Zasiłek rodziny 2021. "Nie myślcie, że tylko ciągnę kasę. Ale mam troje dzieci. A zapomnij o pomocy"

Zasiłek rodzinny 2021 wynosi od lat od 95 do 135 złotych miesięcznie. Ta kwota budzi oburzenie wśród rodziców. Uważają, że to "absurdalna kwota", nazywają ją "jałmużną". Jednak wielu nie spełnia wyśrubowanych kryteriów i nawet takie pieniądze im się nie należą.

Zasiłek rodzinny 2021. Co trzeba wiedzieć o świadczeniu?

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka 

- brzmi komunikat na stronie gov.pl.

Kwoty zasiłku są niewysokie. Wysokość zasiłku rodzinnego 2021 jest zależna od wieku dziecka:

  • Do ukończenia przez dziecko piątego roku życia, rodzice otrzymują 95 zł miesięcznie.
  • Powyżej piątego i poniżej osiemnastego roku życia zasiłek wynosi 124 zł.
  • Dziecko w wieku 18-24 lata dostaje 135 zł.

Zasiłek rodzinny 2021 przysługuje rodzinom, w których dochód na osobę nie przekracza 674,00 zł na miesiąc. Jakie jeszcze kryteria są brane pod uwagę przy zasiłku rodzinnym 2021?

Zobacz wideo Jakie mogą być skutki wprowadzenia dochodu podstawowego?

Zasiłek rodzinny 2021. Komu przysługuje.

Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:

  • rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka;
  • opiekunowi faktycznemu dziecka (osoba faktycznie opiekującą się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka);
  • osobie uczącej się (osoba pełnoletnia ucząca się, niepozostająca na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony).

Zasiłek rodzinny przysługuje osobom wymienionym w punktach 1 i 2, do ukończenia przez dziecko:

  • 18 roku życia lub
  • nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albo
  • 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Osobie wymienionej w punkcie 3, zasiłek przysługuje pod warunkiem kontynuowania nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.

Zasiłek rodzinny 2021 – oburzenie rodziców

Rodzice słusznie zauważają, że kwoty świadczenia nie zmieniły się od lat. To naprawdę niewielkie kwoty, o których trudno mówić, że zapewniają "pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka".

Na Facebooku edziecko.pl co jakiś czas pojawiają się kolejne głosy dotyczące zasiłku rodzinnego 2021.

Jedno wyjście do sklepu po mięso i wędliny i zasiłku nie ma
To nawet na pieluchy i chusteczki nie starczy w miesiącu
Czy musimy być jeszcze bardziej upokarzani? Mogą sobie darować jałmużnę

- pisali oburzeni rodzice.

Marzę o sytuacji, w której nie będę błagała każdego o pomoc. Pracuję, chcę pracować. Żebyście nie myśleli, że tylko ciągnę kasę. Ale mam troje dzieci. Dochód na osobę wynosi u nas 678 złotych. I co? I zapomnij o jakiejkolwiek pomocy.
Od lat nic się nie zmieniło i nic się nie zmieni. Kolejne Rodzinne Kapitały nie wiadomo dla kogo. A co z tymi, którzy już dzieci mają? Starsze? Ale zarabiają niewiele?

- zwracali uwagę inni.

Więcej o: