Rozprawka maturalna. Jak tworzyć dobre wypracowanie na pisemnym egzaminie z języka polskiego?

Rozprawka to jedna z najpopularniejszych form wypracowań, które pojawiają się na maturze. Nie zmienia to jednak faktu, że często jej napisanie sprawia uczniom niemało problemów. Każdy maturzysta powinien wiedzieć jak wygląda właściwa kompozycja takiego tekstu. Jak napisać to wypracowanie i zdobyć maksimum punktów na egzaminie?

Rozprawka maturalna w powinna cechować się logicznymi argumentami. Musi również pokazywać jak wygląda przebieg rozumowania związanego z dążeniem do rozwiązania danego problemu. W rozprawce najpierw przedstawia się problemy oraz wątpliwości, a następnie przedstawia tezę lub argumenty potwierdzające brak zdecydowanego zdania na dany temat.

Zobacz wideo Zasady organizacji egzaminów w dobie pandemii. Co się zmieni?

Przeczytaj więcej na stronie głównej Gazeta.pl

Rozprawka maturalna. Jak powinna wyglądać kompozycja tego wypracowania?

  • Wstęp - to co najmniej jeden akapit wprowadzenia do tematu, w którym autor dzieli się z czytelnikiem podstawowymi informacjami na dane zagadnienie. We wstępie również stawia się tezy lub hipotezy. Należy na samym początku wyjaśnić, jakimi metodami zostanie osiągnięty wyznaczony cel i jaki materiał zostanie uznany za podstawę do argumentacji.

  • Rozwinięcie - to najważniejsza część rozprawki, ponieważ w tym właśnie miejscu przedstawiane są argumenty. Każdemu musimy poświęcić co najmniej jeden akapit. Kolejność argumentów nie może być przypadkowa, najlepiej aby w logiczny sposób każdy kolejny wynikał z poprzedniego. Argumenty trzeba dobierać w taki sposób, by nie podważały postawionej we wstępie tezy. Muszą również wiązać się kompozycyjnie z napisanym wcześniej wstępem.

  • Zakończenie - zwane inaczej podsumowaniem, stanowi zebranie wniosków pochodzących z rozważań. W zakończeniu warto uwzględnić, co mogłoby wymagać poszerzenia swojej wiedzy, co warto rozwinąć, a także jakie możliwości pozostawione zostały osobom, które będą kontynuować podjęty w rozprawce temat.

Co jeszcze jest istotne podczas tworzenia rozprawki?

Pisząc rozprawkę, w szczególności trzeba zadbać o to, by tekst był spójny i stanowił jedność, mimo podzielenia go na części oraz akapity. Starajmy się unikać wyrażeń typu "moim następnym argumentem jest..." lub "jako pierwszy argument przedstawiam...",czy "na wstępie chciałbym/chciałabym powiedzieć, że...".

Odpowiednia kompozycja rozprawki zakłada klarowność i uporządkowanie tekstu i jest jednym z kluczowych elementów ocenianych na egzaminie maturalnym.

Podroze.gazeta.pl jest dla Was i dla Was piszemy o podróżach, turystyce i wypoczynku. Nie oznacza to jednak, że nie pamiętamy i nie myślimy o Ukrainie. Wszystkie najważniejsze informacje znajdziecie w tych miejscach: wiadomości.gazeta.pl, kobieta.gazeta.pl/ukraina.

Więcej o:
Copyright © Agora SA