Pięć cech osobowości, które dostajemy po rodzicach w "spadku genetycznym". "W 60-70 proc. zależą od genów"

Czy kiedykolwiek i ktokolwiek z nas zastanawiał się, co tak naprawdę otrzymaliśmy w "spadku genetycznym" po naszych rodzicach? I nie chodzi tu o kolor oczu, wygląd nosa, czy w ogóle całe podobieństwo fizyczne do mamy, lub taty. Ważną kwestią są również cechy osobowości. Które dziedziczymy po poprzednim pokoleniu, a które z nich są przez nas nabyte? Tę odpowiedź znają już naukowcy.

Poza wyglądem, a przynajmniej jego częścią, dziecko "w spadku genetycznym" dostaje od rodziców pewne cechy, które stają się częścią charakteru pociechy. Upartość, zawziętość, pracowitość, a może skłonność do marudzenia? Co przechodzi dalej z pokolenia na pokolenie jeśli oczywiście chodzi o cechy osobowości? Czy to, jakie będzie dziecko w przyszłości, zależy od genów, czy może środowiska i otoczenia, w którym przyszło na świat? Okazuje się, że odpowiedź na te pytania jest ciekawsza, aniżeli mogłoby nam się wydawać. Jesteście gotowi, by poznać prawdę o sobie, rodzicach i waszych dzieciach?

Zobacz wideo Wrażliwość to wada czy zaleta? Julia Żugaj o swoim charakterze

Te cechy osobowości przechodzą z rodziców na dzieci. Doszukasz się nich i u siebie?

Cechy charakteru dziecka, a przede wszystkim jego osobowość kształtowana jest już we wczesnym dzieciństwie. Składa się na nią oczywiście temperament dziecka, który daje się już zauważyć w pierwszych tygodniach życia malucha, jednak zależne są tu też inne czynniki, zarówno te odziedziczone, jak i środowiskowe, czyli nabyte.

Dzisiejsza nauka poszła już tak daleko, że swego czasu naukowcy pokusili się, aby ustalić, które dokładnie cechy charakteru są częściej warunkowane genetycznie niż inne. Dowiodły to badania naukowców z Minnesoty, którzy poświęcili blisko 20 lat na badania 350 par bliźniaków. Co się okazało? Poddając dzieci różnym testom osobowości, ustalili, że niektóre z cech charakteru dziedziczymy po naszych przodkach. W dużej mierze sprawa ta dotyczy tego, co dostajemy po rodzicach, ale cześć cech "przechodzi" na młodsze pokolenia także po dziadkach, czy pradziadkach. Zatem o jakich cechach mowa? "Cechami osobowości uznanymi za najbardziej uwarunkowane genetycznie, są: podejmowanie ryzyka, podatność na stres, ambicja, dobre samopoczucie oraz zdolności przywódcze" - podaje portal dziecko.medonet.pl.

Zatem wniosek jest jeden. "Cechy osobowości, które dziedziczmy aż w 60-70 proc. zależą od genów. Odbieramy je nie tylko od rodziców, ale również od dziadków, a nawet pradziadków, w wyniku dziedziczenia wielopokoleniowego" - czytamy na portalu dziecko.medonet.pl.

Wpływ środowiska również ma znaczenie

Jeśli chodzi o cechy charakteru dziecka, to oczywiście dość duże znaczenie mają tu te "odziedziczone w spadku" po poprzednich pokoleniach, jednak dość duży wpływ ma tu również środowisko, w którym dziecko przyszło na świat i dorasta. Maluch w pierwszych latach swojego życia obserwuje osoby dorosłe w swoim otoczeniu, stawiając sobie za wzór głównie rodziców. Uczy się od nich, naśladując każdy rodzaj zachowania - ten dobry, ale także i ten zły. "Naturalną rzeczą jest, że dziecko za wzór stawia sobie postawy i zachowania reprezentowane przez rodziców. Pozostając z opiekunami do wczesnej dorosłości, wychowankowie ulegają wpływowi matki i ojca, przez co pewne modele stają się powielane i silniej zaznaczane w codziennym zachowaniu" - podaje dziecko.medonet.pl.

Zgadzasz się z tym?

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.