Urlop rodzicielski 2019: wymiar, wynagrodzenie, wniosek

Urlop rodzicielski najczęściej wykorzystywany jest od razu po zakończeniu urlopu macierzyńskiego, ale nie musi tak być. Jakie są jego zasady, kiedy musimy zgłosić pracodawcy, że się na niego wybieramy i jak wygląda urlop rodzicielski dla dla ojca?

Urlop rodzicielski 2019: wymiar

Ile trwa urlop rodzicielski? Po zmianach, które weszły w życie w styczniu 2016 roku do urlopu rodzicielskiego włączono tzw. dodatkowy urlop macierzyński. Maksymalny wymiar wynosi:

 • do 32 tygodni przy urodzeniu jednego dziecka,
 • do 34 tygodni przy urodzeniu więcej niż jednego dziecka podczas jednego porodu. 
Zobacz wideo

Każdy może skorzystać z tego urlopu?

Aby udać się na urlop rodzicielski (niezależnie, czy będzie robiła to mama, czy ojciec dziecka) trzeba wcześniej wykorzystać urlop macierzyński (lub urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego) albo zakończyć pobieranie zasiłku macierzyńskiego. Drugim warunkiem jest dostarczenie pracodawcy pisemnego wniosku o udzielenie urlopu (nie ma jednego wzoru, pracodawca powinien przekazać ci wniosek obowiązujący w twojej firmie).

Urlop rodzicielski w częściach

Na urlop rodzicielski możemy iść ciągiem - jednorazowo, możemy go też wykorzystać w partiach, musimy jednak pamiętać o kilku rzeczach.

 1. Urlop rodzicielski możemy podzielić maksymalnie na cztery części, które będą przypadały bezpośrednio jedna po drugiej lub bezpośrednio po wykorzystaniu zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający części urlopu rodzicielskiego
 2. Możemy go wykorzystać nie później niż do zakończenia roku kalendarzowego w którym dziecko kończy sześć lat
 3. Jeśli chcemy podzielić urlop na części, do każdej z nich musi być złożony oddzielny wniosek
 4. Część urlopu nie może być krótsza niż osiem tygodni. Wyjątkowo pierwsza część urlopu może mieć sześć tygodni (tyle trwał wcześniejszy tzw. dodatkowy urlop macierzyński), a ostatnia część urlopu może być krótsza niż osiem tygodni
 5. Części urlopu muszą być wielokrotnością dni tygodnia
 6. Jeśli przynajmniej jedną część urlopu wykorzystasz bezpośrednio po urlopie macierzyńskim (albo zasiłku macierzyńskiego za okres części urlopu rodzicielskiego), do 16 tygodni urlopu możesz wybrać bez zachowania ciągłości (możesz zrobić tak z jedną lub dwoma częściami). Musisz tylko pamiętać, że o te części zostanie pomniejszony przysługujący ci urlop wychowawczy (z pięciu do czterech lub dwóch części)

Urlop rodzicielski: wynagrodzenie

W czasie urlopu otrzymujemy zasiłek macierzyński. Przez pierwsze sześć tygodni otrzymamy 100 proc. podstawy zasiłku, a przez pozostałą część urlopu - 60 proc. podstawy zasiłku. Jeśli jednak zdecydujemy się wykorzystać całość urlopu rodzicielskiego od razu po urlopie macierzyńskim i poinformujemy o tym w odpowiednim czasie (do 14 dni po porodzie) przez cały okres urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego otrzymamy 80 proc. podstawy zasiłku.

Informacje dotyczące obliczania podstawy zasiłku znajdziecie na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Urlop rodzicielski a praca

Urlop rodzicielski można połączyć z pracą - możemy pracować maksymalnie na połowę pełnego wymiaru czasu pracy. Na pozostałą część bierzemy urlop (czyli np. pracujemy sześć godzin dzienne, pozostałe dwie godziny "ściągamy" z przysługującego nam urlopu rodzicielskiego). Jest on udzielany na pisemny wniosek, który musimy złożyć najpóźniej na 21 dni przed rozpoczęciem wykonywania pracy. 

Jeśli łączymy urlop rodzicielski z pracą zostaje on wydłużony, jednak nie dłużej niż do:

 • 64 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka
 • 68 tygodni w przypadku urodzenia dwojga lub więcej dzieci przy jednym porodzie.

Pracodawca może nie uwzględnić wniosku pracownika, jeśli nie jest to możliwe ze względu na organizację pracę lub rodzaj wykonywanej przez pracownika pracy. Przyczyna odmowy jest podana na piśmie.

Urlop rodzicielski: wniosek

Wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego należy złożyć:

 • Nie później niż 21 dni po porodzie - jeśli zamierzamy wykorzystać go w pełnym wymiarze  od razu po urlopie macierzyńskim
 • Nie krócej niż 21 dni przed rozpoczęciem urlopu (w całości lub jego części) - jeśli chcemy wykorzystać urlop w różnych terminach, czy różnej długości; niekoniecznie od razu po zakończeniu urlopu macierzyńskiego

Wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego jest wiążący, pracodawca nie może go nie uwzględnić.

Urlop rodzicielski dla ojca

Urlop rodzicielski przysługuje zarówno matce, jak i ojcu dziecka. Może być wykorzystany na trzy sposoby:

 • w całości przez jednego z rodziców
 • przez oboje rodziców, którzy na urlopie będą na zmianę (muszą podzielić między siebie wymiar urlopu)
 • przez oboje rodziców, którzy na urlopie będą przebywać w tym samym czasie (urlopy sumują się i nie mogą przekroczyć wymiaru urlopu)

Czy można zrezygnować z urlopu rodzicielskiego (lub jego części)? Tak, jeśli pracodawca się zgodzi, w każdym momencie można wrócić do pracy.

Korzystałam z informacji zawartych na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

To także może cię zainteresować:

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.