1. I trymestr ciąży

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
 2. II trymestr ciąży

  1. 15
  2. 16
  3. 17
  4. 18
  5. 19
  6. 20
  7. 21
  8. 22
  9. 23
  10. 24
  11. 25
  12. 26
  13. 27
 3. III trymestr ciąży

  1. 28
  2. 29
  3. 30
  4. 31
  5. 32
  6. 33
  7. 34
  8. 35
  9. 36
  10. 37
  11. 38
  12. 39
  13. 40
 4. I rok życia

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20
  21. 21
  22. 22
  23. 23
  24. 24
  25. 25
  26. 26
  27. 27
  28. 28
  29. 29
  30. 30
  31. 31
  32. 32
  33. 33
  34. 34
  35. 35
  36. 36
  37. 37
  38. 38
  39. 39
  40. 40
  41. 41
  42. 42
  43. 43
  44. 44
  45. 45
  46. 46
  47. 47
  48. 48
  49. 49
  50. 50
  51. 51
  52. 52

Podaj: planowaną datę porodu lub datę urodzin dziecka

"Za życiem" - 4 tys. jednorazowego wsparcia, co jeszcze?

Pod koniec roku została przegłosowana ustawa "Za życiem", a jej założenia obowiązują od 1 stycznia 2017 roku. Od tego momentu przysługuje m.in. jednorazowe świadczenie w wysokości 4 tys. złotych. Kto je otrzyma i na jakich zasadach?

"Za życiem" to ustawa, która ma wspierać rodziny spodziewające się narodzin niepełnosprawnego dziecka. Jest kojarzona przede wszystkim z jednorazowym wsparciem w wysokości 4 tys. złotych.

"Za życiem" - 4 tysiące na niepełnosprawne dziecko

Jednorazowe świadczenie w ramach ustawy "Za życiem" przysługuje rodzicom (matce lub ojcu) bądź opiekunom niepełnosprawnego dziecka. Wnioski o przyznanie wsparcia można składać od 1 stycznia 2017 roku. O świadczenie można się starać nie później niż do ukończenia przez dziecko dwunastego miesiąca życia. Aby otrzymać jednorazowe świadczenie, o którym mowa w "Za życiem", należy przedstawić zaświadczenie lekarskie potwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie lub nieuleczalną chorobę dziecka, w dodatku jednorazowe świadczenie będzie przysługiwało wtedy, gdy matka pozostawała pod opieką lekarską najpóźniej od dziesiątego tygodnia ciąży (zaświadczenie może wystawić lekarz lub położna).

Jednorazowe wsparcie w ramach ustawy "Za życiem" nie jest uzależnione od dochodów (nie obowiązuje tu kryterium dochodowe).

Co oprócz jednorazowego wsparcia w ramach ustawy "Za życiem"?

O prawach, uprawnieniach i rodzajach wsparcia, jakie można otrzymać w ramach ustawy "Za życiem" dowiemy się z tekstu ustawy, ale nie tylko. Szczegółowe informacje dostępne są w szpitalach, przychodniach, ośrodkach pomocy społecznej, a także u asystentów rodziny. To właśnie oni (jeśli udzielimy im upoważnienia) będą załatwiać za nas sprawy urzędowe, są osobami, które powinny odpowiedzieć na wszystkie nasze pytania i krok po kroku przeprowadzić nas przez formalne zawiłości. W ramach ustawy "Za życiem", oprócz jednorazowego wsparcia finansowego, przysługują różne formy pomocy, dostępne na różnych etapach. To m.in.:

 • do 9 dodatkowych wizyt położnej,
 • poród w szpitalu na najwyższym poziomie referencyjności,
 • rehabilitacja lecznicza,
 • tzw. opieka wytchnieniowa,
 • pomoc prawna.

Aby skorzystać z uprawnień należy przedstawić zaświadczenie potwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie, bądź nieuleczalną chorobę, która zagraża życiu dziecka.

Przy pisaniu korzystałam z informatora o ustawie "Za życiem" opublikowanego na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Tam też znajdziecie szczegółowe informacje na ten temat.

Przeczytaj:

Więcej o: