Bazocyty (bazofile) - budowa, norma i funkcje

Bazocyty, choć są najmniej licznymi komórkami układu odpornościowego, pełnią w organizmie ważną rolę. Ich podwyższony poziom może wskazywać na stany chorobowe: o ile nieznacznie przekroczone normy mogą świadczyć o występowaniu reakcji alergicznej, o tyle znaczny nadmiar sugeruje nowotwory hematologiczne. Jakie są normy bazocytów? Jaka jest ich budowa i rola? Co warto o nich wiedzieć?

Bazocyty (bazofile, BASO) to morfotyczne składniki krwi zaliczane do grupy leukocytów, czyli komórek układu odpornościowego. Co to są bazocyty? To granulocyty zasadochłonne, najmniej liczne elementy krwi, które stanowią do 1% wszystkich leukocytów oraz około 2% wszystkich granulocytów. Występują wraz z eozynofilami (granulocyty kwasochłonne) i neutrofilami (granulocyty obojętnochłonne). Bazofile, opisane przez Paula Ehrlicha w 1879 roku, przez wiele lat znajdowały się poza zainteresowaniem badań komórek krwi i szpiku.

Bazofile powstają i dojrzewają w szpiku kostnym. Są okrągłe, mają około 10 μm średnicy i wydłużone, segmentowane jądro z przewężeniami. Ich cytoplazma zawiera liczne ziarnistości. Bazocyty mają zdolność do fagocytozy (umiejętność pochłaniania mikroskopijnych ciał obcych przez komórkę organizmu żywego). To dlatego ich zadaniem jest walka z drobnoustrojami: wchłonięcie ich i usunięcie z organizmu oraz udział w odpowiedzi układu odpornościowego na reakcję alergiczną lub anafilaktyczną. Oprócz tego bazocyty uczestniczą w reakcji alergicznej (posiadają na swojej powierzchni receptory, do których mogą przyłączać się przeciwciała IgE). Magazynują:

 • heparynę, która zapobiega krzepnięciu krwi,
 • serotoninę, nazywaną hormonem szczęścia,
 • histaminę, która rozszerza naczynia krwionośne i zwiększa ich przepuszczalność,

które są uwalniane pod wpływem immunoglobulin E, kiedy to bazofile zostają pobudzone do reakcji alergicznej.

Zobacz, jak domowymi sposobami można wspomagać odporność:

Zobacz wideo

Bazocyty - normy u dziecka i dorosłego

Choć ocenę poziomu bazocytów zwykle zaleca się osobom z podejrzeniem alergii czy infekcji, przewlekłych stanów zapalnych lub białaczki, badanie może zrobić każdy. Stężenie bazocytów określa się wykonując morfologię lub morfologię krwi z rozmazem. Poziom granulocytów zasadochłonnych wskazuje morfologia, zaś ich dokładny procentowy udział podaje wynik morfologii krwi z rozmazem. Na badanie należy zgłosić się na czczo.

Liczba granulocytów zasadochłonnych może być podana jako procent, jaki komórki stanowią w stosunku do wszystkich leukocytów lub jako ich ilość znajdująca się w 1 µl (mikrolitrze) krwi. Ile wynosi prawidłowe stężenie, czyli norma BASO? Bazofile u dzieci i dorosłych stanowią <1%, co oznacza, że norma zawiera się w przedziale od 0 do 1% wszystkich leukocytów. Prawidłowy poziom bazocytów wynosi również od 0 do 300/μl.

Należy przy tym pamiętać, że zakresy wartości referencyjnych mogą się nieznacznie różnić pomiędzy laboratoriami. Warto wiedzieć, że normy zależą od wieku, płci osoby badanej, historii chorób, ogólnego stanu zdrowia i metody oznaczenia użytej w laboratorium. Z tego powodu nie należy wyników badań interpretować samodzielnie. Ich ocenę i analizę należy pozostawić lekarzowi, zwłaszcza że każdy wynik badania laboratoryjnego należy rozpatrywać wraz z innymi parametrami oraz w kontekście dolegliwości, jakie zgłasza pacjent.

Podwyższone bazocyty

Podwyższone bazocyty u niemowlaka, dziecka czy dorosłego oznaczają, że organizm walczy z komórkami chorobowymi. Podwyższone bazocyty, czyli bazofilia, najczęściej występują:

 • w stanach alergicznych,
 • przy schorzeniach układu pokarmowego (najczęściej choroba Leśniowskiego-Crohna, wrzodziejące zapalenie jelita grubego),
 • w przebiegu chorób hematologicznych (przewlekła białaczka szpikowa, przewlekła białaczka mielomonocytowa, ostra białaczka bazofilowa, przewlekła białaczka bazofilowa, czerwienica prawdziwa). Wówczas poziom bazofili jest wyższy niż norma laboratoryjna nawet kilkadziesiąt razy,
 • w przebiegu gruźlicy,
 • w ziarnicy złośliwej (czyli chłoniaku Hodgkina),
 • przy zapaleniu płuc.

Obniżone bazocyty

Ponieważ normą jest zerowy poziom bazocytów, tak naprawdę nie można mówić o ich obniżonym poziomie. Bazofile poniżej normy nie występują. Obniżenie ich stężenia, tak zwana bazopenia (bazocyty wciąż znajdują się w granicach normy) może pojawić się:

 • po napromieniowaniu podczas badania RTG,
 • po zabiegach chemioterapii,
 • podczas poważnej infekcji,
 • w stanach permanentnego stresu,
 • przy nadczynności tarczycy,
 • po terapii sterydami,
 • podczas zażywania niektórych leków, takich jak antybiotyki, antydepresanty, leki hormonalne.
Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.