W czepku urodzony - co to znaczy i czego dotyczy?

W czepku urodzony to nie tylko sformułowanie, którego dawniej często używano w znaczeniu przenośnym. Z punktu widzenia medycyny ma ono swoje uzasadnienie i dotyczy niegroźnej, a zarazem rzadkiej sytuacji, która może nastąpić przy porodzie.

Sformułowanie ''urodzony w czepku'' może okazać się tożsame ze związkiem frazeologicznym ''być urodzonym w czepku'', który oznacza, że dana osoba ma duże szczęście i wszystko przychodzi jej w życiu z łatwością. W medycynie jednak rozumie się je dosłownie i wiąże się ono właśnie z przyjściem dziecka na świat. Osobom nieznającym tego terminu może się wydawać, że chodzi tutaj o rodzaj powikłań poporodowych czy choroby. Tymczasem dziecko w czepku urodzone będzie tak samo zdrowe, jak każde inne.

Zobacz też: Już tutaj, ale jeszcze tam... Narodziny w worku owodniowym [WIDEO]

W czepku urodzony: znaczenie medyczne

''W czepku urodzony'' to termin medyczny, którym określa się noworodka opuszczającego macicę matki w nienaruszonym worku owodniowym. W takim wypadku nie dochodzi do przerwania błony owodniowej i przez kilka sekund można obserwować dziecko znajdujące się w jej wnętrzu.

Worek owodniowy inaczej zwany jest pęcherzem płodowym. Stanowi on miejsce, które zapewnia ludzkiemu płodowi optymalne warunki do rozwoju przez dziewięć miesięcy trwania ciąży. Tworzy się z błon płodowych otaczających zarodek po zapłodnieniu (proces ten następuje około 4 tygodnia ciąży). W całości wypełnia macicę matki. Razem z upływem czasu i rozwojem płodu, worek napełnia się płynem, który jest zdolny amortyzować ewentualne wstrząsy dla bezpieczeństwa dziecka.

Istotną funkcją worka owodniowego jest ochrona nienarodzonego dziecka przed różnymi czynnikami zewnętrznymi. Zaliczają się do nich: nagłe skoki temperatury, mikroorganizmy wnikające do organizmu matki i wywołujące choroby czy urazy. Worek owodniowy jest elastyczny i odporny na ruchy rosnącego dziecka, pęka dopiero wówczas, gdy dochodzi do skurczów macicy oraz akcji porodowej. Zdarza się jednak, że napieranie dziecka jest zbyt małe, a skurcze zbyt słabe i wówczas dochodzi do sytuacji, w której pęcherz płodowy pozostaje nierozerwany.

Oprócz terminu ''w czepku urodzony'' to zjawisko nazywa się także ''urodzonym z płaszczem dziewicy'', ''porodem en caul'', ''urodzonym z sakiewką'' czy ''urodzonym z szalikiem''. 

Dziecko w czepku urodzone: czy to niebezpieczne?

Dziecko w czepku urodzone nie jest narażone na żadne dodatkowe niebezpieczeństwo względem innych noworodków, które przyszły na świat w sposób wzorcowy. Kiedy znajduje się wewnątrz worka owodniowego, wciąż pozostaje w swoim naturalnym środowisku rozwoju. Nie ma ryzyka uduszenia, ponieważ tlen jest przez cały czas doprowadzany z łożyska. Dopiero potem lekarz przecina błonę, zaciska pępowinę i stymuluje oddychanie. Jeśli wówczas dojdzie do jakiegokolwiek zaburzenia czy powikłania poporodowego, nie będzie ono efektem narodzin w pęcherzu płodowym. Jednocześnie zjawisko to nie przynosi noworodkowi żadnej korzyści. Przebywa on w worku owodniowym przez krótki czas i to nie powoduje uodpornienia organizmu na patogeny zewnętrzne.

W czepku urodzony: co to znaczy dla dziecka?

Dziecko w czepku urodzone to rzadkie zjawisko. Co to znaczy dla samego noworodka? Dawniej uważano takie wydarzenie za magiczne, a zarazem zwiastujące pomyślność całej rodzinie. Określenie to było znane ludziom już w średniowieczu. W niektórych kulturach wierzono, że czepek, czyli pęcherz płodowy, stanowi doskonałą ochronę przed utonięciem. Z tego powodu rozkładało się go na papierze, by móc zostawić worek dziecku na pamiątkę, jako talizman. Obecnie, aby przyspieszyć akcję porodową, często wykonuje się zabieg amniotomii, czyli przebicia pęcherza płodowego, co dodatkowo zmniejsza liczbę tego typu przypadków.  

Zobacz wideo Ginekolog: "Poród naturalny wymaga wcześniejszego przygotowania"

Dziecko urodzone w czepku podczas cesarskiego cięcia – czy to możliwe?

Dziecko urodzone w czepku może pojawić się także w trakcie cesarskiego cięcia, choć jest to w większości przypadków mało prawdopodobne i zależy od tego, z jakiego powodu zostaje przeprowadzony zabieg. W sytuacji, gdy dokonuje się cesarskiego cięcia już po rozpoczęciu porodu, na skutek komplikacji występujących w jego trakcie, worek owodniowy jest zwykle przerwany. W takich wypadkach trudno więc mówić o przyjściu na świat dziecka w czepku urodzonego.

Bywa jednak, że zabieg jest z góry zaplanowany, a lekarz przeprowadza go w chwili, gdy akcja porodowa jeszcze się nie rozpoczęła. Wtedy pęcherz płodowy jest nadal nienaruszony, ponieważ nie przerywają go gwałtowne ruchy dziecka ani silne skurcze macicy. Żeby wydostać dziecko, lekarz musi przeciąć powłoki brzuszne matki oraz ściankę macicy. Podczas tego procesu najczęściej dochodzi także do przecięcia błony owodniowej. Czasem, gdy błona okazuje się grubsza, zdarza się jednak, że nie zostaje uszkodzona wskutek zabiegu. Wtedy można wyjąć noworodka w zachowanym w całości pęcherzu płodowym.

Zobacz też: Indukowanie porodu - na czym polega i kiedy sztuczne wywołanie porodu jest konieczne?

Więcej o: