Rewolucja w edukacji. W jakim systemie będzie się uczyć twoje dziecko? Wyjaśniamy na grafikach

Czy dzieci, które już są uczniami, obejmie nowa reforma edukacji? A jeśli tak, to na jakim etapie nauki, w której klasie dotkną je zmiany? Kogo zmiany nie dotyczą? Pomysł rządu, aby zlikwidować gimnazja, wprowadził wiele zamieszania wśród rodziców.

Od roku szkolnego 2017/2018 polskie szkolnictwo wraca do dawnych ośmioletnich szkół podstawowych i czteroletniego liceum. W jakim stopniu zmiany te dotkną dzieci, które już są uczniami podstawówek i gimnazjów? Aby uporządkować te informacje, przygotowaliśmy grafiki, na których pokazujemy kogo i w którym momencie obejmie reforma edukacji.

PRZEŚLEDŹ DROGĘ SZKOLNĄ  SWOJEGO DZIECKA Z KLASY DO KLASY NA GRAFIKACH

Kogo reforma nie dotyczy?

Obecni gimnazjaliści, licealiści, uczniowie techników i szkół zasadniczych dokończą swoją edukację bez zmian. Reforma wejdzie w życie od września 2017 r. i z każdym rokiem będzie obejmować kolejne roczniki uczniów.

Tegoroczni pierwszoklasiści: pierwszy rocznik kształcący się w nowym systemie

Dzieci, które w tym roku szkolnym 2017/2018 rozpoczną pierwszą klasę, będą kształciły się od samego początku w nowym systemie. To one będą pierwszym rocznikiem, który rozpocznie naukę w ośmioletniej podstawówce. Zmiany obejmą też uczniów, którzy w roku 2017 mieliby pójść do gimnazjów. Zamiast tego trafią do VII klasy szkoły podstawowej. Po dwóch latach w szkole podstawowej (zamiast gimnazjów) będą mieli do wyboru czteroletnie liceum ogólnokształcące lub pięcioletnie szkoły techniczne bądź zawodowe.

Co myślicie o likwidacji gimnazjów? "Głupi pomysł, niech nie robią z młodzieży ofiar", "Stary system był lepszy, nauczyciel mógł przylać"

Jakich przedmiotów będą uczyć się dzieci w szkole podstawowej?

Początkowo według planowanej reformy, od 2017 roku w pierwszych czterech klasach (I-IV) miał być "poziom podstawowy", natomiast w klasach starszych (V-VIII) - "poziom gimnazjalny".

Wycofano się jednak z tego pomysłu, aby czwartoklasistów, czyli 11-latków obejmować poziomem podstawowym i edukacja wczesnoszkolna obejmie dzieci z klas 1-3, a więc dzieci w wieku 7-10 lat. Oznacza to, że trzy pierwsze klasy będą prowadzone przez jednego nauczyciela. Podział na przedmioty prowadzone przez różnych nauczycieli w ośmioletniej szkole powszechnej zacznie się  - tak jak było do tej pory -  od IV klasy.

W IV klasie uczniowie będą mieli: język polski, nowożytny język obcy, matematykę, informatykę, historię, przyrodę, plastykę, muzykę, technikę i wychowanie fizyczne. Naukę prawie wszystkich tych przedmiotów będą kontynuować do końca szkoły podstawowej. Od V klasy w miejsce przyrody wprowadzone zostaną geografia i biologia. W klasie VII dojdą kolejne przedmioty, tj: drugi język obcy, chemia i fizyka. W klasie VIII do programu nauczania zostanie wprowadzona wiedza o społeczeństwie i edukacja dla bezpieczeństwa. Zajęcia z techniki uczniowie będą mieli do VI klasy włącznie, a z muzyki i plastyki - do VII klasy. .

4-letnie licea i 5-letnie technika

Z likwidacją gimnazjów i powrotem ośmioletniej podstawówki wiążą się także zmiany na kolejnych szczeblach edukacji. Obecnie po gimnazjum uczniowie mogą kontynuować naukę m.in. w trzyletnich liceach ogólnokształcących. Po zmianach nauka w liceum  wydłuży się - uczniowie edukować się w nich będą przez cztery lata. Oprócz nauki w czteroletnich liceach będą mieli do wyboru pięcioletnie technika albo dwustopniową szkołę branżową, która pojawi się w miejsce dzisiejszych szkół zawodowych.

Okres przejściowy. Na czym ma polegać?

Ministerstwo zapowiedziało trzyletni okres przejściowy - zanim uczniowie wszystkich ośmiu klas "nowej podstawówki" znajdą się w jednej szkole, klasy VII mogą znajdować się albo w budynku szkoły podstawowej, albo w budynku gimnazjum.

Krytyczny moment: kiedy nastąpi i kogo dotyczy?

Według autorek tekstu ''Likwidacja gimnazjów, czyli rewolucja w edukacji. Pomagamy prześledzić drogę dziecka z klasy do klasy'', który ukazał się na stronie internetowej Gazety Wyborczej, krytycznym momentem dla dzieci i całego systemu szkolnictwa będzie wrzesień 2019 r., kiedy teoretycznie w I klasie liceum spotkają się dwa, a nawet więcej roczników.

Za dwa lata do liceów ruszy młodzież, która w zeszłym roku rozpoczęła gimnazjum, w 2019 roku szkołę podstawową opuszczą też pierwsi ośmioklasiści. Opuszczający stary system gimnazjaliści będą mieć przed sobą trzyletnie liceum, a absolwenci nowych szkół powszechnych - czteroletnie liceum. Będą ich obowiązywały inne programy, różne poziomy. Co więcej, uczniowie pierwszej klasy liceum w roku 2019 będą w różnym wieku. Siedem lat temu edukację mogły rozpoczynać dzieci w wieku 6 i 7 lat, czyli urodzone w 2003 r. i w 2004 r.

ZOBACZ NA GRAFIKACH JAK PO REFORMIE BĘDZIE WYGLĄDAŁA ŚCIEŻKA SZKOLNA TWOJEGO DZIECKA

Źródło: MEN, SIObiqdata.wyborcza.pl

Czy uważasz, że kolejna reforma edukacji jest w Polsce potrzebna?
Więcej o: