Program Mama 4 plus wystartował. Jak dostać emeryturę dla matek?

1 marca wystartował program Mama 4 plus. Wnioski można już składać do Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Na emerytury dla matek w 2019 roku zarezerwowano ponad 801 mln złotych.
Zobacz wideo

Program Mama 4+: zasady

Program Mama 4 plus ma wspierać kobiety , które w związku z obowiązkami związanymi z wychowywaniem wielu dzieci nie mogły podjąć pracy zawodowej lub pracowały zbyt krótko i nie zdobyły prawa do świadczeń. W określonych sytuacjach obejmuje on również mężczyzn.

Świadczenie jest przeznaczone dla matki, która urodziła i wychowała co najmniej czworo dzieci lub - w sytuacji, gdy matka nie żyje lub porzuciła dzieci - dla ojca, który wychował co najmniej czworo dzieci. Wnioskować mogą osoby, które osiągnęły wiek emerytalny (w przypadku kobiet to 60 lat, a w przypadku mężczyzn - 65 lat) i nie mają niezbędnych środków do życia.

Mama 4 plus: wnioski

Rządowy program wystartował 1 marca, od tego dnia możemy składać wnioski o emeryturę matczyną. Gdzie to zrobić? Mama 4 plus jest realizowany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, zatem wnioski zainteresowani muszą składać w oddziałach tych placówek. Wzory wniosków można znaleźć na stronie ministerstwa.

Emerytura matczyna: ile wynosi

Jeśli osoba, która złoży wniosek o emeryturę dla mam, pobiera już świadczenie, ale jest ono niższe niż najniższa emerytura, "Mama 4 plus" ma je uzupełniać do tej kwoty (na dzień 1 marca 2019 roku jest to 1100 złotych). Jeśli wnioskująca osoba do tej pory prawa do świadczenia nie miała, będzie ono wynosiło właśnie 1100 złotych.

  • Rodzicielskie świadczenie uzupełniające (czyli właśnie emerytura matczyna) będzie waloryzowane co roku.

Jak dostać emeryturę dla matek?

Świadczenie przysługuje na wniosek, a zatem nie dostaniemy go "z urzędu". Do wniosku należy dołączyć:

  • akty urodzenia dzieci,
  • informację o numerach PESEL dzieci,
  • oświadczenie o sytuacji osobistej, rodzinnej, majątkowej i materialnej, a także o innych okolicznościach, które mogą mieć wpływ na przyznanie świadczenia.

Wnioski będą rozpatrywane indywidualne, odpowiednio przez Prezesa ZUS lub Prezesa KRUS (w drodze decyzji administracyjnej).

Od kiedy będą wypłacane pieniądze? Jak czytamy na stronie ministerstwa, prawo do świadczenia powstaje od pierwszego dnia miesiąca, w którym wydano decyzję, jednak nie wcześniej niż od dnia osiągnięcia wieku emerytalnego przez osobę, która ten wniosek składa.

Korzystałam z informacji podanych na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

To także może cię zainteresować:

Więcej o: