1. I trymestr ciąży

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
 2. II trymestr ciąży

  1. 15
  2. 16
  3. 17
  4. 18
  5. 19
  6. 20
  7. 21
  8. 22
  9. 23
  10. 24
  11. 25
  12. 26
  13. 27
 3. III trymestr ciąży

  1. 28
  2. 29
  3. 30
  4. 31
  5. 32
  6. 33
  7. 34
  8. 35
  9. 36
  10. 37
  11. 38
  12. 39
  13. 40
 4. I rok życia

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20
  21. 21
  22. 22
  23. 23
  24. 24
  25. 25
  26. 26
  27. 27
  28. 28
  29. 29
  30. 30
  31. 31
  32. 32
  33. 33
  34. 34
  35. 35
  36. 36
  37. 37
  38. 38
  39. 39
  40. 40
  41. 41
  42. 42
  43. 43
  44. 44
  45. 45
  46. 46
  47. 47
  48. 48
  49. 49
  50. 50
  51. 51
  52. 52

Podaj: planowaną datę porodu lub datę urodzin dziecka

CKE matura próbna 2021. MEN rekomenduje, żeby nie dzielić się wrażeniami po teście w szkole

Zgodnie z zapowiedzią CKE matura próbna 2021 odbędzie się już za kilka tygodni. Na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki pojawiły się wytyczne zaproponowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną dotyczące przeprowadzania egzaminu. Wśród nich m.in. procedury bezpieczeństwa, warunki przeprowadzania testu, postępowanie na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem. Jak będzie wyglądała matura próbna 2021?

Już jakiś czas temu dyrektor CKE Marcin Smolik zapowiadał, że matury próbne odbędą się w szkołach. "Podobnie jak w 2020 roku obowiązywać będzie pełny reżim sanitarny. Uczniowie zdejmą maseczki dopiero po zajęciu miejsc" - deklarował. CKE podało wytyczne dotyczące przeprowadzania próbnego egzaminu dojrzałości. Na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej pojawiła się także odpowiedź na to, czy matura próbna jest obowiązkowa. 

Zobacz wideo Kiedy ósmoklasiści i maturzyści wrócą do szkół? Odpowiada minister edukacji
Przeprowadzenie testu diagnostycznego jest dobrowolne. Jeżeli szkoła podejmie decyzję o przeprowadzeniu testu, proponuję, aby został on przeprowadzony w warunkach zbliżonych do obowiązujących podczas właściwego egzaminu (np. godzina rozpoczęcia pracy z arkuszem egzaminacyjnym, samodzielne rozwiązywanie zadań przez uczniów, zaznaczanie odpowiedzi na karcie odpowiedzi). Diagnoza musi zostać przeprowadzona z zachowaniem wszelkich reguł dotyczących bezpieczeństwa sanitarnego

- można przeczytać w oficjalnym komunikacie na stronie. Jakie zatem będą reguły dotyczące bezpieczeństwa sanitarnego?

CKE Matura próbna. Kiedy się odbędzie?

CKE opublikowała terminy testów dla uczniów z ostatnich klas szkół średnich i podstawowych. 3 marca uczniowie ostatnich klas liceum napiszą próbną maturę, natomiast 17 marca zostanie sprawdzona wiedza ósmoklasistów. Wszyscy chętni do sprawdzenia swojej wiedzy będą musieli stawić się tego dnia w placówkach, jednak nie wolno zapominać o przestrzeganiu reżimu sanitarnego.

CKE Matura próbna. Jakie środki bezpieczeństwa?

Przede wszystkim egzamin jest dobrowolny, a nauczyciele nie mogą wystawiać ocen na jego podstawie. "Centralna Komisja Egzaminacyjna za nieuzasadnione uważa wystawianie ocen cząstkowych na podstawie uzyskanych przez danego ucznia wyników testu diagnostycznego z poszczególnych przedmiotów" - czytamy na stronie MEN.

CKE podkreśla, że na test diagnostyczny może przyjść wyłącznie osoba (równie uczeń, jak i nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych kompatybilnych z objawami COVID-19. Także jeśli w domu przebywa osoba, która poddana jest kwarantannie, nie można stawić się wówczas w dniu egzaminu w placówce.

Uczniowie przychodzą do szkoły sami, w maseczkach i nie wnoszą na jej teren zbędnych rzeczy.  Należy jednak pamiętać o przyborach, które będą niezbędne do rozwiązywania testów: każdy musi mieć własny komplet. Przy wejściu do budynku muszą zdezynfekować ręce, a maseczki mogą zdjąć dopiero po zajęciu ławki. 

Jeżeli pozwalają na to warunki pogodowe, drzwi do szkoły oraz wszystkie drzwi wewnątrz budynku powinny być otwarte, tak aby uczniowie oraz inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu testu diagnostycznego nie musiały ich otwierać

- czytamy. W celu uniknięcia tworzenia się grup uczniów na terenie szkoły, nauczyciele powinni "poinstruować uczniów, aby wrażeniami po teście dzielili się między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, a unikali spotkań w grupie, np. przy wejściu do szkoły". 

DLOBIPróbne matury 2021 i egzamin ósmoklasisty. "Uczniowie będą odpowiadali normalnie w szkole" [TERMINY, ZASADY]

CKE matura próbna. Co w przypadku wykrycia zakażenia?

W zasadach bezpieczeństwa CKE informuje, że na terenie szkoły należy wyznaczyć i przygotować pomieszczenie (wyposażone m.in. w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący), w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych kompatybilnych z objawami COVID-19.

W przypadku, kiedy uczeń lub nauczyciel będzie przejawiał objawy zakażenia, dyrektor szkoły ma zapewnić odizolowanie tej osoby w oddzielnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób

W przypadku gdy stan zdrowia nie wymaga interwencji zespołu ratownictwa medycznego, pełnoletni uczeń lub nauczyciel powinien udać się do domu transportem indywidualnym, pozostać w domu i skorzystać z teleporady medycznej

- czytamy. CKE informuje również, że należy przygotować procedurę postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem. Jej szczegóły dostępne są TUTAJ

Próbne matury już w marcu. 'Będą w formule stacjonarnej. Dokładny harmonogram poznamy najpóźniej w piątek'Próbne matury już w marcu. Dyrektor CKE: Uczniowie będą odpowiadali normalnie, w szkole