Alimenty od dziadków: kiedy dziadkowie płacą alimenty

Zdarzają się sytuacje, gdy zasądzone alimenty nie są płacone. Kiedy możemy pobierać alimenty od dziadków? W jakich sytuacjach to dziadkowie płacą alimenty?

Alimenty od dziadków: obowiązek alimentacyjny dziadków względem wnuków

Zdarzają się sytuacje, w których pomimo posiadania wyroku zasądzającego alimenty nie jesteś w stanie ich wyegzekwować. Osoba zobowiązana ich nie płaci lub przekazuje ci niewielkie kwoty. To oczywiście niesprawiedliwe, bo w utrzymaniu i wychowaniu dziecka powinni brać udział oboje rodzice. Możesz co prawda wystąpić z wnioskiem do komornika sądowego o wyegzekwowanie należnych ci alimentów. Niestety ściągalność długów w takich spraw jest bardzo niska. Po umorzeniu postępowania egzekucyjnego przez komornika możesz zwrócić się o wypłatę świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Jak zapewne wiesz, nie są to jednak zbyt duże kwoty.

Niewiele osób będąc w takiej sytuacji zdaje sobie sprawę z tego, że ma możliwość wystąpienia do sądu z pozwem o zasądzenie alimentów od dziadków dziecka.

Kiedy dziadkowe płacą alimenty

Przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego przewidują możliwość wystąpienia przez dziecko o zasądzenie alimentów od jego dziadków. Są to tzw. alimenty uzupełniające. Można o nie wystąpić w sytuacji, gdy rodzice dziecka:

  • nie żyją, lub
  • nie są w stanie uczynić zadość swoim obowiązkom wobec dziecka, lub
  • uzyskanie od nich na czas potrzebnych dziecku środków utrzymania jest niemożliwe lub połączone z nadmiernymi trudnościami.

Dodatkowo dziecko musi znajdować się w niedostatku. Jeżeli więc drugi rodzic nie wywiązuje się z obowiązku alimentacyjnego ale ty jesteś w stanie samodzielnie utrzymać dziecko, to sąd nie zasądzi w twojej sprawie alimentów od dziadków. 

Alimenty od dziadków a możliwości zarobkowe rodzica

Badając to czy jesteś w stanie samodzielnie utrzymać dziecko zostaną wzięte pod uwagę nie tylko twoje obecne zarobki ale również twoje możliwości zarobkowe. Chodzi o to, ile realnie możesz zarobić z takim wykształceniem i doświadczeniem zawodowym, jakie w chwili obecnej posiadasz. Wiadomo, że większe możliwości zarobkowe będzie miał inżynier, niż osoba z wykształceniem podstawowym.

Alimenty od dziadków: wzór pozwu

W pozwie o zasądzenie alimentów uzupełniających powinny się znaleźć takie same informacje, jak w zwykłym pozwie o zasądzenie alimentów. Musisz więc wskazać komu i od kogo chcemy, aby były one zasądzone. Dodatkowo poinformuj sąd, że drugi rodzic nie płaci na utrzymanie dziecka pomimo, że ma taki obowiązek. Na dowód możesz przedstawić wyrok zasądzający alimenty, postanowienie komornika o bezskutecznej próbie wyegzekwowania alimentów lub zaświadczenie, że pobierasz na dziecko świadczenie z funduszu alimentacyjnego. Musisz także zadecydować, o zasądzenie alimentów w jakiej wysokości chcesz wnosić.

Alimenty od dziadków: jak się bronić

Na twoją korzyść przemawia przede wszystkim to, że nie jesteś w stanie samodzielnie utrzymać swojego dziecka i grozi mu życie w niedostatku. Chodzi o sytuacje, w których podstawowe potrzeby twojego dziecka, takie jak jedzenie, zakup ubrań czy przyborów szkolnych, nie zostaną przez ciebie spełnione z uwagi na brak pieniędzy. O zasądzenie alimentów uzupełniających warto wystąpić, jeśli dziadkowie dziecka nie mają problemów finansowych i byliby w stanie sprostać obowiązkowi płacenia alimentów. Jeśli natomiast sami żyją w niedostatku to sąd najprawdopodobniej nie rozpatrzy pozytywnie twojego pozwu.

Alimenty od dziadków a fundusz alimentacyjny

Jeśli zarabiasz dużo to takie rozwiązanie może ci się wydawać niesprawiedliwe. W końcu zdobycie środków na utrzymanie dziecka zostaje w całości na twojej głowie. Niestety takie są przepisy. Szczęśliwie alimenty uzupełniające od dziadków mogą być pobierane równocześnie ze świadczeniem z funduszu alimentacyjnego. Należy przy tym pamiętać, że podobnie jak w innych sytuacjach nie można tutaj przekroczyć progów dochodowych przewidzianych do przyznania tego rodzaju świadczeń.

Jeżeli więc nie masz możliwości wyegzekwowania zasądzonych na rzecz twojego dziecka alimentów, a twoje zarobki nie są duże, to warto, abyś zastanowiła się nad wystąpieniem do sądu o zasądzenie alimentów od dziadków dziecka.

Małgorzata Skonieczna, aplikant radcowski z Kancelarii Radcy Prawnego Cezary Młotek, www.cezarymlotek.pl

Alimenty w Polsce to fikcja? "Jest społeczne przyzwolenie na niepłacenie"

To także może cię zainteresować:

Pozew o alimenty 2017: jak złożyć wniosek o alimenty

Wysokość alimentów 2017: kiedy pozew o podwyższenie alimentów

Alimenty na dziecko 2017: obowiązek alimentacyjny 

Więcej o: