500 zł na dziecko a alimenty

Czy fakt, że otrzymujemy 500 zł na dziecko ma wpływ na alimenty? Czy te kwoty wliczane są do naszych dochodów?

500 zł na dziecko a alimenty

Rządowy program Rodzina 500 Plus niewątpliwie poprawił sytuację finansową wielu osób samotnie wychowujących dzieci. Początkowo nie do końca było wiadomo, czy dochód ten powinien być brany pod uwagę przy ustalaniu przez sąd wysokości należnych alimentów. Od sierpnia ubiegłego roku kwestia ta jest już oczywista.

Zaraz po wprowadzeniu programu Rodzina 500 Plus sądy zalała lawina pozwów o obniżenie alimentów dla dzieci w nim uczestniczących. Zdarzały się również sytuacje, w których oddalano powództwa opiekunów prawnych o podwyższenie alimentów, argumentując to otrzymywaniem przez dziecko świadczenia wychowawczego 500 +. Szczęśliwie, sytuację tę zmieniła ubiegłoroczna nowelizacja Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Alimenty 2017: ustalanie wysokości alimentów

Od 20 września 2016 r. przy ustalaniu wysokości alimentów nie bierze się pod uwagę:

  • świadczeń z pomocy społecznej lub funduszu alimentacyjnego,
  • świadczenia i wydatków związanych z umieszczeniem dziecka w pieczy zastępczej,
  • świadczenia z programu Rodzina 500 Plus,
  • świadczeń rodzinnych.

500 zł na dziecko nie wpływa na alimenty

Oznacza to więc, że świadczenie wychowawcze 500 + nie ma wpływu na wysokość zasądzanych przez sąd alimentów. To dobra informacja dla większości osób samotnie wychowujących dzieci.

Alimenty 2017: czy alimenty wliczają się do dochodu?

Wiele osób zastanawia się, czy otrzymywane alimenty należy wliczać do dochodu. Odpowiedź na to pytanie jest twierdząca. Zgodnie definicją zawartą w ustawie o świadczeniach rodzinnych alimenty na rzecz dzieci wliczają się do dochodu - również przy wnioskowaniu o świadczenie wychowawcze 500 +. Zachodzi więc konieczność uwzględnienia ich w rocznym zeznaniu PIT oraz odprowadzenia od nich podatku dochodowego od osób fizycznych. Wyjątek od tej reguły stanowić będą sytuacje:

  • gdy alimenty są płacone na rzecz dzieci, które nie ukończyły 25 roku życia,
  • gdy alimenty są płacone na rzecz dzieci, które otrzymują dodatek pielęgnacyjny lub rentę socjalną – bez względu na ich wiek,
  • gdy alimenty są płacone na rzecz dzieci, które ukończyły 25 rok życia, ale są płacone na podstawie wyroku sądu lub ugody sądowej i do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 700 zł.

W praktyce oznacza to więc, że większość osób nie będzie musiała uwzględniać w rocznym zeznaniu PIT otrzymanych na rzecz dzieci alimentów.

Obejrzyj także wideo: Alimenty w Polsce to fikcja? "Jest społeczne przyzwolenie na niepłacenie"

Alimenty w Polsce to fikcja? "Jest społeczne przyzwolenie na niepłacenie"

To może cię zainteresować:

Pozew o alimenty 2017: jak złożyć wniosek o alimenty

Wysokość alimentów 2017: kiedy pozew o podwyższenie alimentów

Alimenty na dziecko 2017: obowiązek alimentacyjny

Więcej o: