Kiedy można odebrać wyniki matur w szkole 2023? Ci, którzy pomylą daty, mogą mieć problem

Dzisiejszy dzień jest bardzo ważny dla wszystkich tegorocznych maturzystów, którzy w maju przystąpili do matury. W godzinach pomiędzy 8:00 a 10:00 zostaną opublikowane wyniki matur dostępne online w specjalnym systemie ZIU. To specjalna aplikacja Ministerstwa Edukacji Narodowej, która pozwala na sprawdzenie wyników bez wychodzenia z domu. Również dziś zostaną wydane uczniom oryginały świadectw maturalnych z informacjami o wynikach i aneksami. Będą do odbioru w sekretariacie szkoły.

Kiedy można odebrać wyniki matur w szkole 2023? W aplikacji Ministerstwa Edukacji Narodowej - ZIU - można już sprawdzić wyniki tegorocznego egzaminu dojrzałości. Jednak, aby wziąć udział w rekrutacji na studia - potrzebne będą oryginały świadectw, toteż uczniowie będą musieli udać się po nie do sekretariatów swoich szkół. Kiedy mogą to zrobić? Otóż szkołom w dniu dzisiejszym zostały przekazane oryginały dokumentów, toteż każda z placówek zajmuje się ich przekazywaniem uczniom. Szczegóły warto jednak sprawdzić na stronie szkoły, aby nie pomylić dat, ani terminów, bo może to spowodować nie lada problemy. Więcej informacji znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Zobacz wideo "Oszuści, oszuści!". Witek: Za chwileczkę skorzystam z uprawnień regulaminowych

Kiedy można odebrać wyniki matur 2023?

Dziś, czyli w piątek 7 lipca wszyscy uczniowie poznają swoje wyniki matur 2023? Będą mogli to zrobić bez wychodzenia z domu, ponieważ zostaną one opublikowane online pomiędzy godziną 8.00 a 10.00 w systemie ZIU, czyli specjalnej aplikacji Ministerstwa Edukacji Narodowej. Jednak, aby wziąć udział w rekrutacji na studia, potrzebne są oryginały dokumentów.

Kiedy będzie można odebrać wyniki matur 2023 w szkole? Otóż również w dniu dzisiejszym, wszystkim szkołom, w których odbywały się egzaminy maturalne, zostaną wydane świadectwa maturalne z informacjami o wynikach i aneksami. Oznacza to, że dziś uczniowie powinni stawić się w swoich szkołach, aby w sekretariacie móc odebrać oryginały. Szczegóły najlepiej sprawdzić na stronie placówki, lub upewnić się dzwoniąc bezpośrednio do sekretariatu, aby nie pojawić się zbyt późno, gdy drzwi szkoły będą już zamknięte.

Co jeśli dany uczeń nie może tego zrobić. Nic straconego - wystarczy specjalne upoważnienie do odbioru wyników matur, które powinno zawierać następujące dane:

  • imię i nazwisko absolwenta,
  • adres absolwenta,
  • datę i miejscowość,
  • tytuł "Upoważnienie",
  • zapis: Ja niżej podpisana/y upoważniam (tu należy wpisać imię i nazwisko), legitymującej się dowodem osobistym nr (tu należy wpisać numer dowodu osobistego ) do odbioru moich wyników egzaminu maturalnego przez (dane osoby odbierającej dokumenty, czyli imię, nazwisko, nr i seria dowodu osobistego),
  • podpis absolwenta, czyli osoby upoważniającej (czytelne imię i nazwisko).
Więcej o: