Czy religia wlicza się do średniej? Jest jeden haczyk, o którym nie wszyscy wiedzą

Niebawem zakończenie roku szkolnego, uczniowie wyliczają więc swoją średnią ze wszystkich przedmiotów. Czy religia może podnieść lub zaniżyć wyniki końcowe na świadectwie? Jakie są zasady wystawiania ocen z tego przedmiotu?
Zobacz wideo W jakim celu ma powstać rejestr ciąż? Pytamy Hannę Gill-Piątek

Zbliża się termin wystawiania ocen końcowych, a uczniowie i rodzice zastanawiają się, czy religia niebędąca obowiązkowym przedmiotem liczy się do średniej. Czy będzie miała wpływ na ostateczny wynik na świadectwie?

Więcej informacji znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Czy religia wlicza się do średniej? Może, ale nie musi

Choć w trakcie nauki wystawiane są takie same oceny jednostkowe w przypadku wszystkich przedmiotów, to jednak wynik końcowy z religii lub etyki nie jest traktowany na równi z pozostałymi. 

Jak powszechnie wiadomo, uczęszczanie na zajęcia z religii bądź etyki nie jest obowiązkowe. Jeżeli uczeń zrezygnuje z obydwu przedmiotów, na świadectwie w miejscu oceny zostanie wstawiona kreska. Oznacza to, że zarówno religia jak i etyka wliczają się do średniej, ale nie są obligatoryjne. 

Dla uczniów, którzy walczą o wyższe wyniki końcowe, często właśnie stopień z religii jest tym dodatkowym, który wpływa na podsumowanie całości na świadectwie. Uczęszczanie na jedno z tych zajęć może być korzystne zwłaszcza dla dzieci kończących ósmą klasę. Jak wiadomo, poziom średniej wpływa na możliwość dostania się do wymarzonej szkoły ponadpodstawowej.

Dlaczego ocena z religii różni się od pozostałych?

To, co odróżnia ocenę końcową z religii od innych to fakt, że nawet jeśli uczeń otrzyma z przedmiotu ocenę niedostateczną, nie będzie narażony na żadne konsekwencje. Jednym słowem zda do następnej klasy bez względu na wynik.  

Potwierdzeniem tego jest zapis zawarty w treści Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach:

Ocena z religii (etyki) nie ma wpływu na promowanie ucznia do następnej klasy

- zapisano w §9 pkt. 2 Rozporządzenia.

Więcej o: