1. I trymestr ciąży

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
 2. II trymestr ciąży

  1. 15
  2. 16
  3. 17
  4. 18
  5. 19
  6. 20
  7. 21
  8. 22
  9. 23
  10. 24
  11. 25
  12. 26
  13. 27
 3. III trymestr ciąży

  1. 28
  2. 29
  3. 30
  4. 31
  5. 32
  6. 33
  7. 34
  8. 35
  9. 36
  10. 37
  11. 38
  12. 39
  13. 40
 4. I rok życia

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20
  21. 21
  22. 22
  23. 23
  24. 24
  25. 25
  26. 26
  27. 27
  28. 28
  29. 29
  30. 30
  31. 31
  32. 32
  33. 33
  34. 34
  35. 35
  36. 36
  37. 37
  38. 38
  39. 39
  40. 40
  41. 41
  42. 42
  43. 43
  44. 44
  45. 45
  46. 46
  47. 47
  48. 48
  49. 49
  50. 50
  51. 51
  52. 52

Podaj: planowaną datę porodu lub datę urodzin dziecka

Urlop macierzyński 2020: wymiar, wniosek, wynagrodzenie

Urlop macierzyński w 2020 roku dalej będzie obowiązkowy i będzie przysługiwał każdej pracownicy, bez względu na to jakim rodzajem umowy jest zobowiązana. Co jeszcze przyszłe mamy powinny wiedzieć o urlopie macierzyńskim w nowym roku?

Urlop macierzyński 2020 - zmiany

Ostatnie modyfikacje w urlopie macierzyńskim zostały wprowadzone w 2016 roku. Zmieniono wtedy zasady dotyczące przyznawania zasiłku macierzyńskiego i zniknął dodatkowy urlop macierzyński, który został włączony do urlopu rodzicielskiego. Oznacza to, że w 2020 wszystkie mamy będą mogły pójść na urlop macierzyński na takich samych zasadach, jak w poprzednim roku.

Urlop macierzyński - wymiar

Długość urlopu jest zależna od liczby urodzonych dzieci, podczas jednego porodu i wynosi :

 • 20 tygodni - w przypadku urodzenia jednego dziecka,
 • 31 tygodni - w przypadku urodzenia dwojga dzieci,
 • 33 tygodni - w przypadku urodzenia trojga dzieci,
 • 35 tygodni - w przypadku urodzenia czworga dzieci,
 • 37 tygodni - w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci.

Po porodzie każda matka ma do wykorzystania obowiązkowy, 14 tygodniowy urlop. Kobieta ma prawo go podzielić i wykorzystać do sześciu tygodni przed samym porodem. Musi wtedy złożyć wniosek do pracodawcy, łącznie z zaświadczeniem od lekarza o przewidywanej dacie porodu. Sześć tygodni urlopu macierzyńskiego ma prawo przejść też na ojca dziecka, pod warunkiem, że jest on ubezpieczony. Wtedy matka może wcześniej wrócić do pracy.

Urlop macierzyński - wniosek

Matka nie musi składać wniosku o udzielenie jej urlopu macierzyńskiego. Należy tylko zanieść skrócone odpisy aktów urodzenia dzieci do pracodawcy. Do ZUS należy też zanieść dobrowolne ubezpieczenie chorobowe. Jeśli chodzi o urlop rodzicielski, wniosek trzeba złożyć co najmniej 21 dni przed jego rozpoczęciem. Żeby zrezygnować z części lub całości urlopu rodzicielskiego należy poprosić pracodawcę o zgodę na wcześniejszy powrót do pracy.

Urlop macierzyński - wynagrodzenie

Zasiłek macierzyński przysługuje kobiecie, która jest objęta ubezpieczeniem chorobowym. W szczególnych przypadkach może być on wypłacany ubezpieczonemu ojcu dziecka lub innemu ubezpieczonemu członkowi rodziny. Podczas urlopu macierzyńskiego, kobieta otrzymuje zasiłek w wysokości:

 • 100 proc. podstawy wymiaru zasiłku,
 • 80 proc. podstawy wymiaru za cały okres urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego, w przypadku gdy pracownica złoży wniosek nie później niż 21 dni po porodzie, o udzielenie po urlopie macierzyńskim, urlopu rodzicielskiego. 

Podstawę wymiaru zasiłku stanowi :

 • przeciętne miesięczne wynagrodzenie za okres 12 miesięcy kalendarzowych, poprzedzonych miesiącem, w którym powstała niezdolność do pracy. Należy od tego odliczyć potrącone przez pracodawcę składki na ubezpieczenie społeczne,
 • dla kobiety, która nie jest  pracownikiem, przeciętny miesięczny dochód, od którego odpłacana jest składka na ubezpieczenie chorobowe lub wypadkowe za okres 12 miesięcy, przed miesiącem w którym osoba idzie na urlop. Od tej kwoty należy odjąć 13,71 proc. 

Szczegółowe informacje dotyczące obliczania podstawy wymiaru zasiłku macierzyńskiego znajdziecie na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Świadczenia rodzicielskie

Przysługuje od 1 stycznia 2016 roku i ma być wypłacane przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, ze względu na miejsce zamieszkania osoby, która ubiega się o takie świadczenie. Przysługuje osobie, która nie ma uprawnień do zasiłku macierzyńskiego ani do świadczeń pozaubezpieczeniowych związanych z macierzyństwem lub rodzicielstwem.

Wypłacane jest w stałej kwocie 1000 zł miesięcznie i nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Szczegóły dotyczące świadczeń rodzicielskich udostępniono na stronie ZUS.

Urlop macierzyński a zwolnienie z pracy

Kobieta przebywająca na urlopie macierzyńskim nie może zostać zwolniona, tzn. pracodawca nie może dać jej wypowiedzenia i rozwiązać z nią umowy. Istnieje jednak kilka wyjątków od tego przepisu. Pracownica może zostać zwolniona jeśli :

 • zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z jej winy (nie dotyczy to pracownicy w okresie próbnym nieprzekraczającym jednego miesiąca),
 • pracodawca ogłosił upadłość lub likwidacje miejsca pracy.

Co oferuje państwo w ramach urlopu dla rodziców?

Zobacz wideo

Co po urlopie macierzyńskim?

Po skończonym urlopie macierzyńskim rodzice mogą wykorzystać urlop rodzicielski. Można go wykorzystać w całości przez jednego rodzica, równocześnie (wtedy skraca się do 17 tygodni), lub na zmianę. W takim przypadku rodzice dzielą się między sobą 34 tygodniami urlopu. Urlop rodzicielski jest płatny. Za pierwsze 8 tygodni rodzice otrzymują 100 proc. podstawy wymiaru zasiłku, a następnie 60 proc.