeń musi osiągnąć. W tym roku (podobnie jak w ubiegłym i przyszłym), ósmoklasiści zdają pisemny egzamin z:

 • języka polskiego - 16 czerwca o godz. 9:00
 • matematyki - 17 czerwca o godz. 9:00
 • języka obcego nowożytnego (może wybrać jeden z języków, którego uczy się w szkole w ramach zajęć obowiązkowych. Języki do wyboru to: angielski, francuski, włoski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, ukraiński) - 18 czerwca o godz. 9:00.

CKE matura. Kalendarz matur

CKE zaplanowała matury w tym roku na czerwiec. Rozpoczną się 8 czerwca egzaminem z języka polskiego, a zakończą 29 czerwca. Część ustną ze względów bezpieczeństwa odwołano.

Kalendarz matur przedstawia się następująco:

 • 8 czerwca o 9:00 - egzamin pisemny z języka polskiego na poziomie podstawowym, po południu o 14:00  - z języka polskiego na poziomie rozszerzonym
 • 9 czerwca o 9:00 - egzamin z matematyki na poziomie podstawowym, po południu o 14:00 - z języka łacińskiego i kultury antycznej
 • 10 czerwca o 9:00 - egzamin z języka angielskiego na poziomie podstawowym, po południu o 14:00 - z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym
 • 15 czerwca o 9:00 - egzamin z matematyki na poziomie rozszerzonym, po południu o 14:00 - z filozofii
 • 16 czerwca o 9:00 - egzamin z biologii, po południu o 14:00 - z wiedzy o społeczeństwie
 • 17 czerwca o 9:00 - egzamin z chemii, po południu o 14:00 - z informatyki
 • 18 czerwca o 9:00 - egzamin z języka niemieckiego na poziomie podstawowym, po południu o 14:00 - z języka niemieckiego na poziomie rozszerzonym
 • 19 czerwca o 9:00 - egzamin z geografii, po południu o 14:00 - z historii sztuki
 • 22 czerwca o 9:00 - egzamin z języka rosyjskiego na poziomie podstawowym, po południu o 14:00 - z języka rosyjskiego na poziomie rozszerzonym
 • 23 czerwca o 9:00 - egzamin z języka francuskiego na poziomie podstawowym, po południu o 14:00 - z języka francuskiego na poziomie rozszerzonym
 • 24 czerwca o 9:00 - egzamin z fizyki, po południu o 14:00- z historii
 • 25 czerwca o 9:00 - egzamin z języka hiszpańskiego na poziomie podstawowym, po południu o 14:00 - z języka hiszpańskiego na poziomie rozszerzonym
 • 26 czerwca o 9:00 - egzamin z języka włoskiego na poziomie podstawowym i egzamin z języka łemkowskiego, po południu o 14:00 - z języka włoskiego na poziomie rozszerzonym
 • 29 czerwca o 9:00 - egzaminy z języków mniejszości narodowych (białoruskiego, litewskiego i ukraińskiego) i z języka kaszubskiego, po południu o 14:00- z języków mniejszości narodowych na poziomie rozszerzonym, z historii muzyki i z wiedzy o tańcu (egzamin z wiedzy o tańcu zdają tylko abiturienci, którzy są absolwentami z lat ubiegłych)
 • 29 czerwca egzaminy z poszczególnych przedmiotów zdawanych w językach obcych dla maturzystów z klas dwujęzycznych

Brak ustnych matur nie będzie miał przełożenia na rekrutację na studia. Wcześniej miały one znaczenie, na przykład w przypadku filologii jednak aktualnie uczelnie muszą dostosować swoje zasady rekrutacji do egzaminów maturalnych.

Kolejne terminy maturalne przedstawiają się następująco:

 • Dodatkowe egzaminy maturalne odbędą się na początku lipca, wyniki mają być znane do 11 sierpnia.
 • Poprawkowe egzaminy maturalne – początek września, wyniki do końca września.

CKE Egzaminy zawodowe. Kalendarz egzaminów

Egzaminy zawodowe będą odbywały się w terminie od 17 do 28 sierpnia, w formie pisemnej oraz praktycznej. 

Zawieszenie roku szkolnego i akademickiego ma trwać do 24 maja. Data zakończenia roku szkolnego i akademickiego nie jest znana. Czy uczniowie i studenci będą musieli uczęszczać do szkoły i na zajęcia uczelniane w wakacje? Na to pytanie nie ma jeszcze jednoznacznej i oficjalnej odpowiedzi.

Więcej o: