Jak napisać rozprawkę? Od tego zadania zależy wynik egzaminu z języka polskiego

Pytanie o to, jak napisać rozprawkę, spędza sen z powiek wielu uczniom zarówno szkół podstawowych, jak i ponadpodstawowych. Aby ułatwić im naukę i przygotowanie do zbliżających się egzaminów, zrobiliśmy krótki poradnik o tej formie wypowiedzi pisemnej.

Więcej ciekawych artykułów o dzieciach i dla dzieci znajdziecie na naszej stronie głównej Gazeta.pl

Zobacz wideo Aplikacje, które pomogą w nauce. Przydatne dla uczniów i studentów

Rozprawka to jedna z najczęstszych form wypowiedzi, jaką przygotowują uczniowie na lekcjach języka polskiego. Zebraliśmy najważniejsze porady, aby pomóc uczniom w pisaniu tego tekstu.

Czym właściwie charakteryzuje się rozprawka? Przedstawiamy definicję i elementy składowe tej formy wypowiedzi

Rozprawka to po prostu pisemne rozważania na określony temat. Składa się z trzech bloków:

  • wstępu - tutaj należy podać tezę (rozprawka dedukcyjna) bądź hipotezę (rozprawka indukcyjna);
  • rozwinięcia - to po prostu argumenty potwierdzające lub obalające tezę (hipotezę) podaną we wstępie;
  • zakończenia - ostateczne potwierdzenie (obalenie) tezy bądź hipotezy.

Rodzaje rozprawki są dwa - analityczna i syntetyzująca. W tej pierwszej analizuje się np. zachowanie wybranego bohatera literackiego. Natomiast drugi typ rozprawki służy analizie wybranego motywu wspólnego dla kilku różnych utworów literackich.

Jak pisać rozprawkę? Najważniejsze zasady i porady ułatwiające pisanie tej formy wypowiedzi

Jasno określ swoje zdanie na dany temat - konkretnie przedstaw swoje stanowisko w danej sprawie, musisz być całkowicie pewien/pewna swego zdania i trzymać się go do samego końca. Nie ma tu miejsca na gdybanie;

Zbierz solidne argumenty - mogą być zarówno "za", "przeciw", jak i oba naraz. Ważne, aby na koniec jasno określić swoje zdanie. Argumentów powinno być przynajmniej trzy na rodzaj. Skąd brać argumenty? Przykłady:

  • wiedza własna (własne doświadczenie, obserwacje i przemyślenia),
  • literatura (podaj tytuł, autora i cytat, ale nie słowo w słowo),
  • opracowania naukowe (konieczne jest źródło),
  • postacie historyczne bądź współczesne,
  • sztuka i film (pamiętaj o źródle),
  • teksty źródłowe - np. te znajdujące się w podręczniku czy na arkuszu egzaminacyjnym.

Zrób selekcję materiałów - wybierz te argumenty, które najlepiej pasują do tematu rozprawki i na nich się skup. Pamiętaj, aby uzasadnienia wyjaśniać w osobnych akapitach i płynnie przechodzić z jednego do drugiego.

Przygotuj sobie plan rozprawki - zaplanuj "na brudno" co i jak napiszesz, zwłaszcza zorganizuj kolejność, w jakiej przytoczysz argumenty;

Używaj odpowiedniego słownictwa - nie używaj słów obraźliwych, mocno nacechowanych emocjonalnie i wyrażających niepewność. Przykłady rozprawkowego słownictwa znajdziecie na tych portalach: ZPE.gov.pl oraz AleKlasa.pl.

Kobieta.gazeta.pl jest dla Was i dla Was piszemy o dzieciach i dla dzieci. Nie oznacza to jednak, że nie pamiętamy i nie myślimy o Ukrainie. Wszystkie najważniejsze informacje znajdziecie w tych miejscach: wiadomości.gazeta.pl, kobieta.gazeta.pl/ukraina.

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.