Świadczenia rodzinne 2022. Kryteria są wyśrubowane, ale jedno świadczenie należy się każdej rodzinie

Świadczenia rodzinne 2022 wzbogacą się o nowy zasiłek. Do dotychczasowej puli świadczeń rodzinnych dojdzie Rodzinny Kapitał Opiekuńczy. Ile pieniędzy mogą dostać rodzice od nowego roku?

Świadczenia rodzinne 2022 – rodzaje

Na początek wyjaśnijmy, jakie typy świadczeń rodzinnych wyróżniamy. Wszystkim rodzinom przysługują:

 • zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,
 • jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka,
 • świadczenia opiekuńcze,
 • świadczenie rodzicielskie,
 • zasiłek dla opiekuna jako świadczenie będące realizacją wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 grudnia 2013 r., sygn. akt TK akt K 27/13,
 • świadczenie rodzicielskie.

Oczywiście wszystkie powyższe świadczenia rodzinne mają wyśrubowane kryteria przyznawania. Co trzeba wiedzieć o świadczeniach rodzinnych?

Świadczenia rodzinne 2022. Zasiłek rodzinny

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie kosztów wynikających z utrzymania dziecka. Wysokość zasiłku wynosi miesięcznie:

 • 95 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,
 • 124 zł na dziecko w wieku powyżej 5 lat do ukończenia 18 roku życia,
 • 135 zł na dziecko w wieku powyżej 18 lat do ukończenia 24 rok życia.

Świadczenie to budzi jednak wiele kontrowersji: Zasiłek rodziny 2021. "Nie myślcie, że tylko ciągnę kasę. Ale mam troje dzieci. A zapomnij o pomocy"

Świadczenia rodzinne 2022. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka

Z tytułu narodzin dziecka przysługuje jednorazowa zapomoga w wysokości 1000 zł. Od 1 stycznia 2013 roku jest ona przyznawana matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu, ale tylko wtedy gdy dochód rodzinny w przeliczeniu na osobę nie przekracza 1922,00 zł netto.

Świadczenia rodzinne 2022. Świadczenie rodzicielskie

Świadczenie rodzicielskie, inaczej nazywane macierzyńskim, przysługuje w wysokości 1000 zł :

 • matce lub ojcu dziecka,
 • opiekunowi faktycznemu ( jeżeli wystąpił do sądu z wnioskiem o przysposobieniu dziecka), do ukończenia siódmego roku życia przez dziecko lub do ukończenia 10 roku życia dziecka wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego,
 • rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, do zakończenia siódmego lub 10 roku życia dziecka,
 • osobie która przysposobiła dziecko, do zakończenia siódmego lub 10 roku życia dziecka.

Świadczenie przysługuje przez okres:

 • 52 tygodni - w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie,  przysposobienia jednego dziecka lub objęcia opieką jednego dziecka,
 • 65 tygodni - w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie,  przysposobienia dwojga dzieci lub objęcia opieką dwojga dzieci,
 • 67 tygodni - w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie,  przysposobienia trojga dzieci lub objęcia opieką trojga dzieci,
 • 69 tygodni - w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie,  przysposobienia czworga dzieci lub objęcia opieką czworga dzieci,
 • 71 tygodni - w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie,  przysposobienia pięciorga i więcej dzieci lub objęcia opieką pięciorga i więcej dzieci.

Świadczenia rodzinne 2022. Zasiłek dla opiekuna jako świadczenie będące realizacją wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 grudnia 2013 r., sygn. akt TK akt K 27/13

Ten zasiłek dotyczy wyłącznie osób opiekujących się dorosłymi osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Kwota zasiłku dla opiekuna to 520 złotych miesięcznie. Prawo do zasiłku ustala się na czas nieokreślony, chyba że orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony.

Zobacz wideo Co oprócz 500 plus rodzicom oferuje państwo?

Świadczenia rodzinne 2022. Świadczenia opiekuńcze

Wśród świadczeń opiekuńczych wyróżniamy: zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy i świadczenie pielęgnacyjne.

Specjalny zasiłek opiekuńczy wynosi 620 zł miesięcznie i jest przyznawany jeśli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza 764 zł netto.

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, gdy opiekunowie nie podejmują lub rezygnują z pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności. Kwota świadczenia to 1583 zł miesięcznie.

Zasiłek pielęgnacyjny natomiast przyznaje się w celu częściowego pokrycia kosztów wynikających z pomocy osobie niezdolnej do samodzielnej egzystencji i wynosi 215,84 zł miesięcznie.

WIĘCEJ O ŚWIADCZENIACH OPIEKUŃCZYCH DOWIESZ SIĘ TU

Świadczenia rodzinne 2022. 500 plus

Nie zapominajmy także o 500 plus. To świadczenie socjalne, które przysługuje każdemu dziecku. Od 2022 roku przejdzie duże zmiany. Jeśli jednak rodzice dotrzymają terminu złożenia wniosku, każde dziecko, bez względu na dochody rodziców, otrzyma 500 zł miesięcznie.

WIĘCEJ NA TEN TEMAT MOŻNA PRZECZYTAĆ TU: Zmiany w 500 plus. Kwota świadczenia może ulec zmianie

Świadczenia rodzinne 2022. Rodzinny Kapitał Opiekuńczy

Nowością w 2022 roku będzie Rodzinny Kapitał Opiekuńczy. 12 tysięcy na dziecko będzie należało się rodzinie na każde drugie i kolejne dziecko od 12. do 36. miesiąca życia. Na konto może wpłynąć 1000 zł co miesiąc przez rok lub 500 zł co miesiąc przez dwa lata. To decyzja rodziców.

SZCZEGÓŁY ŚWIADCZENIA ZNAJDZIESZ TU

Więcej o: