Na co rodzice przeznaczą 500 plus? Edukacja i rozwój to podstawa. Rozrywka na szarym końcu

Santander Consumer Bank sprawdził, na co Polacy planują wydać środki finansowe otrzymane w ramach programu 500 plus. Prawie połowa rodziców chce je wykorzystać na edukację i rozwój dzieci. 40 procent zaś na zabezpieczenie przyszłości swoich latorośli.
Zobacz wideo

Od lipca Polacy mogą składać wnioski o wypłatę świadczeń w ramach programu 500 plus po raz pierwszy na nowych zasadach. Prawo do takiego wsparcia finansowego mają rodzice wszystkich dzieci i nastolatków do 18 roku życia.

Badanie Santander Consumer Bank

Santander Consumer Bank przeprowadził badanie, w którym zapytał rodziców, na co planują przeznaczyć pieniądze z programu 500 plus. Zrealizowano je w pierwszych dniach lipca metodą telefonicznych, standaryzowanych rozmów. Wzięła w nim udział reprezentatywna grupa 1000 rodziców dzieci w wieku szkolnym (7-18 lat).

Na co Polacy chcą przeznaczyć pieniądze z 500 plus?

Prawie połowa respondentów (ponad 42 procent) deklaruje, że pieniądze przeznaczy na rozwój i edukację swoich dzieci, głównie na zajęcia pozalekcyjne oraz naukę języków obcych. Ponad 40 procent planuje odłożyć otrzymane środki na zabezpieczenie przyszłości dziecka. Autorzy badań podkreślają przy tym, że te dwie odpowiedzi padały najczęściej i to niezależnie od statusu majątkowego respondentów.

Co piąty rodzic wskazał, że dodatkowe pieniądze z programu przeznaczy na bieżące potrzeby całej rodziny, nie tylko na dziecko. Taka odpowiedź najczęściej pojawiała się wśród rodzin wielodzietnych: wybrała ją co czwarta osoba, która posiada trójkę dzieci.

Wśród odpowiedzi na pytanie, na co respondenci przeznaczą środki z 500 plus, pojawiały się również:

  • na wakacje i podróże (22 procent);
  • na wycieczki szkolne lub tzw. zielone szkoły (niemal 18 procent);
  • na zajęcia sportowe dziecka (niecałe 15 procent);
  • na ubrania (13 procent).

Badania wykazały, że rodzice nie są chętni, aby przeznaczać środki otrzymane z programu na sprzęt związany z rozrywką. Tylko cztery procent respondentów zadeklarowało, że ma zamiar kupić za nie komputer lub laptop. Natomiast zaledwie pół procent planuje przeznaczyć je na zabawki.

Badanie pokazuje wyraźnie, że Polacy, bez względu na liczbę dzieci, status majątkowy, czy miejsce zamieszkania, chętnie sięgają po wsparcie z rządowego programu, tym bardziej teraz, kiedy jego zakres został znacząco rozszerzony

- mówi Agnieszka Kociemska, zastępca dyrektora Pionu Kredytów Konsumenckich Santander Consumer Banku.

Prawie połowa rodziców już złożyła wniosek o 500 plus

Ponad 40 procent rodziców, którzy wzięli udział w badaniu Santander Consumer Banku, przyznało, że już w pierwszym tygodniu złożyło wniosek o 500 plus. Są to w większości mieszkańcy średnich i dużych miast. Mniej więcej połowa z respondentów zadeklarowała, że zrobi to w najbliższej przyszłości. Niecałe trzy procent wyznało, że w ogóle nie ma zamiaru skorzystać ze wsparcia finansowego.

Mając na uwadze fakt, że termin wypłaty pieniędzy jest uzależniony od daty złożenia wniosku, tak duża ich liczba już po zaledwie kilku dniach nie powinna dziwić

- dodaje Agnieszka Kociemska.

Więcej o: