Hymn Polski - Mazurek Dąbrowskiego. Tekst oryginalny, obecne brzmienie. Ile zwrotek?

Hymn Polski, "Mazurek Dąbrowskiego", to jeden z symboli państwowych, które w życiu narodu pełnią ważną rolę. Ta pieśń patriotyczna od początku budziła entuzjazm i trafiała do serc Polaków - dziś zna ją (a na pewno powinien) każdy. Hymn Polski w wersji oficjalnej różni się oryginału. Jak brzmią obydwa zapisy?
Zobacz wideo

Hymn Polski od wieków łączy Polaków na całym świecie, a jego słowa - nawiązujące do ważnych wydarzeń z dziejów narodu polskiego na drodze ku niepodległości - napisał Józef Wybicki w 1797 roku (dokładna data nie jest znana). "Pieśń Legionów Polskich we Włoszech” już w XIX wieku została przyjęta z entuzjazmem - śpiewały ją Legiony Dąbrowskiego, szybko stała się znana ludziom we wszystkich zaborach. Trafiła do serc Polaków zarówno dzięki potędze słów, wyrażających patriotyzm i nadzieję, ale i za sprawą melodii - wpadającej w ucho i nietypowej dla pieśni wojskowej, bo opartej na motywach ludowego mazura. Jej autor jest nieznany.

"Pieśń Legionów Polskich we Włoszech", która powstała w mieście Reggio nell’Emilia (obecnie północne Włochy), jest oficjalnym hymnem państwowym Rzeczypospolitej Polskiej od 26 lutego 1927 roku.

Hymn Polski - obowiązujący tekst

Aktualną treść naszego hymnu państwowego i zarazem jedyny obowiązujący tekst oraz zapis nutowy podaje Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 roku o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych. Oficjalny tekst hymnu polskiego brzmi następująco:

Jeszcze Polska nie zginęła,
Kiedy my żyjemy.
Co nam obca przemoc wzięła,
Szablą odbierzemy

Marsz, marsz Dąbrowski,
Z ziemi włoskiej do Polski.
Za twoim przewodem
Złączym się z narodem.

Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę,
Będziem Polakami.
Dał nam przykład Bonaparte,
Jak zwyciężać mamy.

Marsz, marsz Dąbrowski...

Jak Czarniecki do Poznania
Po szwedzkim zaborze,
Dla ojczyzny ratowania
Wrócim się przez morze.

Marsz, marsz Dąbrowski...

Już tam ojciec do swej Basi
Mówi zapłakany -
Słuchaj jeno, pono nasi
Biją w tarabany.

Marsz, marsz Dąbrowski...

Hymn Polski - tekst oryginalny

Oficjalny tekst hymnu polskiego różni się od oryginalnej wersji pieśni, która na rękopisie Wybickiego ma sześć zwrotek. Hymn Polski w swojej pierwszej wersji brzmi następująco:

Jeszcze Polska nie umarła
Kiedy my żyjemy.
Co nam obca moc wydarła
Szablą odbijemy.

Marsz, marsz Dąbrowski
Do Polski z ziemi włoski
Za twoim przewodem
Złączem się z narodem.

Jak Czarnecki do Poznania
Wracał się przez morze
Dla ojczyzny ratowania
Po szwedzkim rozbiorze.

Marsz, marsz Dąbrowski...

Przejdziem Wisłę przejdziem Wartę
Będziem Polakami
Dał nam przykład Bonaparte
Jak zwyciężać mamy.

Marsz, marsz Dąbrowski...

Niemiec, Moskal nie osiądzie,
Gdy jąwszy pałasza,
Hasłem wszystkich zgoda będzie
I ojczyzna nasza.

Marsz, marsz Dąbrowski...

Już tam ociec do swej Basi
Mówi zapłakany
Słuchaj jeno pono nasi
Biją w tarabany.

Marsz, marsz Dąbrowski...

Na to wszystkich jedne głosy
Dosyć tej niewoli
Mamy racławickie kosy
Kościuszkę Bóg pozwoli.

Hymn Polski - co jeszcze warto wiedzieć?

"Mazurek Dąbrowskiego" jest oficjalnym hymnem Rzeczypospolitej Polskiej - stanowi o tym Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku. Hymn Polski publicznie wykonuje się lub odtwarza podczas uroczystości, świąt i rocznic państwowych.

Kiedy zabrzmią dźwięki hymnu narodowego, należy zachować powagę, spokój i przyjąć postawę wyrażającej szacunek. Zabrania się wykonywania go ze zmienioną melodią lub tekstem, a naruszenie przepisów o polskim hymnie narodowym stanowi wykroczenie zagrożone karą aresztu lub grzywny. Istnienie ochrony prawnej hymnu polskiego wynika bezpośrednio z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Ile zwrotek ma hymn? W obecnym brzmieniu są to cztery zwrotki, a w tekście oryginalnym - sześć.

Hymn Polski - najczęściej popełniane błędy

Śpiewając hymn państwowy często popełniamy błędy. Jakie? W wersie "kiedy my żyjemy", słowo "kiedy" zastępujemy słowem "póki", które określa granice czasu. Należy pamiętać, że intencją Józefa Wybickiego było użycie słowa "kiedy" w znaczeniu "jeśli".
Błędem jest również śpiewanie w zwrotce poświęconej hetmanowi Stefanowi Czarnieckiemu "wrócił się przez morze", ponieważ w treści hymnu ten wers brzmi: "wrócim się przez morze". W ostatniej zwrotce bardzo często błędnie śpiewane są dwa pierwsze wersy. Zamiast: "Już tam ojciec do swej Basi mówi zapłakany" wiele osób śpiewa: "Mówił ojciec do swej Basi cały zapłakany".

Więcej o:
Copyright © Agora SA