Typ osobowości: sangwinik, choleryk, flegmatyk, melancholik. Kim jesteś?

Typ osobowości: sangwinik, choleryk, flegmatyk, melancholik wyróżnił Hipokrates. Założył on istnienie czterech typów temperamentów, a jego koncepcja okazała się tak trafna, że w psychologii funkcjonuje do dziś. Co warto wiedzieć o poszczególnych typach osobowości?

Typ osobowości, taki jak sangwinik, choleryk, flegmatyk czy melancholik, są znane chyba każdemu. Za ojca tej najbardziej powszechnej typologii charakteru uznaje się Hipokratesa, który podzielił osobowości ludzkie na cztery kategorie. Kryterium podziału stanowiły takie cechy człowieka jak aktywność, emocjonalność czy wrażliwość na bodźce. Koncepcje "ojca medycyny" stały się punktem wyjścia dla badań prowadzonych przez innych naukowców, między innymi Galena oraz Pawłowa. Owa obserwacja okazała się tak trafna, że zarówno jej podstawy, jak i nazewnictwo funkcjonują w psychologii do dziś.

Poznaj cztery typy osobowości

Hipokrates wyróżnił w organizmie cztery podstawowe soki (płyny, humory). To krew, żółć, śluz zwierzęcy oraz czarna żółć. Przewaga jednego z płynów ma decydować o temperamencie i osobowości osoby. I tak:

  1. przewaga krwi - typ sangwiniczny (sanguis - krew),
  2. przewaga żółci - typ choleryczny (chole - żółć),
  3. przewaga śluzu - typ flegmatyczny (phlegma - flegma),
  4. przewaga czarnej żółci - typ melancholiczny (melas chole - czarna żółć).

Test sześcianu. Oto zaskakujący test opisujący twoją osobowość i twoje relacje z bliskimi:

Zobacz wideo

Typ osobowości - sangwinik

Sangwinik to optymista otwarty na innych, bywa egocentryczny. Jest towarzyski, lubi być w centrum zainteresowania. Emocjonalny i spontaniczny, obdarzony poczuciem humoru, potrafi być władczy i dominujący. Jest pełen energii i gotowości do działania. Sangwinik to temperament silny i zrównoważony, choć niestały w uczuciach. W działaniu często brak mu dobrej organizacji i determinacji. To twórcza osobowość. Osoba niezorganizowana, zapominalska, gadatliwa i wesoła. Jednocześnie to typ silny, zrównoważony, ruchliwy.

Typ osobowości - choleryk

Choleryk to typ pobudliwy. Jest ambitny i zdecydowany, silny, przedsiębiorczy i zdecydowany w działaniu. Dąży do bycia najlepszym, zdradza tendencje do rywalizacji. Charakteryzuje go wysoka pobudliwość i silne przeżywanie emocji oraz duża energia życiowa i aktywność. Bywa uparty, wzbudza zaufanie i respekt - zwykle jest apodyktyczny. Szybki w działaniu. Nie lubi się mylić, ciężko znosi porażki. Ma problem z uznawaniem racji innych, więc trudno mu nawiązywać bliskie relacje. Choleryk to urodzony przywódca, człowiek czynu. To typ silny, niezrównoważony.

Typ osobowości - melancholik

Melancholik to pesymista z lękowym i negatywnym podejściem do wszystkiego: do życia, ludzi, samego siebie i przyszłości. Cechuje się temperamentem reprezentującym słaby układ nerwowy. Typowe są dla niego powolne i słabe, choć długotrwałe reakcje uczuciowe. Niełatwo wzbudzić w nim emocje. Melancholik jest nerwowy i skłonny do zadumy, spokojny oraz wrażliwy na krytykę swojej osoby. Jest wyciszony, powściągliwy i mało elastyczny w zachowaniu. Lubi marzyć, oddawać się zadumie. Jest zorganizowanym perfekcjonistą, często ma zdolności artystyczne. To uczuciowy i wrażliwy perfekcjonista, niestety podatny na zniżki nastroju i depresje. Melancholik to typ słaby. Ma trudności z podejmowaniem decyzji.

Typ osobowości - flegmatyk

Flegmatyk to osoba spokojna i pogodna, o wysokim poziomie samokontroli. Zrównoważona emocjonalnie i zdystansowana, obiektywna w ocenie i obserwacji. W relacjach interpersonalnych najczęściej bywa chłodna i nieufna. To typ łagodny, tolerancyjny, trudno go urazić. Lubi obserwować ludzi. Działa wolno, ale potrafi zachować spokój. Jest rzetelny i wytrwały. Zachowuje zimną krew w trudnych sytuacjach. Nie lubi zmian i ryzyka. To powolny, ale dowcipny i pogodny obserwator. Typ osobowości silny, zrównoważony, powolny.

Typ osobowości - co jeszcze warto wiedzieć?

Poszczególnym typom osobowości przypisywane są też konkretne kolory. Jak wygląda kwestia: ”typy osobowości kolory”?

  • cholerykowi przypisana jest czerwień,
  • sangwinikowi - żółty,
  • flegmatykowi - zielony,
  • melancholikowi niebieski.

Typy osobowości wyróżnione przez Hipokratesa bardzo różnią się od siebie. Nikt jednak nie jest wyłącznie jednym z nich. Najczęstsza mieszanka to dwie dominujące osobowości w równych proporcjach lub jedna osobowość z domieszką innej.

Do naturalnych kompilacji typów osobowości należą sangwinik/choleryk oraz flegmatyk/melancholik. Połączenia uzupełniające to flegmatyk/sangwinik i choleryk/melancholik. Skrajny temperament lub posiadanie dwóch dominujących, przeciwstawnych temperamentów, może wywoływać prowadzić do problemów wewnętrznych.

Więcej o: