1. I trymestr ciąży

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
 2. II trymestr ciąży

  1. 15
  2. 16
  3. 17
  4. 18
  5. 19
  6. 20
  7. 21
  8. 22
  9. 23
  10. 24
  11. 25
  12. 26
  13. 27
 3. III trymestr ciąży

  1. 28
  2. 29
  3. 30
  4. 31
  5. 32
  6. 33
  7. 34
  8. 35
  9. 36
  10. 37
  11. 38
  12. 39
  13. 40
 4. I rok życia

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20
  21. 21
  22. 22
  23. 23
  24. 24
  25. 25
  26. 26
  27. 27
  28. 28
  29. 29
  30. 30
  31. 31
  32. 32
  33. 33
  34. 34
  35. 35
  36. 36
  37. 37
  38. 38
  39. 39
  40. 40
  41. 41
  42. 42
  43. 43
  44. 44
  45. 45
  46. 46
  47. 47
  48. 48
  49. 49
  50. 50
  51. 51
  52. 52

Podaj: planowaną datę porodu lub datę urodzin dziecka

Rozwód bez orzekania o winie

Niekiedy w trakcie rozwodu okazuje się, że żadna strona nie ponosi winy za rozpad małżeństwa albo małżonkowie chcą się po prostu rozejść bez konfliktu. Wtedy mogą wnosić w sądzie o rozwód bez orzekania o winie. Jakie są konsekwencje rozwodu bez niczyjej winy?

O winie rozstrzyga sąd

Sąd w wyroku rozwodowym ma obowiązek rozstrzygnięcia szeregu kwestii. Jedną z nich jest ustalenie, czy któryś małżonek ponosi winę w rozkładzie pożycia małżeńskiego. Jeśli sędzia uzna, że któryś małżonek ponosi winę za rozkład pożycia małżeńskiego, zapewne o tej winie orzeknie. Rozstrzygnięcie sądu może być różnorakie:

 • sąd może orzec o winie jednego z małżonków,
 • może orzec o winie obojga,
 • ale może wreszcie ustalić, że żaden małżonek nie ponosi winy.

Sąd musi ustalić winę, gdyż obligują go do tego przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

W zdecydowanej większości spraw rozwodowych, małżonkowie starają się o uzyskanie przed sądem winy drugiej strony. Konsekwencje rozwodu dla małżonka uznanego za winnego są bowiem poważne. Jednakże czasem zdarza się, że żadna strona nie ponosi winy za rozpad małżeństwa albo małżonkowie chcą zachować dobre relacje po rozwodzie. Wtedy mogą żądać rozwodu bez orzekania o winie.

Rozwód bez winy na zgodny wniosek

Istnieje jednak jeszcze jedna możliwość - sąd zaniecha orzekania o winie na zgodne żądanie obojga małżonków. Jest więc warunek: obie strony muszą dążyć do rozwodu bez niczyjej winy. Żądanie to nie może wynikać tylko i wyłącznie z treści pozwu, nawet jeśli zostałby podpisany przez oboje małżonków. Sąd i tak wyznaczy rozprawę o przesłucha obie strony i odbierze od obojga małżonków stosowne oświadczenia.

Konsekwencje rozwodu bez orzekania o winie

Aby małżonkowie skutecznie rozważyli, czy warto aby rozwiedli się bez orzekania o winie, muszą mieć świadomość konsekwencji związanych z takim rozstrzygnięciem sądu.

Pierwsza konsekwencja jest związana z prawem do alimentów. Jeżeli sąd nie orzeka o winie żadnego z małżonków - oboje małżonkowie mogą żądać alimentów od drugiej strony tylko i wyłącznie jeśli znajdują w niedostatku. Niedostatek trzeba przed sądem udowodnić, zbierając odpowiednie dokumenty.

Drugą konsekwencją jest okres, w którym można pobierać te alimenty. Obowiązek alimentacyjny wygasa w razie zawarcia przez małżonka pobierającego alimenty nowego małżeństwa, bądź z upływem pięciu lat od orzeczenia rozwodu. Ten ostatni termin może zostać przedłużony przez sąd (przynajmniej teoretycznie), ale tylko ze względu na jakieś wyjątkowe okoliczności. W praktyce zdarza się to rzadko.

Perspektywa na korzyści finansowe jest więc w przypadku rozwodu bez winy mniejsza niż w rozwodzie z orzeczeniem o winie, ale w praktyce rozwody bez orzekania o winie zapadają po prostu szybciej. Sprawy, gdzie małżonkowie chcą wzajemnie udowodnić winę drugiego małżonka, mogą ciągnąć się nawet kilka lat. Warto więc zawczasu rozważyć, czy są szanse i korzyści z porozumienia pomiędzy małżonkami co do rozwodu.

Cezary Młotek, radca prawny z Kancelarii Radcy Prawnego Cezary Młotek, www.cezarymlotek.pl

To także może cię zainteresować:

Przedszkolaki tłumaczą, czym jest miłość. I jak zwykle zaskakują. "Nikt nie ma już do niego więcej miłości"