1. I trymestr ciąży

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
 2. II trymestr ciąży

  1. 15
  2. 16
  3. 17
  4. 18
  5. 19
  6. 20
  7. 21
  8. 22
  9. 23
  10. 24
  11. 25
  12. 26
  13. 27
 3. III trymestr ciąży

  1. 28
  2. 29
  3. 30
  4. 31
  5. 32
  6. 33
  7. 34
  8. 35
  9. 36
  10. 37
  11. 38
  12. 39
  13. 40
 4. I rok życia

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20
  21. 21
  22. 22
  23. 23
  24. 24
  25. 25
  26. 26
  27. 27
  28. 28
  29. 29
  30. 30
  31. 31
  32. 32
  33. 33
  34. 34
  35. 35
  36. 36
  37. 37
  38. 38
  39. 39
  40. 40
  41. 41
  42. 42
  43. 43
  44. 44
  45. 45
  46. 46
  47. 47
  48. 48
  49. 49
  50. 50
  51. 51
  52. 52

Podaj: planowaną datę porodu lub datę urodzin dziecka

2017 rok przyniesie dużo zmian dla ciężarnych, rodziców i dzieci. Wybraliśmy najważniejsze z nich

Reforma szkolnictwa, nieodpłatne szczepienia przeciwko pneumokokom dla wszystkich dzieci, pieniądze za urodzenie niepełnosprawnego dziecka, naprotechnologia zamiast in vitro - jakie jeszcze ważne zmiany przygotowali rządzący dla rodziców?
Jakie zmiany dla rodziny w 2017 roku Jakie zmiany dla rodziny w 2017 roku fot: istockphoto/grafika: gazeta.pl

2017 rok przyniesie dużo zmian dla ciężarnych, rodziców i dzieci. Wybraliśmy najważniejsze z nich

Reforma szkolnictwa, nieodpłatne szczepienia przeciwko pneumokokom dla wszystkich dzieci, pieniądze za urodzenie niepełnosprawnego dziecka, naprotechnologia zamiast in vitro - jakie jeszcze ważne zmiany przygotowali rządzący dla rodziców?

Powrót do ośmioletnich podstawówek i czteroletnich szkół średnich

24.06.2016 Bydgoszcz . Gimnazjum nr 9 im . Powstancow Wielkopolskich . Zakonczenie roku szkolnego . Fot. Grazyna Marks / Agencja GazetaFot. Grażyna Marks / Agencja Gazeta

Rząd zapowiedział reformę edukacji polegającą na likwidacji gimnazjów. Od roku szkolnego 2017/2018 polskie szkolnictwo wraca do dawnych ośmioletnich szkół podstawowych i czteroletniego liceum.

Dzieci, które w roku szkolnym 2017/2018 rozpoczną pierwszą klasę, będą kształciły się od samego początku już w nowym systemie. To one będą pierwszym rocznikiem, który rozpocznie naukę w ośmioletniej podstawówce. Zmiany obejmą też uczniów, którzy w roku 2017 mieliby pójść do gimnazjów. Zamiast tego trafią do VII klasy szkoły podstawowej. Po dwóch latach w szkole podstawowej (zamiast gimnazjów) będą mieli do wyboru czteroletnie liceum ogólnokształcące lub pięcioletnie szkoły techniczne bądź zawodowe.

"Nasz Elementarz" - rządowy podręcznik dla pierwszoklasistów Fot. Kornelia Głowacka-Wolf / Agencja Gazeta

Czteroletnia edukacja wczesnoszkolna

Według planowanej reformy od 2017 roku w pierwszych czterech klasach (I-IV) ma być "poziom podstawowy", natomiast w klasach starszych (V-VIII) - "poziom gimnazjalny". Oznacza to, że cztery pierwsze klasy będą prowadzone przez jednego nauczyciela. Do tej pory edukacja wczesnoszkolna trwała trzy lata. Wyraźny podział na przedmioty prowadzone przez różnych nauczycieli w ośmioletniej szkole powszechnej zacznie się dopiero od V klasy.

Egzamin Egzamin Fot. Jakub Ociepa / Agencja Gazeta

Maturzyści 2017 będą mogli fotografować swoje prace maturalne

Maturzyści 2017 zyskają nowe prawo. Będą mieli możliwość weryfikacji uzyskanej liczby punktów zdobytych na egzaminie maturalnym i potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.

Absolwent szkoły średniej będzie miał również prawo odwołania się od decyzji okręgowej komisji egzaminacyjnej, która sprawdzała jego pracę. Maturzysta, który zechce, aby jego praca maturalna została sprawdzona ponownie, będzie musiał złożyć pisemny wniosek do specjalnej komisji, jaka zostanie utworzona przy Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Maturzysta, który zażyczy sobie wglądu w swoją pracę, będzie mógł ją sfotografować.

Dzień Przedszkolaka 2018 już dziś! Dzień Przedszkolaka 2018 już dziś! iStock

Rodzice sześciolatków nie będą dopłacać do przedszkoli

W związku z nowelizacją ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw od 1 stycznia została zniesiona możliwość pobierania przez organ prowadzący opłat za pobyt dziecka w wieku 6 lat w publicznej placówce wychowania przedszkolnego. Sześcioletni uczniowie uczęszczający do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego objęci zostali subwencją oświatową.

Oznacza to, że rodzice sześciolatków z przedszkoli publicznych nie będą musieli płacić za pobyt dzieci w placówkach. Pozwoli to im oszczędzić ok. 100 zł miesięcznie. Bez zmian natomiast pozostaną opłaty za wyżywienie.

Od tego roku kwota, którą dysponują gminy na sześcioletnie dzieci w przedszkolach, została podniesiona z ok. 1300 zł na 4 tysiące rocznie na każde dziecko. Od 1 stycznia przedszkola prowadzone przez samorządy nie powinny naliczać i pobierać opłat za dzieci 6-letnie po złotówce za każdą godzinę przekraczającą 5 godzin bezpłatnego nauczania i opieki.

Więcej na temat zmian opłat za przedszkole dla dziecka 6-letniego na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej

Obowiązkowym szczepieniom przeciw pneumokokom podlegają dzieci urodzone po 31 grudnia 2016 r. Obowiązkowym szczepieniom przeciw pneumokokom podlegają dzieci urodzone po 31 grudnia 2016 r. iStockPhoto

Zmiany w systemie szczepień obowiązkowych

Każde dziecko urodzone od 1 stycznia będzie objęte obowiązkiem szczepienia przeciwko pneumokokom. Zakażenia powodowane przez te bakterie mogą być przyczyną m.in. zapalenia ucha środkowego, zapalenia zatok oraz zapalenia płuc.

Dotychczas obowiązkiem szczepienia przeciwko pneumokokom objęte były jedynie dzieci urodzone przed 37. tygodniem ciąży i te z masą urodzeniową poniżej 2,5 kg. Ze wskazań medycznych szczepione były także dzieci do 5. roku życia, chorujące m.in. na przewlekłe choroby serca, cukrzycę i astmę.

Rodzice pozostałych maluchów, jeśli chcieli zaszczepić dzieci przeciw pneumokokom, musieli sami kupić szczepionki.

Od stycznia obowiązkiem szczepienia przeciwko pneumokokom objęte będą wszystkie nowo narodzone dzieci. Oznacza to, że szczepienie w całości będzie finansowane z budżetu państwa. Dzieci poddane obowiązkowym szczepieniom otrzymają szczepionkę Synflorix PCV10. Ministerstwo kupiło także szczepionkę Prevenar PCV13, którą będą mogły otrzymać dzieci z obniżoną odpornością, jeśli tak zadecyduje lekarz.

Wprowadzenie szczepionki Synflorix PCV10 budzi jednak kontrowersje w środowisku lekarskim. Panuje przekonanie, że szczepionka ta nie chroni dostatecznie tak jak szczepionka 13 - walentna, czyli Prevenar PCV13.

Eksperci (jak podaje PAP) uważają, że w przeciwieństwie do szczepionki PCV13 - PCV10 nie wytworzyła tzw. odporności zbiorowiskowej (ochrona osób nieszczepionych) w odniesieniu do zapaleń płuc, a chroni tylko przed inwazyjną chorobą pneumokokową.

Więcej czytaj w tekście:  Szczepionka na pneumokoki obowiązkowa od 2017 roku

Pieniądze Pieniądze Fot. za pixabay.com

O 100 zł więcej dostaną rodzice w ramach świadczeń pielęgnacyjnych

Świadczenie pielęgnacyjne - przysługujące rodzicom opiekującym się niepełnosprawnymi dziećmi - wzrosło od nowego roku o 100 zł i wynosi obecnie 1406 zł miesięcznie.

Świadczenie pielęgnacyjne otrzymać może matka lub ojciec (bądź faktyczny opiekun - red.), jeśli rezygnuje z pracy, by opiekować się niepełnosprawnym dzieckiem. Świadczenie to przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała przed ukończeniem przez nią 18. roku życia lub 25. roku życia, jeśli się uczy.

Dwa lata temu świadczenie pielęgnacyjne wynosiło 1200 zł miesięcznie. Natomiast od 1 stycznia 2016 r. wzrosło do 1300 zł. Od 2017 r. wysokość świadczenia ma być corocznie waloryzowana - co roku wzrastać ma o procentowy wskaźnik, o jaki zwiększać się będzie minimalne wynagrodzenie za pracę.

4 tys. zł (jednorazowo) dostanie matka, która urodzi niepełnosprawne dziecko

Pod koniec 2016 roku Sejm uchwalił ustawę o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".

Projekt "Za życiem" przewiduje m.in., że z tytułu urodzenia ciężko chorego dziecka z nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, która powstała w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, matce przysługiwać będzie jednorazowe świadczenie w wysokości 4 tys. zł. Przewodnikiem rodzin po systemie wsparcia ma być asystent rodziny, którego zadaniem będzie koordynowanie dostępnej pomocy.

Specjalna opieka dla dzieci poniżej 3. roku życia

Narodowy Fundusz Zdrowia wprowadza tzw. dziecięcą opiekę koordynowaną. To konsekwencja ustawy ''Za życiem'', która zaczęła obowiązywać od 1 stycznia 2017 r.

Dziecięca opieka koordynowana to rozwiązanie, które Narodowy Fundusz Zdrowia wprowadził równolegle z obowiązywaniem ustawy ''Za życiem'', która wprowadza ułatwienia dla rodzin wychowujących niepełnosprawne dzieci. Ułatwienia dotyczą między innymi dostępu do opieki zdrowotnej.

Wdrożenie dziecięcej opieki koordynowanej ma pozwolić na sfinansowanie zintegrowanej opieki neonatologicznej i wielospecjalistycznej opieki pediatrycznej, a także programów rehabilitacyjnych dla niepełnosprawnych dzieci. Wszystko ma być zgodne z indywidualnymi wskazaniami.

Opieka koordynowana obejmie dzieci do 3. roku życia, u których zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą ich życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju lub w czasie porodu. Świadczenia te są także dedykowane noworodkom urodzonym przedwcześnie (przed 33. tygodniem ciąży).

Przygotowania do porodu Przygotowania do porodu Fot. Agnieszka Sadowska / Agencja Gazeta

Koordynowana opieka nad kobietą w ciąży

W związku z ustawą ''Za życiem'' NFZ wdrożył koordynowaną opiekę nad kobietą w ciąży na II (opieka nad patologią średniego stopnia) lub III poziomie opieki perinatalnej (zajmuje się najcięższą patologią).

W przypadku zdiagnozowania u ciężarnej wad rozwojowych lub ciężkich chorób płodu kobieta będzie mogła liczyć na opiekę koordynowaną w ośrodkach II lub III poziomu referencyjnego. To placówki, które są lepiej przystosowane do opieki nad kobietą i dzieckiem w przypadku patologicznej ciąży.

Ciężarne będą mieć pełny dostęp do świadczeń zgodnie ze wskazaniami medycznymi, z uwzględnieniem standardów opieki medycznej nad ciążą powikłaną. Zmiany obowiązują od 1 stycznia 2017 r.

Więcej informacji na stronie NFZ

Gdański program in vitro ruszył w październiku 2017 roku. Gdański program in vitro ruszył w październiku 2017 roku. Fot. Wojciech Matusik / AG

Narodowy Program Prokreacyjny zamiast in vitro

W połowie 2016 roku wygasł rządowy program leczenia niepłodności metodą in vitro. Pary borykające się z problemem niepłodności w 2017 roku nie będą miały możliwości refundacji leczenia metodą in vitro. Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł stwierdził, że na in vitro szkoda państwowych pieniędzy. Zamiast tego zaproponował Narodowy Program Prokreacyjny oparty na naprotechnologii, czyli sposobie planowania rodziny, w którym uczy się partnerów cyklu menstruacyjnego kobiety i kontroluje poziom hormonów, by wyznaczyć optymalny czas na poczęcie. Narodowy Program Prokreacyjny w tegorocznym budżecie (za TOK FM) będzie kosztował podatników blisko 75 mln.

Więcej o naprotechnologii czytaj w tekście: Naprotechnologia zastąpi in vitro. Czy dzięki temu urodzi się więcej dzieci?

Przed ekranem komputera w ciąży Przed ekranem komputera w ciąży fot: istockphoto

Nowy kodeks pracy dla ciężarnych od maja

Ciężarna może przepracować przy monitorze maksymalnie cztery godziny na dobę. Od 1 maja 2017 roku dniówka kobiety spodziewającej się dziecka i pracującej przy ekranie komputera nie będzie już skracana do czterech godzin. Ciężarnej będzie za to przysługiwać 15-minutowa przerwa w każdej godzinie pracy przy ekranie komputera. Maksymalnie będzie mogła w ten sposób przepracować osiem godzin na dobę. W rezultacie czas pracy przyszłej mamy przy monitorze wzrośnie z obecnych czterech do sześciu godzin (po wyłączeniu przerw).

bon żłobkowy bon żłobkowy fot: istockphoto

400-zł bon żłobkowy, ale tylko dla warszawiaków

Władze Warszawy w tym roku wprowadziły bon żłobkowy. Miasto szacuje, że z tej formy wsparcia skorzysta ponad cztery tysiące rodzin. Warszawski bon żłobkowy wynosi 400 zł miesięcznie na dziecko i można go przeznaczyć na zapewnienie dziecku opieki: na opłacenie prywatnego żłobka, klubu malucha albo dziennego opiekuna.

Z warszawskiego bonu żłobkowego mogą skorzystać rodzice, którzy:

- pracują i mieszkają w Warszawie, i tu płacą podatki,

- nie są na urlopie wychowawczym,

- ich dziecko jest na liście oczekujących na miejsce w państwowym żłobku,

- spełniają kryterium dochodowe: 1922 zł netto na jednego członka rodziny. Czytaj dalej >>>