Matura 2020. Maturzyści rozpoczynają maturę języka angielskiego na poziomie rozszerzonym

Tegoroczni maturzyści około godziny 12.00 zakończyli egzamin z języka angielskiego na poziomie podstawowym. Część absolwentów liceów i techników po dwugodzinnej przerwie, o godzinie 14.00, rozpoczyna pisanie matury 2020 język angielski poziom rozszerzony. Trzymamy kciuki za wszystkich!

Matura

 2020 – język angielski najpopularniejszy

Według danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej  39,7 proc. tegorocznych absolwentów liceów i techników, którzy przystępują do matury 2020, zadeklarowało, że przystąpi do jednego, obowiązkowego egzaminu. 31,5 proc. uczniów weźmie udział w dwóch maturach na poziomie rozszerzonym, a 23,5 proc. w trzech. Do czterech i więcej egzaminów na poziomie rozszerzonym przystąpi garstka – odpowiednio: 4,7 proc. do czterech, 0,5 proc. do pięciu, 0,1 proc. do sześciu.

Wśród wszystkich przedmiotów na poziomie rozszerzonym, najchętniej wybieranym jest język angielski. Do matury 2020 j. angielski podchodzi aż 162,9 tys. maturzystów. Jest to aż 59,9 proc. zdających.

Na drugim miejscu znalazła się geografia, ale odsetek zdających nie jest aż tak spektakularny. Zdawać chce ją 72,5 tys. zdających, czyli 26,6 proc. uczniów. Z podobnym wynikiem uplasowała się na miejscu trzecim matematyka – do egzaminu matura 2020 na poziomie rozszerzonym przystąpiło 65,9 tys. osób, czyli 24,2 proc. absolwentów szkół średnich.

TO TEŻ CIĘ MOŻE ZAINTERESOWAĆ: Alarmy bombowe matury 2020. Dyrektorzy otrzymali informację, że w budynkach zostały podłożone ładunki wybuchowe

Matura 2020 j. angielski – przebieg egzaminu

Jak wygląda matura 2020 z angielskiego poziom rozszerzony? Matura 2020 j. angielski poziom rozszerzony jest podobnie skonstruowana jak poziom podstawowy. Na zdających czeka 10 zadań. W zadaniach od 1 do 9 można uzyskać jeden punkt za poprawną odpowiedź przypisaną do każdego podpunktu. Gdy zdający udzieli błędnej odpowiedzi lub nie udzieli jej wcale, otrzymuje 0 punktów. Po tej części w arkuszu znajduje się miejsce na wypowiedź pisemną. Za nią można otrzymać maksymalnie 13 punktów.

Zobacz wideo Zasady organizacji egzaminów w dobie pandemii

Egzaminator czytając wypowiedź pisemną na maturze 2020 z angielskiego poziom rozszerzony ocenia treść, spójność i logika wypowiedzi, oraz zakres i poprawność środków językowych. W sumie można zdobyć 50 punktów.

TO TEŻ CIĘ MOŻE ZAINTERESOWAĆ: Arkusze CKE. Publikujemy arkusze z matematyki poziom podstawowy

Na rozwiązanie matury 2020 język angielski poziom rozszerzony absolwenci szkół średnich – liceów i techników – mają 150 minut.

Arkusze matura 2020 język angielski poziom rozszerzony CKE opublikuje 10 czerwca o godzinie 19.00. 

Więcej o: