Opieka na dziecko 2020: do ilu lat, ile dni. Komu przysługuje i na jakich zasadach?

Opieka na dziecko to dodatkowe dni wolne od pracy dla rodziców. Jednak nie mogą z nich skorzystać wszyscy zatrudnieni. Co powinniśmy wiedzieć o tej formie urlopu i jakie jeszcze możliwości opieki nad dzieckiem ma rodzic?

Opieka na dziecko 2020: komu przysługuje

Urlop na dziecko przysługuje w wymiarze dwóch dni lub 16 godzin - mówi o tym art. 188 Kodeksu pracy. Dowiemy się z niego, że zwolnienie od pracy przysługuje pracownikowi, który wychowuje przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat. Do 2015 roku można było z niego skorzystać wyłącznie w pełnych dniach, a od 2016 roku pracownik może zdecydować czy woli wykorzystać zwolnienie w postaci wolnego dnia (dni) czy godzin. Robi to w pierwszym wniosku o jego udzielenie, składanym w danym roku kalendarzowym. Pracownik korzystający ze zwolnienia od pracy na dziecko zachowuje prawo do wynagrodzenia. Kodeks nie informuje, na ile wcześniej trzeba poinformować pracodawcę o chęci skorzystania z wolnego.

A co z pracownikami, którzy są zatrudnieni na niepełny wymiar czasu pracy? Wtedy urlop na dziecko ustalony jest proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy. Niepełną godzinę zwolnienia od pracy zaokrągla się w górę do pełnej godziny.

Zwolnienie chorobowe na dziecko. Ile dni przysługuje rodzicom?

Zobacz wideo

Opieka na dziecko: wniosek

A co z wnioskiem? Wiele zależy od polityki naszej firmy - czy wniosek o urlop składamy w wersji papierowej (wtedy zapewne nasz pracodawca dysponuje odpowiednim wzorem), czy wystarczy wypełnienie wniosku elektronicznego. Pamiętajmy, że wraz z pierwszym wnioskiem deklarujemy, w jakim wymiarze będziemy korzystać ze zwolnienia od pracy.

Opieka na dziecko: do ilu lat

Uprawnienie opisane w art. 188 Kodeksu przysługuje na dziecko do lat 14. Wymiar jednak jest wciąż ten sam, niezależnie od tego, ile dzieci w tym wieku wychowujemy. Niewykorzystany w danym roku kalendarzowym urlop na dziecko nie przechodzi na kolejny rok.

Opieka na dziecko: ojciec

Warto pamiętać, że zwolnienie od pracy na dziecku przysługuje zarówno pracownikowi-matce, jak i pracownikowi-ojcu. Jednak z uprawnień może korzystać tylko jedno z nich - nie może być np. tak, że z jednego dnia opieki skorzysta mama dziecka, a z drugiego jego tata.

Opieka na dziecko chore 2020

Ze zwolnienia od pracy na dziecko możemy skorzystać nie tylko w momencie, gdy córka czy syn jest chory.  Dwa dni w roku to jednak niewystarczająca liczba, gdy maluch choruje. Rodzice (opiekunowie) mogą otrzymać od lekarza zwolnienie na chore dziecko. Przysługuje ono niezależnie od wieku naszej pociechy, różnica jest jednak w liczbie dni. Opieka na dziecko 60 dni przysługuje do 14 roku życia, gdy dziecko skończy 14 lat przysługiwać będzie jedynie 14 dni. Więcej na ten temat przeczytacie w naszym artykule: Zwolnienie lekarskie na dziecko. Ile dni przysługuje i komu?

Opieka na dziecko na żądanie

Oprócz specjalnych urlopów przysługującym pracownikom, którzy są rodzicami, mama lub tata mogą skorzystać także z przysługującego im urlopu na żądanie. To cztery dni, w każdym roku kalendarzowym. Jeśli chcemy z niego skorzystać, o chęci musimy poinformować pracodawcę najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu. Należy pamiętać, że wlicza się on do urlopu wypoczynkowego.

Przywileje dla rodziców i opiekunów

Zwolnienie od pracy na dziecko to jedno z uprawnień, jakie przysługuje rodzicom (opiekunom). Oprócz tego warto także pamiętać m.in. o:

  • zatrudnionej na umowę o pracę kobiety w ciąży nie można zwolnić (poza wyjątkowymi przypadkami opisanymi w Kodeksie pracy),
  • będąc w ciąży na badania lekarskie można wychodzić w czasie pracy,
  • urlopach dla rodziców: macierzyńskim, rodzicielskim, ojcowskim czy wychowawczym,
  • jednorazowym becikowym,
  • karmiącej mamie przysługują dwie półgodzinne przerwy, które są wliczane do czasu pracy. Na wniosek pracownicy mogą być udzielane łącznie,
  • programy 500 plus i 300 plus,
  • świadczenia pieniężne.
Więcej o: