1. I trymestr ciąży

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
 2. II trymestr ciąży

  1. 15
  2. 16
  3. 17
  4. 18
  5. 19
  6. 20
  7. 21
  8. 22
  9. 23
  10. 24
  11. 25
  12. 26
  13. 27
 3. III trymestr ciąży

  1. 28
  2. 29
  3. 30
  4. 31
  5. 32
  6. 33
  7. 34
  8. 35
  9. 36
  10. 37
  11. 38
  12. 39
  13. 40
 4. I rok życia

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20
  21. 21
  22. 22
  23. 23
  24. 24
  25. 25
  26. 26
  27. 27
  28. 28
  29. 29
  30. 30
  31. 31
  32. 32
  33. 33
  34. 34
  35. 35
  36. 36
  37. 37
  38. 38
  39. 39
  40. 40
  41. 41
  42. 42
  43. 43
  44. 44
  45. 45
  46. 46
  47. 47
  48. 48
  49. 49
  50. 50
  51. 51
  52. 52

Podaj: planowaną datę porodu lub datę urodzin dziecka

Pozbawienie praw rodzicielskich: kiedy, przesłanki, wniosek

Co do zasady oboje rodzice sprawują władzę rodzicielską nad dziećmi. Istnieją jednak sytuacje, w których sąd może zadecydować o odebraniu praw rodzicielskich obojgu albo jednemu z rodziców. Kiedy ma miejsce pozbawienie praw rodzicielskich?

Pozbawienie praw rodzicielskich: przesłanki

Przepisy wskazują, że władza rodzicielska może zostać odebrana jeżeli:

 • istnieje trwała przeszkoda w jej wykonywaniu,
 • rodzice nadużywają władzy rodzicielskiej,
 • rodzice dopuszczają się rażących zaniedbań obowiązków względem dziecka,
 • długotrwale utrzymują się przyczyny umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej.

Najczęściej o pozbawienie władzy rodzicielskiej występuje się z uwagi na rażące zaniedbywanie obowiązków względem dziecka. Chodzi tutaj w szczególności o uchylanie się od płacenia alimentów czy też porzucenie dziecka. Jak wiadomo niepłacenie alimentów to bardzo poważny problem. Czasem wydawać się wręcz może, że jest u nas na to społeczne przyzwolenie.

Alimenty w Polsce to fikcja? "Jest społeczne przyzwolenie na niepłacenie"

Inną przyczyną występowania z wnioskiem o pozbawienie władzy rodzicielskiej jest trwała przeszkoda w jej sprawowaniu. Chodzi o taką okoliczność, która nie przeminie w ciągu kilku najbliższych lat. Przykładowo jeden z rodziców został pozbawiony wolności na długi okres czasu lub zaginął.

Nadużywanie władzy rodzicielskiej a odebranie władzy rodzicielskiej

Z kolei z nadużywaniem władzy rodzicielskiej będziemy mieć do czynienia w sytuacji, gdy wykonywanie władzy rodzicielskiej odbywa się ze szkodą dla dziecka np. stosowane są formy przemocy fizycznej i psychicznej czy też rodzice nadużywają alkoholu. 

Pozbawienie praw rodzicielskich: wniosek

Postępowanie w sprawie pozbawienie praw rodzicielskich może zostać wszczęte z urzędu lub na wniosek. Wniosek w tej sprawie poza rodzicami może złożyć każdy kto ma w tym interes prawny m.in. szkoła, do której uczęszcza dziecko czy też prokurator. Postanowienie o pozbawieniu władzy rodzicielskiej może zostać wydane tylko po przeprowadzeniu rozprawy. Taka sprawa rozpatrywana jest przez sąd z udziałem ławników.

Pozbawienie praw rodzicielskich a alimenty

Wydawać by się mogło, że skoro rodzic został pozbawiony władzy rodzicielskiej to nie ciążą już na nim żadne obowiązki związane z posiadaniem dziecka. Tak jednak nie jest. Pomimo pozbawienia władzy rodzicielskiej na rodzicach nadal ciąży obowiązek zapłaty alimentów. Zachowują oni także prawo do osobistych spotkań z dzieckiem.

Przywrócenie władzy rodzicielskiej

Na koniec warto dodać, że pozbawienie rodzica władzy rodzicielskiej nie oznacza, że nie może ona zostać mu przywrócona w przyszłości. Jeżeli ustanie okoliczność będąca przyczyną wydania takiej decyzji ustanie sąd może władzę rodzicielską przywrócić.

Małgorzata Skonieczna, aplikant radcowski z Kancelarii Radcy Prawnego Cezary Młotek, www.cezarymlotek.pl  

Przeczytaj także:

Rozwód z orzeczeniem o winie: ustalenie winy, konsekwencje, dowody

Alimenty na dziecko 2017: obowiązek alimentacyjny

Kiedy pozew o podwyższenie alimentów