1. I trymestr ciąży

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
 2. II trymestr ciąży

  1. 15
  2. 16
  3. 17
  4. 18
  5. 19
  6. 20
  7. 21
  8. 22
  9. 23
  10. 24
  11. 25
  12. 26
  13. 27
 3. III trymestr ciąży

  1. 28
  2. 29
  3. 30
  4. 31
  5. 32
  6. 33
  7. 34
  8. 35
  9. 36
  10. 37
  11. 38
  12. 39
  13. 40
 4. I rok życia

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20
  21. 21
  22. 22
  23. 23
  24. 24
  25. 25
  26. 26
  27. 27
  28. 28
  29. 29
  30. 30
  31. 31
  32. 32
  33. 33
  34. 34
  35. 35
  36. 36
  37. 37
  38. 38
  39. 39
  40. 40
  41. 41
  42. 42
  43. 43
  44. 44
  45. 45
  46. 46
  47. 47
  48. 48
  49. 49
  50. 50
  51. 51
  52. 52

Podaj: planowaną datę porodu lub datę urodzin dziecka

Złóż nowy wniosek, inaczej 500 plus ostatni raz dostaniesz we wrześniu. Co z wnioskiem o 300 plus?

Obecny okres rozliczeniowy programu "Rodzina 500 plus" zakończy się 30 września. Aby wciąż otrzymywać pieniądze, musimy pamiętać, by wniosek złożyć do 31 sierpnia. Więcej czasu mamy na składanie wniosków do programu "Dobry Start".

500 plus i 300 plus: wniosek 2019

Świadczenie 500 plus przyznawane jest na rok, obecnie okres rozliczeniowy trwa od 1 października do 30 września kolejnego roku. Aby zachować ciągłość wypłat, nowy wniosek musimy złożyć między 1 a 31 sierpnia (przez internet wniosek złożymy od 1 lipca).

Jeśli chcemy otrzymać 300 złotych, czyli jednorazowe świadczenie przyznawane w ramach programu "Dobry Start", wniosek musimy złożyć do 30 listopada. Podobnie, jak w przypadku programu "Rodzina 500 plus", online zrobimy to od 1 lipca, a stacjonarnie od 1 sierpnia.

Zobacz wideo

Gdzie składamy wnioski?

Wnioski do programu "Rodzina 500 plus" i "Dobry Start" składamy w tych samych miejscach. Zrobimy to m.in. w Urzędach Dzielnic i Urzędach Gmin czy w Ośrodkach Pomocy Społecznej. Składanie wniosków przez internet możliwe jest stronie empatia.mpips.gov.pl, PUE ZUS lub za pomocą bankowości elektronicznej. Listę banków, które umożliwiają złożenie wniosku przez swoje serwisy, znajdziecie tutaj.

Wybierając miejsce składania wniosku, pamiętaj, że liczy się twoje miejsce zamieszkania, a nie zameldowania.

Skąd wziąć wniosek? Jeśli zdecydujemy się złożyć go przez internet, wszystko znajdziemy na platformie, przez którą będziemy to robić. Wniosek znajdziemy np. w urzędzie miasta, możemy też pobrać go ze strony ministerstwa, a następnie wydrukować i złożyć osobiście lub wysłać pocztą (listem poleconym).

Kiedy wypłata świadczeń?

Jeśli dotrzymamy terminów i nowy wniosek złożymy do 31 sierpnia, wypłata 500 plus w ramach nowego okresu rozliczeniowego odbędzie się w październiku - zachowamy ciągłość wypłat. Jeśli dokumenty złożymy później, świadczenie również zostanie nam wypłacone, ale może zostać przerwana ciągłość wypłat.

 • Jeśli wniosek złożymy we wrześniu, świadczenie za październik i listopad otrzymamy do 30 listopada (czyli nastąpi miesięczna przerwa w wypłacie świadczenia, a w listopadzie otrzymamy pieniądze za dwa miesiące);
 • Jeśli wniosek złożymy w październiku, wypłata świadczenia za październik, listopad i grudzień nastąpi do 31 grudnia (dwa miesiące przerwy w wypłacie świadczenia, w grudniu wypłata za trzy miesiące);
 • Jeśli wniosek złożymy później niż w październiku, nie dostaniemy wyrównania za wcześniejsze miesiące - prawo do świadczenia wychowawczego zostanie ustalone od miesiąca złożenia wniosku.

Jeśli nie wyrobimy się ze złożeniem wniosku 500 plus w sierpniu, pamiętajmy, żeby zrobić to maksymalnie do 31 października (wtedy w grudniu dostaniemy wyrównanie za miesiące, w których świadczenia nie pobieraliśmy).

A co z 300 plus? Od momentu złożenia wniosku do wypłaty świadczenia może upłynąć nie więcej niż dwa miesiące. Świadczenia za wnioski złożone w lipcu i sierpniu powinny zatem zostać wypłacone do 30 września.

W zależności od tego, na którą opcję się zdecydowaliśmy, pieniądze otrzymamy przelewem na konto, przekazem pocztowym lub będziemy musieli odebrać je osobiście (w miejscu złożenia wniosku).

Nowe wnioski w Programie 500 plus. Sierpień to czas składanie wniosków o 500+. Jeśli chcemy zachować ciągłość wypłaty świadczenia, wniosek musimy złożyć do końca sierpnia. Na zdjęciu: Pierwszy dzień programu Rodzina 500 plus w Urzędzie Dzielnicy Mokotów - Warszawa, kwiecień 2016Nowe wnioski w Programie 500 plus. Sierpień to czas składanie wniosków o 500+. Jeśli chcemy zachować ciągłość wypłaty świadczenia, wniosek musimy złożyć do końca sierpnia. Na zdjęciu: Pierwszy dzień programu Rodzina 500 plus w Urzędzie Dzielnicy Mokotów - Warszawa, kwiecień 2016 Fot. Dawid Zuchowicz/Agencja Gazeta

Zmiany w programie 500 plus

Od 1 lipca 2019 znika kryterium dochodowe - w związku z tym świadczenie będzie przyznawane na każde dziecko w rodzinie, aż do momentu ukończenia przez nie 18. roku życia. Wnioski na pierwsze dziecko w rodzinie (obecnie bez dodatkowych obostrzeń świadczenie przyznawane jest na drugie i każde kolejne dziecko) przyjmowane będą od 1 lipca (w wersji online). Jeśli nowy wniosek złożymy do końca września, pieniądze otrzymamy z wyrównaniem od lipca.

O czym powinniśmy pamiętać?

 • 500 zł wypłacane jest co miesiąc, aż do momentu ukończenia przez dziecko 18 lat;
 • wnioski musimy składać co roku;
 • 500 zł jest kwotą netto (tyle otrzymamy "na rękę") - jest to kwota nieopodatkowana (nie musimy wliczać ją do dochodów podczas corocznych rozliczeń podatkowych).

300 złotych na wyprawkę szkolną

Świadczenie przyznawane w ramach programu "Dobry Start" ma zasilić domowy budżet na początku roku szkolnego - wypłacane jest raz w roku. Otrzymać je mogą uczniowie, którzy spełniają dwa warunki: nie skończyli 20 lat (lub 24 lat, jeśli mają orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, potrzebują kształcenia specjalnego lub zajęć rewalidacyjno-wychowawczych) i uczą się w określonych typach placówek (m.in. szkole podstawowej czy ponadpodstawowej). Program nie obejmuje dzieci chodzących do przedszkola (również tych, które chodzą do tzw. zerówki - niezależnie, czy przygotowanie szkolne odbywają w przedszkolu czy szkole) i studentów.

300 zł przysługuje niezależnie od dochodu, wypłacane jest na każde dziecko, które spełnia warunki programu.

Wniosek o 300 plus składają rodzice, opiekunowie prawni bądź faktyczni, rodzice zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej. Przyznawaniem pieniędzy w ramach programu "Dobry start" zajmują się gminy. W przypadku rodzin zastępczych to Urzędy Powiatowe zajmują się przyjmowaniem wniosków i wypłatą pieniędzy.

 • Świadczenie 300 zł na wyprawkę jest zwolnione z podatku. Wypłacone pieniądze nie wliczają się też do dochodu podczas ustalania prawa do innych świadczeń, nie podlegają też egzekucji.
 • Jeśli 300+ zostanie nam przyznane, nie zostaniemy o tym powiadomieni, decyzje administracyjne będą wysyłane jedynie w przypadku odmowy wpłaty świadczenia i w specyficznych sytuacjach.

W artykule zawarte są informacje opublikowane na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Więcej o: