Jak napisać rozprawkę? Od tego zadania zależy wynik egzaminu z języka polskiego

Pytanie o to, jak napisać rozprawkę, spędza sen z powiek wielu uczniom zarówno szkół podstawowych, jak i ponadpodstawowych. Aby ułatwić im naukę i przygotowanie do zbliżających się egzaminów, zrobiliśmy krótki poradnik o tej formie wypowiedzi pisemnej.

Więcej ciekawych artykułów o dzieciach i dla dzieci znajdziecie na naszej stronie głównej Gazeta.pl

Zobacz wideo Aplikacje, które pomogą w nauce. Przydatne dla uczniów i studentów

Rozprawka to jedna z najczęstszych form wypowiedzi, jaką przygotowują uczniowie na lekcjach języka polskiego. Zebraliśmy najważniejsze porady, aby pomóc uczniom w pisaniu tego tekstu.

Matura Rozprawka maturalna. Jak powinna wyglądać na maturze z języka polskiego?

Czym właściwie charakteryzuje się rozprawka? Przedstawiamy definicję i elementy składowe tej formy wypowiedzi

Rozprawka to po prostu pisemne rozważania na określony temat. Składa się z trzech bloków:

  • wstępu - tutaj należy podać tezę (rozprawka dedukcyjna) bądź hipotezę (rozprawka indukcyjna);
  • rozwinięcia - to po prostu argumenty potwierdzające lub obalające tezę (hipotezę) podaną we wstępie;
  • zakończenia - ostateczne potwierdzenie (obalenie) tezy bądź hipotezy.

Rodzaje rozprawki są dwa - analityczna i syntetyzująca. W tej pierwszej analizuje się np. zachowanie wybranego bohatera literackiego. Natomiast drugi typ rozprawki służy analizie wybranego motywu wspólnego dla kilku różnych utworów literackich.

Lektury szkolne (zdjęcie ilustracyjne) Lektury obowiązkowe na maturę 2022. Lista wymagań na egzamin

Jak pisać rozprawkę? Najważniejsze zasady i porady ułatwiające pisanie tej formy wypowiedzi

Jasno określ swoje zdanie na dany temat - konkretnie przedstaw swoje stanowisko w danej sprawie, musisz być całkowicie pewien/pewna swego zdania i trzymać się go do samego końca. Nie ma tu miejsca na gdybanie;

Zbierz solidne argumenty - mogą być zarówno "za", "przeciw", jak i oba naraz. Ważne, aby na koniec jasno określić swoje zdanie. Argumentów powinno być przynajmniej trzy na rodzaj. Skąd brać argumenty? Przykłady:

  • wiedza własna (własne doświadczenie, obserwacje i przemyślenia),
  • literatura (podaj tytuł, autora i cytat, ale nie słowo w słowo),
  • opracowania naukowe (konieczne jest źródło),
  • postacie historyczne bądź współczesne,
  • sztuka i film (pamiętaj o źródle),
  • teksty źródłowe - np. te znajdujące się w podręczniku czy na arkuszu egzaminacyjnym.

Zrób selekcję materiałów - wybierz te argumenty, które najlepiej pasują do tematu rozprawki i na nich się skup. Pamiętaj, aby uzasadnienia wyjaśniać w osobnych akapitach i płynnie przechodzić z jednego do drugiego.

Przygotuj sobie plan rozprawki - zaplanuj "na brudno" co i jak napiszesz, zwłaszcza zorganizuj kolejność, w jakiej przytoczysz argumenty;

Używaj odpowiedniego słownictwa - nie używaj słów obraźliwych, mocno nacechowanych emocjonalnie i wyrażających niepewność. Przykłady rozprawkowego słownictwa znajdziecie na tych portalach: ZPE.gov.pl oraz AleKlasa.pl.

Kobieta.gazeta.pl jest dla Was i dla Was piszemy o dzieciach i dla dzieci. Nie oznacza to jednak, że nie pamiętamy i nie myślimy o Ukrainie. Wszystkie najważniejsze informacje znajdziecie w tych miejscach: wiadomości.gazeta.pl, kobieta.gazeta.pl/ukraina.

Jak pomóc Ukrainie? Gazeta.pl łączy siły z PCPM Gazeta.pl łączy siły z PCPM, by wspierać Ukrainę. Sprawdź, jak możesz pomóc

Więcej o: